Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Datenschutzrichtlinie
Datenschutzrichtlinie

Datenschutzrichtlinie

 1. EINFÜHRUNG

 

Das Institut für Rechtskultur Ordo Iuris mit Sitz in Warschau, ul. Zielna 39, 00-108 Warschau (im Folgenden als Institut oder Verwalter), zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten ergeben, einschließlich der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016 /679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im Folgenden DSGVO genannt) möchte ich Ihnen zur Verfügung stellen mit Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten.

in dieserDatenschutzerklärung helfen Ihnen zu verstehen, welche personenbezogenen Daten vom Institut erhoben und verarbeitet werden, zu welchem ​​Zweck sie verwendet werden und welche Rechte Sie in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten haben.

 

 1. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM INSTITUT

 

Das Institut erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten im Zusammenhang mit:

 1. Pflege des ständigen Kontakts mit dem Institut im Zusammenhang mit der Umsetzung seiner satzungsmäßigen Ziele, insbesondere durch Information über organisierte soziale Aktionen (Aktionen, Debatten, Seminare, wissenschaftliche und Pressekonferenzen) sowie die Möglichkeit, die Aktivitäten des Instituts <weiterlesen>
 2. mit sozialen Aktionen zu unterstützen (Sammeln von Unterschriften bei Aktionen, Petitionen, Protesten etc.) <weiterlesen>
 3. Kontaktaufnahme über die auf der zur Verfügung gestellten Kontaktformulare Website <weiterlesen>
 4. durch die Organisation öffentlicher Veranstaltungen, Debatten, Seminare, wissenschaftlicher oder Pressekonferenzen <weiterlesen>
 5. Bereitstellung von Veröffentlichungen, Analysen, Broschüren, Stellungnahmen des Instituts <weiterlesen>
 6. Rechtshilfe für Einzelpersonen und Organisationen (Begünstigte der Verfahrensintervention). Programm) <mehr lesen>
 7. Unterstützung der Aktivitäten des Instituts durch darc zyńców < weiterlesen>Rekrutierung
 8. im Internetsystem für Stellenangebote, Praktika oder Praktika am Institut <weiterlesen>
 9. Nutzung der Webseiten des Instituts durch Benutzer (unter Verwendung von Cookies) <VERARBEITETE>

 

 1. DATENKATEGORIEN

 

Das Institut erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten soweit dies zur Erreichung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist.

Je nach Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten erhebt und verarbeitet das Institut unter anderem folgende Daten:

 1. Identifizierungsdaten, darunter: Vorname, Nachname, PESEL-Nummer, Geburtsdatum;
 2. Kontaktdaten, einschließlich: Wohnadresse oder Korrespondenzadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse;
 3. Daten, die im Zusammenhang mit den gesetzlichen Zielen des Instituts erhoben und verarbeitet werden, einschließlich: Daten, die zur Organisation öffentlicher Veranstaltungen, sozialer Kampagnen, Rechtsbeistand für Begünstigte des Verfahrensinterventionsprogramms erforderlich sind, Daten über Spender im Zusammenhang mit der Unterstützung des Instituts.

 

 1. ZIELE, RECHTSGRUNDLAGE UND ZEITRAUM DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM INSTITUT

 

1. Wenn Sie vom Institut Einladungen oder Informationen über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich sozialer Aktionen, erhalten.

 

Dies gilt für Personen, die sich in die Mailingliste eingetragen haben, Personen, die über soziale Netzwerke (facebook, twitter, youtube) mit dem Institut kommunizieren, sowie Personen, deren Daten das Institut aus öffentlich zugänglichen Quellen gewonnen hat.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Kampagnen (Kampagnen, Aktionen, Proteste, Petitionen, Debatten, Seminare, wissenschaftliche oder Presse Konferenzen), sowie Unterstützungsmöglichkeiten die Aktivitäten des Instituts,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung des berechtigten Interesses des Administrators, der im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen ständigen Kontakt mit unserem Institut hält, die

zur Erreichung des Ziels erforderliche Dauer, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten widersprechen,

Geltendmachung, Verfolgung von Ansprüchen und Verteidigung gegen Ansprüche, einschließlich Dokumentation der Einwände gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator

 

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

2. Wenn Sie vom Institut organisierte soziale Kampagnen (Proteste, Petitionen, Kampagnen) unterstützen.

 

Dies gilt für natürliche Personen, die Papierformulare ausgefüllt und an die Adresse des Instituts gesendet haben, oder Personen, die Formulare auf den vom Institut betriebenen Websites ausgefüllt haben, um vom Institut organisierte Aktionen, Petitionen, Proteste oder Kampagnen zu unterstützen.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

