Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Frustracja europejskich feministek

Data publikacji: 13.02.2017

Źródło: Materiały prasowe Ordo Iuris

8 lutego br. w Parlamencie Europejskim pod patronatem proaborcyjnej kampanii All of US odbyła się konferencja „My Body My Rights”, podczas której działaczki feministyczne dały wyraz frustracji z powodu rosnącego poparcia dla ochrony  życia i rodziny.

Sukces Europejskiej Inicjatywy Europejskiej „Jeden z Nas” (One of Us) skłonił środowiska feministyczne i proaborcyjne do uruchomienia kampanii All of US zrzeszającej lewicowych europosłów z Grupy Zielonych, ALDE , S&D, GUE/NGL. Organizowana w ramach tej kampanii konferencja "My Body My Rights" stanowiła mobilizację młodych ludzi do walki o prawa i zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Uczestnikami wydarzenia byli członkowie partii politycznych i organizacji pozarządowych z państw UE (m.in. z Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski).

Uczestnicy konferencji wyrazili swoje zaniepokojenie faktem, że w ostatnim czasie ruch proaborcyjny napotyka na coraz to nowe przeszkody. Dzieje się tak za sprawą rosnących w siłę ruchów konserwatywnych. Zarówno w USA, gdzie prezydent Trump drastycznie ograniczył finansowanie z publicznych pieniędzy proaborcyjnych organizacji, jak i w całej Europie, gdzie obywatelskie inicjatywy pro-life są coraz liczniejsze i gromadzą coraz szersze poparcie. Wśród wydarzeń, które poważnie zaniepokoiły europejską lewicę wymieniono m.in. obywatelski projekt „Stop aborcji” w Polsce, organizowane w całej Europie Marsze dla Życia, odrzucenie przez Słoweńczyków w referendum 2015 r. tzw. małżeństw jednopłciowych, litewskie prawo zakazujące prowadzenia otwartej indoktrynacji homoseksualnej względem dzieci, czy demonstrację w Paryżu przeciwko instytucjonalizacji związków jednopłciowych w październiku 2016 r.

Duże obawy i niepewność wśród europejskich ruchów lewicowych budzi także niedawny wybór nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Włocha Antonio Tajaniego, który zapowiedział walkę z powszechnym dostępem do aborcji.

Obecne na konferencji europosłanki zapowiedziały, że będą naciskać Tajaniego, aby zmienił swój stosunek do aborcji, jak również na Komisję Europejską, aby ta forsowała w państwach członkowskich ratyfikację tzw. Konwencji Stambulskiej (CAHVIO) oraz powszechne udostępnienie aborcji, mimo że (jak przyznała europejska Komisarz ds. Równości Vera Jurova) nie leży to w zakresie kompetencji UE.

Podczas całego spotkania nie padło ani jedno słowo na temat gwarantowanej przez prawo międzynarodowe i konstytucje wielu państw członkowskich prawnej ochrony dziecka na prenatalnym etapie jego rozwoju, ani o dramatycznych skutkach aborcji dla zdrowia psychicznego i fizycznego kobiet, jak również o skutkach ubocznych stosowania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych.

W kontekście tym warto podkreślić, że Parlament Europejski w swojej rezolucji dotyczącej sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. jednoznacznie uznał, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne należą do kompetencji państw członkowskich, co oznacza, że UE nie ma prawa narzucać państwom członkowskim jakichkolwiek działań w tym zakresie. Unia może wyłącznie przyczynić się do propagowania wśród państw członkowskich najlepszych praktyk. Wątpić należy, czy można do niej zaliczyć aborcję na życzenie lub powszechną dostępność środków wczesnoporonnych.

Obecna na konferencji Marta Gan – analityk z brukselskiego biura Instytutu Ordo Iuris wskazuje, że wydarzenie to pokazuje wyraźnie problem, z którymi mierzą się obecnie organizacje proaborcyjne. Konferencja utwierdza w przekonaniu, że ruchy na rzecz ochrony życia i rodziny, swoją determinacją, skutecznością i rosnącym profesjonalizmem sprawiają, że lewicowe programy tracą wiarygodność, zaś ich propagatorzy doświadczają wyraźnej frustracji.

Wspieram

Ordo Iuris na konferencji CPAC w Budapeszcie

· W Budapeszcie miała miejsce międzynarodowa konferencja środowisk konserwatywnych – CPAC Hungary.  Wydarzenie zgromadziło polityków, ekspertów i przedstawicieli organizacji społecznych działających na kilku różnych kontynentach.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.03.2024

Manifest dla życia - Ordo Iuris w Brukseli na sesji Grupy Roboczej EKR do spraw życia i rodziny

· W Parlamencie Europejskim miało miejsce spotkanie poświęcone szerokiej tematyce ochrony życia ludzkiego.

Czytaj Więcej

Ochrona przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w odniesieniu do praw człowieka do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

• Niezależny ekspert ONZ przygotowuje raport na temat relacji pomiędzy ochroną przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a prawami człowieka do wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń.

Czytaj Więcej

Zasada pierwszeństwa prawa UE już niebawem w traktatach?

• Komisja Prawna oraz Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zdecydowaną większością głosów przyjęły Raport poświęcony zagadnieniu pierwszeństwa prawa wspólnotowego względem prawa krajowego państw członkowskich.

• Raport ten zawiera rekomendacje, zalecające m.in. zamieszczenie wspomnianej zasady w unijnych traktatach, co ma służyć podniesieniu jej mocy prawnej.

Czytaj Więcej