Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zaproszenie do publikacji pokonferencyjnej

Data publikacji: 21.03.2018

Fotolia

W dniu 18 listopada 2017r. miała miejsce konferencja naukowa pt „Przebieg ciąży, a zdrowie matki. Uwarunkowania medyczne i prawne”. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie. Zgromadziło ono licznych ekspertów z zakresu medycyny, etyki, prawa oraz nauk społecznych, którzy podjęli się analizy unikatowej relacji, jaka łączy kobietę w ciąży oraz jej nienarodzone dziecko.

 

Kontynuując zapoczątkowane wówczas działania zdecydowaliśmy się na wydanie recenzowanej monografii naukowej, która zbierać będzie artykuły przedstawione zarówno przez prelegentów biorących udział w  ww. konferencji, jak i badaczy poruszających w swoich poszukiwaniach temat przebiegu ciąży oraz zdrowia matki.

 

W omawianej publikacji chcielibyśmy poruszyć m. in. tematy:

  • zdrowia fizycznego oraz psychicznego kobiety w ciąży,
  • prawnych kontekstów ochrony macierzyństwa,
  • relacji: ojciec - matka - dziecko poczęte,
  • psychospołecznych aspektów funkcjonowania kobiety ciężarnej w rodzinie,
  • etycznych oraz medycznych problemów orzekania w sprawach dotyczących strat rodzicielskich,
  • społeczno-prawnych oraz medycznych wyzwań funkcjonowania hospicjów perinatalnych,
  • funkcjonowania kobiet w ciąży, będących podopiecznymi instytucji opiekuńczych,
  • psychopedagogicznego spojrzenia na relację kobiety i dziecka rozwijającego się w czasie ciąży.

 

Zapraszamy do zgłaszania artykułów, które będą dotyczyć wskazanej tematyki. Liczymy także na inne pomysły, które odnosić się będą do prawno-medyczno-społecznych kontekstów dotyczących ciąży.  Książka pt „Przebieg ciąży, a zdrowie matki. Uwarunkowania medyczne i prawne” wydana będzie pod redakcją dra Włodzimierza Wieczorka (SWPR) i dra Błażeja Kmieciaka (Instytut Ordo Iuris). Artykuły można przesyłać do dnia 30 kwietnia 2018r. Prosimy o przesyłanie ich na adres: michal.olenowicz@ordoiuris.pl

 

Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris

Dr Błażej Kmieciak

Wspieram
Działalność Instytutu

01.09.2023

Fizjoterapeuta zwolniony ze szpitala za niezaszczepienie się przeciwko COVID-19. Ordo Iuris składa apelację

• Fizjoterapeuta pracujący w szpitalu powiatowym w Chodzieży w lutym 2022 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.08.2023

Czy można krytykować prof. Wojciecha Popiołka? Ordo Iuris składa skargę kasacyjną

· Instytut Ordo Iuris złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.08.2023

Atakują nas za naszą skuteczność

W ostatnim czasie informowaliśmy o zaskakującej próbie usunięcia Ordo Iuris z historycznego budynku PAST-y. Przeciwności losu oraz plany nieprzyjaciół życia, rodziny i wolności w niczym jednak nie ograniczają skuteczności działań Instytutu. Co więcej, właśnie w minionych tygodniach o naszych osiągnięciach jest głośno zarówno w kraju, jak i za granicą.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.08.2023

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego uznaje umowę najmu, ale żąda opuszczenia PAST [KOMENTARZ]

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego odpowiedziała na setki listów i telefonów w sprawie wystosowanego przez nią nakazu opuszczenia budynku PAST-y przez Instytut Ordo Iuris. Odpowiedź jest chaotyczna i potwierdza, że działania Fundacji mają charakter bezprawny.

Czytaj Więcej