 

Information von Personen, die eine bestimmte soziale Kampagne unterstützt haben, über deren weiteren Verlauf

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, Umsetzung der berechtigten Interessen des Administrators in Form der Kommunikation mit Personen, die eine bestimmte soziale Kampagne unterstützen, der

Zeitraum, der erforderlich ist, um über den Verlauf der sozialen Kampagne zu informieren, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung widersprechen personenbezogene Daten

, die über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts informieren, einschließlich der Information über organisierte soziale Aktionen (Kampagnen, Aktionen, Proteste, Veranstaltungen, Treffen, Wettbewerbe, Debatten, Seminare, wissenschaftliche und Pressekonferenzen) sowie die Möglichkeiten der Unterstützung die Aktivitäten des Instituts.

Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung des berechtigten Interesses des Administrators, der darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, die

zur Erreichung des Ziels erforderliche Dauer, jedoch nicht länger als der Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

Geltendmachung, Verfolgung von Ansprüchen und Verteidigung gegen Ansprüche, einschließlich Dokumentation der Einwände gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator,

 

die Verjährungsfrist möglicher Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

3. Wenn Sie die auf den vom Institut betriebenen Websites verfügbaren Kontaktformulare verwenden.

 

Dies gilt für natürliche Personen, die über das Kontaktformular auf vom Institut verwalteten oder mitverwalteten Webseiten Fragen gestellt oder Bewerbungen eingereicht haben.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Dauer
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Kontakt im Zusammenhang mit einer Frage oder Bewerbung, die über das Kontaktformular auf der Website eingereicht wird

, Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung der berechtigten Interessen des Administrators in Form der Kommunikation mit den Benutzern der Website, der

Zeitraum, der zur Beantwortung von Fragen oder Anfragen erforderlich ist, jedoch nicht länger als der Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten,

die Information über die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Aktionen, sowie die Möglichkeit, die Aktivitäten des Instituts zu unterstützen,

 

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechen , und kann danach während der Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur Geltendmachung

, Verfolgung und Abwehr von Ansprüchen, einschließlich der Dokumentation von Widersprüchen gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, verarbeitet werden,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator,

die Verjährungsfrist möglicher Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

4. Wenn Sie an öffentlichen Veranstaltungen des Instituts teilnehmen.

 

Gilt für natürliche Personen, die den Wunsch geäußert haben, an einer bestimmten Veranstaltung, Sitzung, Debatte, Seminar, wissenschaftlichen oder Pressekonferenz, die vom Institut organisiert wird, teilzunehmen, z. B. einen Vortrag halten oder als Konferenzteilnehmer teilnehmen, indem sie das Formular auf der Website ausfüllen über die jeweilige Konferenz oder das Ausfüllen des Formulars am Empfang unmittelbar vor der Veranstaltung.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

 

Information über eine organisierte Veranstaltung, ein Treffen, eine Debatte, ein Seminar, eine wissenschaftliche oder eine Pressekonferenz

art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, die Umsetzung der berechtigten Interessen des Administrators in Form der Kommunikation mit Personen, die ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer bestimmten öffentlichen Veranstaltung bekundet haben,

die erforderliche Zeit, um über die Veranstaltung zu informieren, jedoch nicht länger als bis Sie dem widersprechen Verarbeitung personenbezogener Daten zur

Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich der Information über organisierte soziale Kampagnen sowie über die Möglichkeiten zur Unterstützung der Aktivitäten des Instituts

- Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechen , und kann danach während der Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur Geltendmachung

, Verfolgung und Abwehr von Ansprüchen, einschließlich der Dokumentation von Widersprüchen gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, verarbeitet werden,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung durch den Administrator,

die Verjährungsfrist möglicher Ansprüche aus gesetzlichen Bestimmungen

 

5. Wenn Sie kostenlose Publikationen des Instituts erhalten.

 

Sie gilt für natürliche Personen, denen das Institut vom Institut herausgegebene wissenschaftliche Veröffentlichungen, Bücher, Berichte, Bulletins, Broschüren, Analysen, Stellungnahmen unentgeltlich zur Verfügung stellt.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Durchführung des Veröffentlichungsauftrags, einschließlich Lieferung an den Besteller, Kontakt im Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrags

- Art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO

, der Zeitraum, der zur Erreichung des Zwecks der Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist, die

Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Kampagnen, sowie die Möglichkeiten zur Unterstützung der Aktivitäten des Instituts

