Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Akademia Ordo Iuris nie zwalnia tempa

Data publikacji: 18.10.2021

Ordo Iuris

· Dobiegła końca II edycja Akademii Ordo Iuris.

·  Na przestrzeni całego roku akademickiego w szkoleniach udział wzięło blisko 230 uczestników, czyli o 25% więcej niż rok wcześniej.

·  Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Andrzej Kochański, prof. Zbigniew Krysiak czy posłowie Dobromir Sośnierz i Bartłomiej Wróblewski.

·  Już za 10 dni rozpoczynają się szkolenia w III edycji Akademii Ordo Iuris.

 

STRONA AKADEMII ORDO IURIS

 

Zakończyła się druga edycja Akademii Ordo Iuris – autorskiego programu edukacyjnego, poprzez który Instytut Ordo Iuris kształci nowe elity prawnicze we współpracy z kołami naukowymi działającymi na uniwersytetach w całej Polsce. W trzydniowym Finale Akademii Ordo Iuris uczestniczyli najlepsi słuchacze szkoleń pierwszego stopnia. W jedenastu wydarzeniach naukowych w roku akademickim 2020/2021 wzięło udział blisko 230 uczestników. Prelegentami byli m.in. radny m. Krakowa Michał Drewnicki, prof. Andrzej Kochański, dr inż. Tomáš Kováčik, prof. Zbigniew Krysiak, prof. Piotr Rieske, prof. Łukasz Święcicki, czy też posłowie: Maria Kurowska, Dobromir Sośnierz, Bartłomiej Wróblewski. Cykl szkoleń ma na celu przygotowanie profesjonalnych prawników, którzy odważnie będą bronić ładu konstytucyjnego i jego aksjologicznych fundamentów.

 

Akademia Ordo Iuris wyróżnia się na tle innych programów edukacyjnych czy liderskich wartościami i perspektywą, z jaką przygotowuje się przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych. Potrzeba aktywnego zaangażowania się prawników w obronę porządku konstytucyjnego i jego aksjologicznego fundamentu sprawia, że działania przyszłych liderów powinien inspirować wzgląd na ład prawny – ordo iuris. Dlatego wykłady czerpią z systemu wartości Konstytucji RP. Absolwenci Akademii to prawnicy i społecznicy, którzy w swojej pracy szanują porządek prawny i wartości poręczone w Konstytucji RP.

 

Podczas szkoleń uczestnicy mieli szansę poszerzania merytorycznej wiedzy oraz uzupełnienia jej o kompetencje miękkie, jak budowanie wizerunku, sztuka autoprezentacji czy wystąpień publicznych i medialnych. Połączenie wiedzy i umiejętności oraz kompleksowe spojrzenie na kulturę prawną w Polsce i Europie, daje możliwość poszerzenia horyzontów i zdobycia umiejętności przydatnych w rozwoju kariery prawniczej i działaniach podejmowanych w przestrzeni społecznej.

 

Już 28 października zainaugurowana zostanie III edycja Akademii Ordo Iuris. Pierwsze szkolenie odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a jego tematem będzie kryzys migracyjny na granicy RP.

 

„Akademia Ordo Iuris nie zwalnia tempa pomimo trudnej pandemicznej rzeczywistości ostatniego roku akademickiego. Odnotowaliśmy skokowy wzrost liczby uczestników, a kolejną edycję zaczynamy już za 10 dni. Szczegółowe informacje o programie szkoleń i rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej akademia.ordoiuris.pl – podkreśla Łukasz Bernaciński, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

26.02.2024

Oświadczenie Instytutu Ordo Iuris w związku z tzw. czarną listą Sienkiewicza

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że kierowane przez Bartłomieja Sienkiewicza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało tzw.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

21.02.2024

Europejski rozbiór Polski - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Lublinie

Przed nami kolejne spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim - prezesem Ordo Iuris. Wydarzenie odbędzie się 23 lutego w Lublinie. Spotkanie nosi tytuł "Europejski rozbiór Polski". Będzie ono poświęcone obecnej sytuacji politycznej w Polsce i Europie w kontekście zmian w traktatach unijnych. 

 

23 lutego - godz. 18:00

Centrum Konferencyjne Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Dom Nadziei
al. Unii Lubelskiej 15

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.02.2024

Oferta pracy - Starszy Analityk w Centrum Badań i Analiz

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris otwiera rekrutację na stanowisko Starszego Analityka w Centrum Badań i Analiz.

Zakres obowiązków:

· sporządzanie raportów, analiz i opinii prawnych, opracowań naukowych oraz artykułów publicystycznych;

· sporządzanie projektów aktów prawnych;

· monitoring debaty publicznej;

· reprezentowanie stanowiska Instytutu przed sądami i organami administracji publicznej;

· reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych, w środkach masowego przekazu i innych wydarzeniach;

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.02.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Suwałkach

Przed nami kolejne spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim - prezesem Ordo Iuris. Wydarzenie pt. "Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności" odbędzie się 15 lutego w Suwałkach.

15 lutego, godz. 18:45

Aula Parafii św. Aleksandra

ul. Emilii Plater 2

Czytaj Więcej