Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Kampanie Ordo Iuris
Kampanie Ordo Iuris

Kampanie Ordo Iuris

 

Poradnik dla ofiar przemocy domowej

Osoby doświadczające przemocy domowej nie zawsze otrzymują odpowiednie wsparcie w instytucjach do tego powołanych. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris uruchamia Program Spraw Precedensowych przeznaczony dla ofiar przemocy. W ramach programu ruszył serwis internetowy stopprzemocy.org zawierający m.in. informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz mapę interaktywną ośrodków przeciwdziałania przemocy. Instytut przygotował również poradnik dotyczący tej kwestii.

khjg

stopprzemocy.org

W służbie chorym i potrzebującym. Poradnik dla kapelanów służby zdrowia

Poradnik porusza kompleksowo zagadnienia związane z posługą kapelana w placówkach leczniczych, nie tylko w zakresie konstytucyjnych i ustawowych gwarancji związanych z prawem pacjenta do posługi duszpasterskiej, ale także m. in. odpowiednich przepisów kodeksu pracy dotyczących formy zatrudnienia kapelana, uprawnień kościołów i związków wyznaniowych do realizacji posługi duszpasterskiej czy opisu możliwych ograniczeń praw pacjenta ze względu na faktyczne uwarunkowania związane z epidemią.

o

dlakapelanow.ordoiuris.pl

Jak postępować w przypadku ataku na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu?

Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej doszło do znacznej eskalacji napięć społecznych. Do Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń z całej Polski związanych z atakami na Kościoły, będących skutkiem akcji „Słowo na niedziele” i protestów zorganizowanych m.in. przez organizację Ogólnopolski Strajk Kobiet. Sprawcy dokonywali dewastacji często zabytkowych elewacji kościołów, umieszczając na nich wulgarne postulaty, ale także dokonywali profanacji Mszy Świętej. W związku z narastającymi aktami przemocy oraz wandalizmu prawnicy Instytut Ordo Iuris przygotowali poradnik prawny „Jak postępować w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu”.

 

o

ordoiuris.pl

 

Tak dla rodziny, nie dla gender - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Chrześcijański Kongres Społeczny oraz Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris z poparciem kilkudziesięciu organizacji prorodzinnych podejmują obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest niezwłoczne wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej, a także podjęcie prac nad opracowaniem projektu Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i przedstawienie go na forum międzynarodowym. 

 

tak

takdlarodziny.ordoiuris.pl

 

Koronawirus - poradnik prawny

Za podjętymi przez rząd środkami zaradczymi w obliczu pandemii koronawirusa poszły konkretne zmiany rzeczywistości prawnej, w której wielu osobom trudno jest się odnaleźć. Dlatego eksperci Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali materiały dla obywateli wyjaśniające najważniejsze kwestie dotyczące wprowadzanych regulacji.

Koronawirus

koronawirus.ordoiuris.pl 

Koronawirus - poradnik dla parafii

Działania związane z zapobieganiem rozszerzaniu się epidemii koronawirusa dotknęły również sferę wyznawanej wiary. Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali poradnik dla parafii, księży i wiernych wyjaśniające najważniejsze kwestie wprowadzanych regulacji.

Koronawirus

koronawirus.ordoiuris.pl/parafie

Chrońmy dzieci!

Deprawatorzy, wykorzystując niektóre przepisy ustawy o systemie oświaty, wciąż działają w szkołach. Pod hasłami kampanii antydyskryminacyjnych przekazują dzieciom treści podważające społeczną rolę rodziny i tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a niekiedy promują praktyki sprzyjające rozwiązłości. Instytut Ordo Iuris pomaga rodzicom uzyskać informację na temat organizacji, z jakimi ich dzieci stykają się w szkołach.

Chrońmy dzieci

chronmydzieci.info

Dla rodziców

Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Aby pomóc rodzicom w ich egzekwowaniu, Instytut Ordo Iuris przygotował przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole” oraz wzór rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego.

Dla rodziców

dlarodzicow.ordoiuris.pl

Dzieci w szkołach

Do polskich szkół coraz śmielej wkraczają „edukatorzy seksualni”. Ułatwiają im to przedstawiciele niektórych lokalnych samorządów, np. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Instytut Ordo Iuris przygotował apel do Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty o obronę uczniów polskich szkół przed deprawacją i demoralizacją.

Dzieci w szkołach

www.dzieciwszkolach.pl

Samorządowa Karta Praw Rodzin

Wprowadzenie Karty w życie zapewni dzieciom zdrową i bezpieczną edukację oraz poszanowanie praw rodziców przez samorządy. Każdemu samorządowi oferujemy wsparcie w dostosowaniu Karty do potrzeb i uwarunkowań lokalnej społeczności oraz jej wdrożeniu.