 

- Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechen , und kann danach während der Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur

Verfolgung von Ansprüchen und zur Abwehr möglicher Ansprüche verarbeitet werden, was das berechtigte Interesse des Administrators an der Verarbeitung von Daten ist,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus gesetzlichen Vorschriften

 

6. Wenn Sie Begünstigte des vom Institut durchgeführten Verfahrensinterventionsprogramms sind.

 

Sie gilt für natürliche Personen, denen das Institut unentgeltliche Rechtshilfe in Zivil-, Straf-, Familien-, Ordnungswidrigkeits-, Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsverfahren leistet.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten zur

Bereitstellung von Rechtshilfe, einschließlich Vertretung des Begünstigten vor Ämtern und Gerichten

- Art. 6 Sek. 1 lit. c DSGVO


bis zur Beendigung des Falles

 

Durchführung des mit dem Berechtigten geschlossenen Vertrages über die Erbringung unentgeltlicher Rechtshilfe

Art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO

, die Dauer des Vertrags mit dem Begünstigten

, die Geltendmachung von Ansprüchen und die Verteidigung gegen Ansprüche aus dem mit dem Begünstigten geschlossenen Vertrag, was das berechtigte Interesse des Administrators an der Datenverarbeitung darstellt,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus dem Vertrag mit dem Leistungsempfänger

, die Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, einschließlich Informationen über organisierte soziale Aktionen, sowie die Möglichkeiten der Unterstützung der Aktivitäten des Instituts

 

- Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
, das berechtigte Interesse des Administrators, das darin besteht, ständigen Kontakt mit unserem Institut im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen zu halten, für den

Zeitraum, der zur Erreichung des Ziels erforderlich ist, jedoch nicht länger als bis Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widersprechenspenden

 

7. Wenn Sie die Aktivitäten des Instituts mit Spenden unterstützen

 

Gilt für natürliche Personen, die direkt auf das Bankkonto des Institutsangegeben auf der Website www.ordoiuris.pl oder über das Zahlungssystem: tpay.pl oder PayPal.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Verwaltung von Zahlungen von Spendern, einschließlich Ausstellung von Bescheinigungen für Steuerzwecke

Art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO

, den Zeitraum der Spende, einschließlich der Ausstellung einer Bescheinigung, die den Abzug des Spendenbetrags in der PIT-Abrechnung ermöglicht,

die Kontaktaufnahme mit den Spendern per Post oder E-Mail, um ihre Anfragen oder Mitteilungen zu beantworten, sowie um sich zu bedanken die Unterstützung der

Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

 

, die Frist, die zur Beantwortung von Anfragen oder Benachrichtigungen des Spenders oder zur Übermittlung von Danksagungen für unterstützende

Buchführungs- und Steuerunterlagen erforderlich ist,

Art. 6 Sek. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit Art. 74 Sek. 2 des Rechnungslegungsgesetzes und anderer spezifischer Bestimmungen,

die Frist für die Aufbewahrung von Buchhaltungs- und Steuerunterlagen, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben,

die über die Umsetzung der Satzungsziele des Instituts informieren, einschließlich Informationen über organisierte soziale Aktionen und die Möglichkeit der weiteren Unterstützung für die Institut

 

, Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO,
das das berechtigte Interesse des Administrators ist, der im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Zielen ständig mit unserem Institut in Kontakt steht, die

zur Erreichung des Ziels erforderliche Dauer, jedoch nicht länger als der Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck , und nach dieser Zeit können Ihre personenbezogenen Daten während der Verjährungsfrist möglicher Ansprüche (Artikel 17 (3) (e) der DSGVO) zur

Verfolgung von Ansprüchen und zur Abwehr von Ansprüchen aus dem geschlossenen Vertrag verarbeitet werden, was das berechtigte Interesse der ist Administrator zur Verarbeitung von Daten,

Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

 

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus gesetzlichen Vorschriften

 

8. Wenn Sie sich für eine Tätigkeit, ein Praktikum oder eine Ausbildung am Institut interessieren.

 

Gilt für Bewerber für Arbeiten, Praktika oder Praktika am Institut.

