Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Patriotyzm gospodarczy - droga Polski do dobrobytu i suwerenności. Cykl "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie"

Data publikacji: 29.04.2024

Adobe Stock

Esej "Patriotyzm gospodarczy" pozwala poznać głębsze znaczenie zaangażowania w rozwój gospodarczy kraju i odkryć, jak możemy wszyscy przyczynić się do budowy lepszej przyszłości dla naszej Ojczyzny.

PRZECZYTAJ TEKST - LINK

Eksperci Ośrodka Analiz Cegielskiego przygotowali cykl przystępnych publikacji na tematy związane z patriotyzmem gospodarczym, dobrem wspólnym oraz rozwojem myśli społecznej. Celem cyklu jest promowanie świadomości narodowej i zachęcanie do działań, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego Polski oraz umocnienia tożsamości narodowej.

Serię "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie" rozpoczynamy od eseju pt. "Patriotyzm gospodarczy". Autor, Jacek Trych, wskazuje na konieczność podejmowania decyzji służących nie tylko jednostce, lecz także całemu narodowi. W kontekście rosnącego poczucia patriotyzmu gospodarczego w Polsce, esej podkreśla potrzebę odpowiedniej wiedzy, aby umożliwić jednostkom właściwe działanie na rzecz dobra wspólnego.

Jedną z kluczowych tez jest idea stworzenia swoistej mody na patriotyzm gospodarczy, co nie tylko przyniesie korzyści ekonomiczne, ale także umożliwi pełniejsze odkrywanie kultury i tradycji, wzmacniając tym samym polską tożsamość narodową. W tekście można również odnaleźć analizę ograniczeń w realizacji postulatów patriotyzmu gospodarczego, takich jak konflikty interesów z innymi państwami oraz wpływ Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, międzynarodowych korporacji i zagranicznych firm na kluczowe sektory polskiej gospodarki.

Jako autor eseju o patriotyzmie gospodarczym, Jacek Trych przekazuje czytelnikom nie tylko teoretyczną analizę, lecz również praktyczne spojrzenie na rolę, jaką może odegrać patriotyzm gospodarczy w budowaniu przyszłości Polski. Jego teksty są wyrazem nie tylko wiedzy i doświadczenia zawodowego, lecz także pasji do polskiej historii i dziedzictwa narodowego. Zainteresowania autora obejmują szeroki zakres tematyczny, począwszy od finansów przedsiębiorstw i osobistych, poprzez historię myśli ekonomicznej, aż po bogatą historię Polski. Dzięki tej wieloaspektowej wiedzy, Jacek Trych wnosi głębokie spojrzenie na kwestie gospodarcze i społeczne, które odzwierciedla się w jego tekstach.

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.05.2024

Imperium Europa czy Europa Narodów - panel Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji

Telewizja Media Narodowe organizuje międzynarodową konferencję "Czy to koniec Europy jaką znamy?". Wydarzenie będzie dotyczyć przyszłości naszego kontynentu. W ramach tej konferencji Instytut Ordo Iuris prowadzi panel dyskusyjny pod tytułem "Imperium Europa czy Europa Narodów". Jego uczestnicy będą rozmawiać o reformie traktatów unijnych. 

Czytaj Więcej

Via Carpatia - strategiczny szlak Międzymorza

Projekt szlaku Via Carpatia stanowi ważny element szerszej inicjatywy Trójmorza i jest jej sztandarową inwestycją infrastrukturalną, choć zapoczątkowaną jeszcze przed rozpoczęciem współpracy w ramach tego formatu.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.05.2024

Pakt migracyjny ostatecznie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej

· Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła pakt migracyjny i azylowy.

Czytaj Więcej