Samorządowa Karta Praw Rodzin

www.kartarodzin.pl

Dla nauczycieli

Przewodnik „Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem” został przygotowany przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris i zawiera podstawowe informacje o prawnych ramach funkcjonowania systemu oświaty.

Dla nauczycieli

dlanauczycieli.ordoiuris.pl

Dla przedsiębiorców

Instytut Ordo Iuris postuluje usunięcie z kodeksu wykroczeń art. 138, który jest jednym z komunistycznych reliktów w polskim prawodawstwie. Przepis pochodzi z początku lat 70-tych i miał zwalczać spekulacje na rynku, od 1990 r. pozostawał martwy, a obecnie zaczął być wykorzystywany przez środowiska LGBT jako instrument nacisku i łamania sumienia przedsiębiorców, zmuszanych do wykonywania usług korzystnych dla tych organizacji.

Dla przedsiębiorców

przedsiebiorcy.ordoiuris.pl

Modlitwa w szkole

Uczniowie i rodzice mają prawo inicjować i uczestniczyć w modlitwie w szkole publicznej. Dyrekcja szkoły (przedszkola) jest zobowiązana do umożliwienia takich praktyk. Dowiedz się więcej - pobierz przygotowany przez prawników materiał na ten temat.

Modlitwa w szkole

modlitwawszkole.ordoiuris.pl

Jasełka w szkole

Eksperci z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali poradnik dla rodziców, w którym przywołują obowiązujące regulacje prawne chroniące prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wiarą katolicką i w duchu tradycji narodowych.

Jasełka w szkole

jaselka.ordoiuris.pl

Centrum Wolności Religijnej

Chcemy, by w Polsce bez przeszkód można było korzystać z pełni praw i wolności, w tym wolności religijnej, wolności sumienia, wolności słowa, wolności zrzeszania bez lęku przed zastraszaniem, upokarzaniem, marginalizacją, cenzurą, groźbami i przemocą.

Centrum Wolności Religijnej

cwr.ordoiuris.pl

Raport demograficzny

Polska polityka rodzinna wymaga gruntownych reform. Postulujemy zmianę systemu, której najważniejszym elementem jest wprowadzenie bonu wychowawczego. Pozwoli on rodzicom na realny wybór formy, w jakiej sprawowana jest opieka nad ich dziećmi.

Raport demograficzny

demografia.ordoiuris.pl

Masz Wpływ

Uruchomiliśmy portal MaszWplyw.pl aby dać Ci skuteczny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Twoja aktywność na tej stronie to nie tylko zmieniające się cyfry na liczniku wysłanych protestów, petycji i apeli - z nami realnie rozwiązujesz istotne problemy społeczne dzięki równoległej akcji prawników i komunikacji medialnej.

Masz Wpływ

www.maszwplyw.pl

Opieka nad dziećmi

Celem niniejszego opracowania jest także wpływ na zmianę percepcji pracy związanej z opieką nad dziećmi, która wciąż często bywa postrzegana jest jako forma bierności zawodowej, chociaż jej wartość jest wymierna, a korzyści z jej wykonywania odnosi całe społeczeństwo. Raport zawiera także rekomendacje, które wskazują możliwe kierunki zmian prawnych i modyfikacje instrumentów polityki społecznej.

Opieka nad dziećmi

opiekanaddziecmi.ordoiuris.pl

Krąg Przyjaciół

Działalność Instytutu Ordo Iuris możliwa jest tylko dzięki hojności Darczyńców, którzy rozumieją, że nasze zaangażowanie wymaga regularnego wsparcia. Z myślą o nich powołaliśmy Krąg Przyjaciół - program dla osób szczególnie zaangażowanych w misję Instytutu.

Krąg przyjaciół

przyjaciele.ordoiuris.pl

Spotkania w prawdzie

"Spotkania w prawdzie" to cykl wykładów i dyskusji na temat najważniejszych aktualnych zagrożeń, nadziei i kontrowersji w spotkaniu chrześcijaństwa i świata. Nasza propozycja jest skierowana do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat źródeł i przebiegu współczesnych procesów podważających naturalny ład społeczny oraz chrześcijańską tożsamość naszej kultury. Zaproponowany cykl powstał dzięki współpracy Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej, Instytutu Ordo Iuris oraz kwartalnika „Christianitas”.

Spotkania w prawdzie

spotkaniawprawdzie.pl