Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
dzieci nienarodzone

dzieci nienarodzone

Czy nienarodzone dziecko ma prawo do świadczeń zdrowotnych? Czy wśród praw dzieci, które zginęły przed narodzinami, uwzględnia się m.in. prawo do pochówku? Odpowiedzi na te i inne pytania publikujemy poprzez umieszczone poniżej artykuły dotyczące bieżących spraw dzieci poczętych. Jak powiedział Mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris: "Zdrowie dziecka poczętego należy do wartości chronionych konstytucyjnie, co podkreślił m.in. Trybunał Konstytucyjny". Powołując się na ten porządek, działamy w obronie praw i godności dzieci nienarodzonych. W terminologii prawniczej nienarodzone dziecko poczęte w łonie matki określa się terminem nasciturus.

Dzieci nienarodzone i ich prawa

Przepisy Kodeksu cywilnego formułują prawa przysługujące dzieciom poczętym. Są to między innymi:

  • prawo dziedziczenia spadku: 

(...) Dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. (Art. 927)

  • prawo odszkodowania za krzywdy doznane przed narodzinami: 

Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. (Art. 446(1)).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje też na inne prawa, w tym uznanie ojcostwa nienarodzonego dziecka (Art. 75):

 Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego (Art. 75). 

Prawa dzieci poczętych, które zmarły przed narodzinami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi wyraźnie określa też prawo do pochówku dzieci poczętych zmarłych przed narodzeniem. 

Zwłoki dzieci martwo urodzonych są chowane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy(...) (Art. 2)

Według przepisów prawa nakazane jest przeprowadzenie godnego pochówku każdego człowieka, a więc również dziecka zmarłego przed narodzeniem, niezależnie od czasu trwania ciąży. 

Ordo Iuris w obronie praw dzieci nienarodzonych

Na tej stronie znajdziesz aktualności dotyczące praw dzieci nienarodzonych i działań naszego Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris. Opublikowaliśmy m.in. problem weryfikacji obowiązku pochówku dzieci wykonywanego przez gminę (w przypadku, gdy rodzice lub bliskie osoby nie decydują się na pogrzeb), a także propozycje zmian legislacyjnych, które mogłyby zlikwidować lukę w polskim prawie. Zachęcamy do zapoznania się z analizami, raportami i aktualnościami obejmującymi także inne zagadnienia. Do listy wszystkich artykułów przejdziesz w zakładce "Aktualności".

 

AKTUALNOŚCI

 
Ochrona życia

10.09.2018

Dzieci zmarłe przed narodzeniem mają prawo do godnego pochówku - przypomina Ordo Iuris

Zgodnie z polskim prawem wszystkie dzieci zmarłe przed narodzeniem (dzieci utracone) mają prawo do godnego pochówku. Jeśli jednak nie zorganizuje go rodzina lub ludzie dobrej woli obowiązek przeprowadzenia pogrzebu spoczywa na gminie. Instytut Ordo Iuris wysłał zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej do warszawskich dzielnic i podwarszawskich gmin, by dowiedzieć się, czy w praktyce wywiązują się one z ustawowego obowiązku.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.03.2018

Dziecko poczęte to też pacjent! Ordo Iuris występuje z inicjatywą zmian legislacyjnych.

Ordo Iuris występuje z inicjatywą potwierdzenia statusu dziecka poczętego jako pacjenta oraz zapewnienia mu pełni należnych praw w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Subskrybuj dzieci nienarodzone