Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ale się działo! Podsumowanie ostatnich dwóch tygodni aktywności Instytutu Ordo Iuris

Data publikacji: 02.05.2024

Adobe Stock

· Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął zaprezentowany przez Komisję Europejską projekt nowelizacji dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Akt ten uznaje wykorzystywanie surogacji za przejaw handlu ludźmi. Przed głosowaniem przygotowaliśmy analizę na temat projektu dyrektywy.

· Co zrobić, gdy na szkolnych korytarzach wiszą „tęczowe” flagi oraz plakaty promujące treści ruchu LGBT? Mec. Marek Puzio w komentarzu wskazuje na prawa rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ideologiczną propagandą w szkołach.

· Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy poszerzającej kompetencje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przygotowaliśmy analizę, w której wskazujemy na zagrożenie związane z cenzurowaniem treści w Internecie, w przypadku wejścia ustawy w życie.

· Środowiska lewicowe podejmują na arenie międzynarodowej wysiłki zmierzające do uznania „praw seksualnych i reprodukcyjnych”. W naszej analizie wskazujemy, że koncepcja ta nie ma umocowania w przyjętych traktatach.

· W marcu i kwietniu w polskich szkołach realizowany był program „Sportowe talenty”. Wiązał się on z przekazywaniem podmiotom zewnętrznym (np. klubom sportowym) danych wrażliwych uczniów. W analizie odpowiadamy na pytanie, czy rodzice mają obowiązek udostępniać takie dane.

· Coraz większym problemem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, staje się powszechne korzystanie z pornografii. Uruchomiliśmy portal narkotyk21wieku.pl, na którym opisujemy zagrożenia związane z tym zjawiskiem, w oparciu o badania naukowe.

· W Budapeszcie miał miejsce CPAC Hungary – największe w Europie spotkanie środowisk konserwatywnych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ordo Iuris. Prezes Instytutu – mec. Jerzy Kwaśniewski, uczestniczył w jednym z paneli.

· W auli Collegium Intermarium miała miejsce trzecia konferencja z okazji Święta Chrztu Polski. Podczas wydarzenia poruszone było zagadnienie suwerenności Polski. W konferencji uczestniczyli m.in. Jerzy Kwaśniewski, Marek Jurek i Jan Pospieszalski.

· W Warszawie odbyła się konferencja „Biało-czerwoni. Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej”. W panelach dyskusyjnych głos zabrali przedstawiciele Ordo Iuris – adw. Jerzy Kwaśniewski, adw. Rafał Dorosiński i dr Jarosław Lindenberg.

· Trwa dyskusja na temat wpisania do francuskiej konstytucji tzw. prawa do aborcji oraz przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji mającej na celu podniesienia aborcji do rangi praw człowieka. Veronica Turetta z Ordo Iuris uczestniczyła w panelu z udziałem ekspertów z 40 krajów świata, zorganizowanym przez Międzynarodową Sieć Polityczną na rzecz Wartości.

· Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Ośrodek Analiz Cegielskiego, we współpracy z Instytutem Ordo Iuris, zainaugurował cykl analiz „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie”. Pierwszy tekst z serii, autorstwa Jacka Trycha, poświęcony jest patriotyzmowi gospodarczemu.

· Specjalny sprawozdawca ONZ do spraw zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci wezwał organy doradcze i organizacje konsultacyjne do wyrażania opinii na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich w środowisku cyfrowym. Nasi eksperci przygotowali stanowisko, w którym wskazują na zagrożenia związane z pornografią.

· Wczoraj weszło w życie rozporządzenie umożliwiające sprzedaż tzw. pigułek „dzień po” bez recepty osobom powyżej 15 roku życia. Mec. Katarzyna Gęsiak w analizie wskazuje, że sprzedawanie takich środków naraża farmaceutów na odpowiedzialność karną.

· Trwają konsultacje nad rządowym programem mieszkaniowym „#naStart”. Mec. Nikodem Bernaciak podkreśla w analizie, że program ten w większym stopniu niż dotychczasowy „Bezpieczny Kredyt 2%” premiuje rodziny wielodzietne, jednak powinny się w nim znaleźć rozwiązania, które są bardziej korzystne dla małżeństw.

· Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy zawierającej szereg obowiązków dla podmiotów zajmujących się lobbingiem. Patryk Ignaszczak w analizie zauważa, że, choć idea transparentności działania takich organizacji jest słuszna, to jednak w projekcie znalazło się wiele nieprecyzyjnych sformułowań, a ponadto nie dotyczy on organizacji świadczących usługi lobbingowe na rzecz państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

· Trwają prace nad reformą polskiej oświaty. Szeroka koalicja organizacji interweniowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie drastycznych zmian w podstawie programowej. Instytut Ordo Iuris, który jako jeden z wielu podmiotów wziął udział w konsultacjach, został za to zaatakowany przez „Newsweek”. Prawie 50 różnych środowisk przekazało też list do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o interwencję w sprawie rozporządzenia, ograniczającego możliwość zadawania prac domowych.

· Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł Marsz Suwerenności organizowany przez Młodzież Wszechpolską. Jego uczestnicy protestowali przeciwko szkodzącej Polsce polityce Unii Europejskiej. Jednym z patronów wydarzenia był Instytut Ordo Iuris.

· Julia Książek w tekście poświęconym książce „Nomos ziemi” Carla Schmitta wskazuje na to, skąd się biorą trudności liberałów w rządzeniu państwem. Podkreśla, że procesy opisane w 1950 r. przez niemieckiego badacza nauk prawnych zachodzą we współczesnej Polsce.

· Ukazała się też w tym tygodniu książka „«Mowa nienawiści» – koń trojański rewolucji kulturowej” autorstwa adw. Rafała Dorosińskiego, członka zarządu Ordo Iuris. Publikacja przedstawia m.in. przykłady drastycznych ograniczeń wolności obywatelskich w krajach, w których wprowadzono kary za tzw. mowę nienawiści. Książka w formie e-booka trafiła już do naszych Darczyńców. Autor zakończył książkę dokładnie w czasie, gdy cenzorski projekt ustawy o „mowie nienawiści” opuścił Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara i trafił na strony Rządowego Centrum Legislacji. Nasza książka daje w ręce obrońców wolności kompleksowe argumenty i gotowe scenariusze obrony.

· Liczne działania podejmowało nasze Centrum Interwencji Procesowej. Wśrod najważniejszych jego działań, przekazaliśmy Sądowi Najwyższemu odpowiedź na skargę kasacyjną firmy IKEA wobec wyroku nakazującego przywrócenie Janusza Komendę do pracy. Trwają też działania procesowe, w ramach których reprezentujemy m.in. rodzinę księdza zamordowanego w Siedlcach czy rolników biorących udział w protestach.

 

 

Uwaga: ważne wydarzenie w przyszłym tygodniu

 

We wtorek, w ramach konferencji prasowej w naszej siedzibie, na którą zapraszamy wszystkich chętnych dziennikarzy (będzie też transmisja na żywo), zostanie zaprezentowany nasz raport o formach pomocy dla kobiet w ciąży.

 

Życzymy Państwu dobrego wypoczynku w czasie tego długiego majowego weekendu!

Wspieram
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

UJAWNIAMY! „Tajemnice Ordo Iuris”

· Po wyborach 2023 roku Instytut Ordo Iuris zajął w wielu obszarach debaty publicznej miejsce głównego krytyka radykalnych rządowych posunięć zagrażających ładowi konstytucyjnemu, uderzających w prawne gwarancje ochrony życia, rodziny, wolności i suwerenności.

· Nowa rola Instytutu Ordo Iuris prowokuje kolejne fale ataków ze strony liberalnych polityków oraz związanych z nimi mediów i lewicowych aktywistów.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.06.2024

„Wobec sprawców kryzysu konstytucyjnego zostaną wyciągnięte konsekwencje” – deklaracja środowisk prawniczych

· W auli Collegium Intermarium miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk prawniczych, którego uczestnicy przyjęli deklarację porozumienia.

· Jej sygnatariusze sprzeciwiają się lekceważeniu przez obecną władzę zasad ustrojowych Rzeczypospolitej, poprzez m.in. kwestionowanie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów czy przejmowanie prokuratur i mediów publicznych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Kulminacja Marszów dla Życia i Rodziny już w tę niedzielę! Przybądź i stań po stronie rodziny

W imieniu Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który już w najbliższą niedzielę 16 czerwca przejdzie ulicami Warszawy i 15 innych polskich miast. Demonstracja zjednoczenia wszystkich obrońców życia i rodziny w Polsce jest dziś kluczowa bardziej niż kiedykolwiek.

Czytaj Więcej