Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

I edycja konkursu organizowanego przez Instytut Ordo Iuris na najlepsze prace doktorskie
i magisterskie na temat życia ludzkiego i jego ochrony w okresie prenatalnym.

 

konkurs

 

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Zgłaszane do udziału w konkursie mogą być w szczególności prace z zakresu: nauk prawnych, filozofii, teologii, historii, historii sztuki, socjologii, nauk politycznych.

Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace doktorskie oraz magisterskie w języku polskim, na podstawie których uzyskano stopień naukowy albo tytuł zawodowy w roku akademickim 2014/2015 lub 2015/2016.Nagrody:

dla autora najlepszej pracy doktorskiej – 5000 zł oraz możliwość publikacji.

dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 2000 zł oraz możliwość publikacji.

 

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2017 r.

 

Instytut Ordo Iuris zapowiada ogłoszenie II edycji konkursu na temat ochrony życia ludzkiego obejmujący rok akademicki 2016/2017.