fbpx Ku wydoskonaleniu Konstytucji. Inauguracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ku wydoskonaleniu Konstytucji. Inauguracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

Data publikacji: 02.05.2022

Ordo Iuris

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium inaugurują cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”.

· Pierwsze z wydarzeń odbędzie się 4 maja – dzień po Święcie Konstytucji.

· Uczestnicy debaty omawiać będą tematy kluczowe dla „wydoskonalenia” ustroju Polski oraz budowy społecznego zaangażowania w ten proces.

· Udział w wydarzeniu wezmą m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych oraz była sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maria Gintowt-Jankowicz.

· Cykl ma związek z obchodzonym w tym roku 25-leciem uchwalenia Konstytucji RP.

· Kolejne debaty będą dotyczyły m.in. sądownictwa, roli rodziny, obronności i wolności gospodarczej.

 

STRONA NARODOWYCH KONSULTACJI KONSTYTUCYJNYCH

 

Narodowe Konsultacje Konstytucyjne mają pobudzić debatę o obecnym stanie praworządności w Polsce i przyszłości państw narodowych. Ich inauguracja nieprzypadkowo odbędzie się 4 maja. Deklaracja projektu nawiązuje bowiem do Konstytucji z 1791 r.

- Podobnie jak twórcy pierwszej polskiej konstytucji, dostrzegamy powagę także obecnej chwili i rozpoznajemy zagrożenia zewnętrzne wymierzone w naszą państwową suwerenność, narodową niezależność, obywatelską wolność i ludzką godność. Tak jak i oni chcemy „korzystać z pory, w jakiej Europa się znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samych sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość i wolność wewnętrzną narodu” - napisano.

Pierwsze z wydarzeń organizowanych w ramach cyklu odbędzie się w siedzibie Collegium Intermarium przy ul Bagatela 12 w Warszawie. Wezmą w nim udział wybitni konstytucjonaliści, m.in. prof. Anna Łabno, dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, dr Józef Zych. Uczestnicy debaty odpowiedzą na pytania, jak Konstytucja RP powinna się odnosić do kwestii dobra wspólnego, podziału władzy i godności człowieka. Początek wydarzenia o 10:30.

Kolejne debaty dotyczyć będą m.in. suwerenności i obronności, rodziny i małżeństwa, przedsiębiorczości czy praw i obowiązków Polonii. W cykl włącza się szereg organizacji społecznych, m.in. Stowarzyszenie KoLiber, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Ośrodek Analiz Cegielskiego, Młodzież Wszechpolska czy Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

 

 

 

Wspieram

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

01.07.2022

Oferta pracy - Asystent prawników w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris poszukuje studenta prawa lub absolwenta studiów prawniczych do stałej współpracy z Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej

Wspieranie postulatów organizacji LGBT przez ambasadorów narusza Konwencję wiedeńską

· Po raz kolejny w Warszawie ma odbyć się manifestacja ruchu LGBT. W tym roku wydarzenie zostanie połączone z ukraińskim „Kyiv Pride” i jest planowane na 25 czerwca.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.06.2022

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej.

Czytaj Więcej