 

Zweck
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Zeitraum
der Verarbeitung personenbezogener Daten

Bewertung der Qualifikationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Bewerbers für eine Stelle, ein Praktikum oder eine Ausbildung in einer bestimmten Position,
die für die Auswahl einer geeigneten Person für eine Beschäftigung oder Zusammenarbeit erforderlich ist mit dem Institut

 

- Kunst. 221 § 1 des Arbeitsgesetzbuchs
über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Bewerbers, die zum Abschluss eines Arbeitsvertrags erforderlich sind,

Art. 6 Sek. 1 lit. a DSGVO
, Einwilligung in die Verarbeitung der im Lebenslauf oder anderen Bewerbungsunterlagen angegebenen Daten, wenn der Bewerber andere Daten als: Vor- und Nachname, Namen der Eltern, Geburtsdatum, Wohnort (Korrespondenzadresse), Ausbildung, frühere Beschäftigungen angibt (z. B. Bild im Lebenslauf), Interessen oder der Kandidat meldet Bereitschaft zur Teilnahme an zukünftigen Stellenbesetzungen)

 

art. 6 Sek. 1 lit. b DSGVO
bei zivilrechtlichen Verträgen

 

, Art. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO
im Rahmen der während des Vorstellungsgesprächs erhobenen Daten und der Ergebnisse der Qualifikationstests

 

bis zur Entscheidung über den Vertragsabschluss, der

Geltendmachung von Ansprüchen und der Abwehr von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Einstellung, was das berechtigte Interesse des Administrators der Datenverarbeitung darstellt ,

Kunst. 6 Sek. 1 lit. f DSGVO

, Art. 17 Sek. 3 lit. e DSGVO

, die Verjährungsfrist für mögliche Ansprüche aus den Vorschriften des Diskriminierungsschutzgesetzes in der Beschäftigung

 

9. Wenn Sie die Website des Instituts nutzen.

 

Zu Ihrer Bequemlichkeit verwenden die vom Institut betriebenen Websites Cookies, um die Website an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen (z. B. Speichern der bevorzugten Sprache oder Schriftgröße) sowie für statistische Zwecke. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Platzierung von Cookies auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät für die oben genannten Zwecke zu. Wenn der Benutzer keine Cookies erhalten möchte, kann er diese über die Einstellungen seines Browsers verwalten und steuern. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Löschen oder Blockieren von Cookies Ihre Nutzung dieser Website beeinträchtigen kann.

Von Zeit zu Zeit verwendet die Website Internetdienste von Drittanbietern, um bestimmte Inhalte wie Bilder oder Videos anzuzeigen. Das Institut kann nicht verhindern, dass diese Websites oder Domains Informationen darüber sammeln, wie unsere Benutzer die dort eingestellten Inhalte verwenden. Um zu erfahren, wie sie die über Benutzer erhaltenen Informationen verwenden und die Optionen, entsprechende Cookies abzulehnen oder solche Daten zu löschen, lesen Sie die Nutzungsbedingungen dieser Websites im Rahmen der Datenschutzrichtlinie und Cookies.

 

 1. IHRE RECHTE IN BEZUG AUF DIE DATENVERARBEITUNG DURCH DAS INSTITUT

 

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Institut haben Sie:

 1. das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten gem. 15 DSGVO;
 2. das Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DSGVO;
 3. das Recht, die Löschung von Daten in den in Art. 17 Sek. 1 DSGVO (vorbehaltlich der Ausnahmen nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO), insbesondere wenn Sie von folgenden Rechten Gebrauch machen:
   1. Recht auf Widerruf einer Einwilligung – im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Institut auf der Grundlage der Einwilligung – natürliche Personen haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung durchgeführt wurde, berührt wird. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass das Institut personenbezogene Daten nicht auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet, da es normalerweise auf der Grundlage anderer Rechtsgrundlagen gemäß Art. 6 DSGVO und in Punkt IV dieser Richtlinie angegeben. Erfüllung einer der in Art. 6 Abs. 1 lit. 6 DSGVO für die Verarbeitung Ihrer Daten durch das Institut ausreicht;
   2. das Recht auf Widerspruch - im Falle der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses des Instituts (z. B. im Falle der Information über die Umsetzung der gesetzlichen Ziele des Instituts, Versand von Einladungen zu öffentlichen Veranstaltungen des Instituts Institute, dankt den Spendern für ihre Unterstützung). In diesem Fall wird das Institut die personenbezogenen Daten nicht weiterverarbeiten oder die Verarbeitung einschränken, es sei denn, es kann das Vorliegen triftiger, rechtlich gerechtfertigter Gründe für die Datenverarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Begründung, Untersuchung und Verteidigung der Ansprüche des Instituts;
 4. das Recht, die Einschränkung der Datenverarbeitung in den in Art. 18 DSGVO;
 5. das Recht auf Datenübertragbarkeit in den in Art. 20 DSGVO.

