Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Akademia Międzynarodowa Ordo Iuris
Akademia Międzynarodowa Ordo Iuris

Akademia Międzynarodowa Ordo Iuris

W strukturach Unii Europejskiej podejmowanych jest coraz więcej decyzji bezpośrednio dotykających codziennego życia Polaków. Jednocześnie, choć znajomość unijnych struktur i mechanizmów podejmowania decyzji wzrasta, to jest to jednak często wiedza książkowa i przez to ogólnikowa, jak również abstrahująca od szeregu istotnych uwarunkowań kulturowych i ideowych. Praktyka funkcjonowania instytucji unijnych oraz wiedza o złożoności czynników wywierających wpływ na kształt podejmowanych decyzji, jest niemal całkowicie nieznana. Tymczasem pozycja Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej w coraz większym stopniu zależy od tego, czy działalność Polskich polityków osadzona jest na kompleksowej wiedzy uwzględniającej nie tylko techniczną stronę procesów decyzyjnych, ale również ich uwarunkowania teoretyczno-aksjologiczne. Jednocześnie, polscy posłowie do PE częstokroć nie posiadają odpowiednio przygotowanego zaplecza osobowego, które pozwoliłoby im podjąć efektywne działania na rzecz polskiej racji stanu i promocji konstytucyjnej aksjologii Rzeczypospolitej. „Akademia Międzynarodowa Ordo Iuris” to kurs, który pozwoli młodym, ambitnym prawnikom wykazującym się odpowiednią motywacją, nabycie wiedzy i doświadczenia, pozwalającego im na efektywne zaangażowanie się w tę działalność wychodząc naprzeciw potrzebom polityków działających w PE.

Akademia obejmuje cykl spotkań z osobami przybliżającymi uwarunkowania współczesnej kultury politycznej i prawnej naszego kręgu cywilizacyjnego oraz poszczególne aspekty funkcjonowania instytucji UE w kontekście problematyki aksjologicznej warunkującej proces decyzyjny w ramach Unii Europejskiej.

Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Instytutu Politologii UKSW. Warsztaty poprowadzą ponadto przedstawicie instytucji unijnych oraz organizacji na co dzień działających na forum Parlamentu Europejskiego.

 

STRONA INTERNETOWA AKADEMII ORDO IURIS

akademia