Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pornografia ma druzgocący wpływ na dzieci i młodzież. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

Data publikacji: 29.04.2024

Adobe Stock

· Specjalny sprawozdawca ONZ ds. zwalczania sprzedaży, wykorzystywania seksualnego i niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych wezwał organy doradcze i organizacje konsultacyjne do wyrażania opinii na temat istniejących i pojawiających się praktyk wykorzystywania seksualnego dzieci w środowisku cyfrowym.

· Raport na ten temat ma zostać przedstawiony na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w październiku 2024 r.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię, w której wykazał zagrożenia płynące z powszechnego i nieograniczonego dostępu do pornografii przez dzieci i młodzież.

· Wszystkie zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Mandatu specjalnego sprawozdawcy.

 

Instytut Ordo Iuris w swojej opinii dla ONZ wskazał, że współczesny świat oferuje wiele możliwości, równocześnie stwarzając wiele niebezpieczeństw, na które szczególnie narażone są młode osoby. Eksperci Ordo Iuris, powołując się na liczne statystyki, wykazali, że liczba regularnych użytkowników treści pornograficznych nie tylko wzrasta, ale wraz ze zwiększeniem poziomu oglądalności, spada średnia wieku tych osób. W ten sposób coraz młodsze osoby mają kontakt ze zwiększającą się ilością materiałów pornograficznych, na coraz wcześniejszym etapie rozwoju.

Instytut w opinii wskazał, w jaki sposób pornografia oddziałuje na psychikę, a także, jak negatywny wpływ ma nawet na ludzi dorosłych, w postaci np. problemów małżeńskich. Instytut Ordo Iuris podkreślił, jak regularny kontakt z materiałami pornograficznymi degraduje psychikę, zmienia podejście do seksualności i same zachowania seksualne.

Eksperci Ordo Iuris przywołali także badania, świadczące o tym, że pornografia istotnie niszczy mózg, w swoim działaniu przypominając inne śmiertelne uzależnienia takie jak np. uzależnienie od narkotyków. Nałogi te doprowadzają do takich konsekwencji jak kłopoty z samokontrolą, wzrost impulsywnych zachowań lub problemy z odróżnianiem faktów od mitów.  Na te problemy najbardziej narażone są dzieci i młodzież, których mózg jest szczególnie plastyczny i dopiero się kształtuje. Instytut Ordo Iuris wskazał także na badania opublikowane 14 kwietnia 2017 r. w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Neuropsychopharmacology”, dowodzące, że to, co widzimy w mózgu kompulsywnych użytkowników pornografii, jest dokładnie tym samym mechanizmem, który obserwujemy, na przykład, w uzależnieniu od hazardu lub uzależnieniu od substancji. Jest to mechanizm zwiększonej reaktywności układu nagrody na bodźce, które są związane z korzystaniem z pornografii.  Ponadto, metaanaliza przeprowadzona w 2019 r. w „Journal of Personality and Social Psychology” wykazała korelację między korzystaniem z pornografii przez nastolatków a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi[1]. Może to być szczególnie niepokojące dla młodych ludzi, którzy już zmagają się z impulsywnością lub presją rówieśników. Badanie przeprowadzone w 2016 r. w „Journal of Adolescent Health” sugeruje związek między częstszym korzystaniem z pornografii a wyższymi wskaźnikami depresji i lęku u nastolatków[2].

Instytut Ordo Iuris przywołał ponadto dzień 18 czerwca 2018 r., kiedy problem ten został oficjalnie zidentyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która umieściła kompulsywne zachowania seksualne (CSD) w nowej, zaktualizowanej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) pod odrębnym numerem 6C726. Nowa klasyfikacja została przyjęta 25 maja 2019 r. przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia i weszła w życie 1 stycznia 2022 r[3].

Eksperci Instytutu Ordo Iuris wskazali również, że kontrola rodzicielska może być pomocnym narzędziem do wyeliminowania dostępu do pornografii na urządzeniach używanych przez małoletnich. Ordo Iuris podkreśla, że zarówno wysiłki edukacyjne rodziców, jak i społeczności są bardzo ważne, aby zapobiegać dostępowi do treści pornograficznych i ich rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży. Niemniej skala zjawiska i jego konsekwencje sprawiły, że kwestia ta stała się przedmiotem debaty publicznej zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.- Prawnicy Ordo Iuris od kilku lat działają na rzecz wprowadzenia skutecznej ochrony dzieci przed dostępem do pornografii. Eksperci Instytutu przygotowali też raport dotyczący możliwych kierunków ochrony małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w Internecie, na przykładzie wybranych państw zachodnich – wskazuje Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

PRZECZYTAJ RAPORT - LINK

 

Instytut uruchomił także portal edukacyjny wskazujący na zagrożenia związane z pornografią.

 

[1] Koletić G, Kohut T, Štulhofer A. Associations between adolescents' use of sexually explicit material and risky sexual behavior: A longitudinal assessment. PLoS One. 2019 Jun 26;14(6):e0218962. doi: 10.1371/journal.pone.0218962. PMID: 31242258; PMCID: PMC6594649.

[2] Kohut T, Štulhofer A. Is pornography use a risk for adolescent well-being? An examination of temporal relationships in two independent panel samples. PLoS One. 2018 Aug 10;13(8):e0202048. doi: 10.1371/journal.pone.0202048. PMID: 30096173; PMCID: PMC6088458.

[3] WHO’s new International Classification of Diseases (ICD-11) comes into effect, https://www.who.int/news/item/11-02-2022-who-s-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)- comes-into-effect (dostęp: 24.04.2024).

Wspieram
Ochrona życia

20.05.2024

Doroczne spotkanie Komisji ONZ – genderowe i proaborcyjne postulaty zablokowane przez sprzeciw państw

· W Nowym Jorku miała miejsce 57. sesja Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Czytaj Więcej

„Gender” cechą chronioną. Rada Europy przyjęła rekomendacje dotyczące walki z przestępstwami z nienawiści

· Rada Europy przyjęła skierowane do państw członkowskich rekomendacje dotyczące zwalczania przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej

Ideologia pod pozorem walki z przemocą. Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

· Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa została też zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej

Ostatnia deska ratunku dla zrozpaczonych rodzin

Bezpodstawna ingerencja urzędników, którzy wchodzą z butami w życie kochającej się rodziny, rozdzielając ją, często stanowi dla rodziców tak wielki szok, że nie są w stanie sami odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów. Nie spodziewając się podobnych kłopotów, rodzice nie znają swoich praw i nie są w stanie wygrać z bezdusznymi urzędnikami bez pomocy profesjonalnych prawników.

Czytaj Więcej