 

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, ermöglicht Ihnen das Institut, den designierten Datenschutzbeauftragten per E-Mail zu kontaktieren: [email protected] oder per Post: Ordo Iuris Institut für Rechtskultur, Ul. Zielna 39, 00-108 Warschau, mit dem Vermerk „Datenschutzbeauftragter“.

 

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten verstößt, haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen.

 

 1. AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGEN IN BEZUG AUF IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN

 

Ihre Daten können vom Institut automatisiert verarbeitet werden, einschließlich in Form von Profiling. Personenbezogene Entscheidungen im Zusammenhang mit dieser Verarbeitung werden jedoch nicht automatisiert 

 

 1. WEITERGABE IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN AN DRITTE

 

Das Institut wendet geeignete technische und organisatorische Maßnahmen an, um Ihre personenbezogenen Daten sicher aufzubewahren, einschließlich der Sicherung personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Zerstörung. Um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, hat das Institut angemessene persönliche, organisatorische, technische (IT) und physische Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

 

Wir übermitteln personenbezogene Daten nur dann an andere Stellen, wenn wir gesetzlich dazu berechtigt sind. In diesem Fall sieht der Vertrag Bestimmungen und Sicherheitsmechanismen vor, um Daten zu schützen und unsere Standards im Bereich Datenschutz, Vertraulichkeit und Sicherheit einzuhalten.

 

Ihre personenbezogenen Daten kann zugegriffen werden von:

 1. Mitarbeitern und Mitarbeitern des Instituts, die berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten auf Anfrage des Administrators zu verarbeiten;
 2. Stellen, die mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Institut betraut sind, einschließlich Stellen, die Hosting-, IT-, Druck-, Versand-, Zahlungs-, Rechts-, Buchhaltungs- und Personaldienstleistungen für das Institut erbringen.

 

Das Institut kann Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und internationale Organisationen übertragen, was mit dem Umfang der Aktivitäten des Instituts und der Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen zusammenhängt. Das Institut stellt sicher, dass die Daten in Länder übermittelt werden, für die die Europäische Kommission eine Entscheidung über die Einhaltung eines angemessenen Schutzniveaus für personenbezogene Daten oder unter Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen erlassen hat, einschließlich auf der Grundlage eines entsprechenden Datenschutzabkommens Klauseln, die von der Europäischen Kommission verabschiedet wurden und die eine angemessene Methode zur Sicherung der bereitgestellten personenbezogenen Daten gewährleisten.

 

 1. ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

 

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Transparenz wird das Institut die vorstehende Datenschutzerklärung regelmäßig überprüfen und aktualisieren, indem es eine neue Version auf seiner Website veröffentlicht.

 

 

 

DSGVO

 

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten von der Ordo Iuris Institute for Legal Culture Foundation mit Sitz in Warschau, ul. Zielna 39, PLZ 00-108 (Verantwortlicher) im Rahmen der ständigen Kontaktpflege mit unserer Stiftung im Zusammenhang mit ihren satzungsgemäßen Zwecken, insbesondere durch Information über organisierte soziale Aktionen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Sek. 1 lit. f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (DSGVO). Die Angabe von Daten ist freiwillig, ohne deren Angabe kann der Newsletter-Service jedoch nicht erbracht werden. Bitte beachten Sie, dass Sie das Recht haben, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen, zu löschen oder die Verarbeitung einzuschränken, das Recht auf Datenübertragung, das Recht, ihrer Verarbeitung zu widersprechen, und das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Die Nutzung des Newsletters ist unbefristet. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widersprechen. In diesem Fall werden die von Ihnen im Rahmen des Registrierungsprozesses eingegebenen Daten unverzüglich nach Ablauf der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Verjährungsfrist für etwaige Ansprüche und Rechte gelöscht. Auf Ihre personenbezogenen Daten können auch Stellen zugreifen, die für uns Dienstleistungen erbringen, insbesondere Hosting-, IT-, Druck-, Versand- und Zahlungsdienste. Recht, Buchhaltung, Personal. Die bereitgestellten personenbezogenen Daten können automatisiert verarbeitet werden, einschließlich in Form von Profiling. Personenbezogene Entscheidungen im Zusammenhang mit dieser Verarbeitung werden jedoch nicht automatisiert. Bei Anfragen, Fragen oder Zweifeln bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte schriftlich an den von uns ernannten Datenschutzbeauftragten an die Adresse des Sitzes der Stiftung: ul. Zielna 39, 00-108 Warschau, mit dem Vermerk „Datenschutzbeauftragter“ oder an die E-Mail-Adresse [email protected]