Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Konsultacje społeczne w Warszawie
Konsultacje społeczne w Warszawie

Konsultacje społeczne w Warszawie

? ???????? ?ł?? w???????????!

????? ???ó??? ?????? ?ę?ą ???ó???? ???????????!
???????????? ??ę ????????? ?ł???? ? ??????????? ????? ?????????? ???????? ????ł? ?????????????? ? ??ż???? ???????? ?? ??????❓

LISTA POPARCIA

LIST PRZEWODNI

WNIOSEK DO PREZYDENTA WARSZAWY


Potrzebujemy Twojej pomocy w zebraniu podpisów na listach poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Warszawie.

Wystarczy wydrukować wzór listy poparcia ze strony wydarzenia, zebrać podpisy warszawiaków popierających inicjatywę i odesłać do końca lipca podpisane listy poparcia na adres Instytutu ORDO IURIS lub dostarczenie ich do siedziby ORDO IURIS w Warszawie przy ulicy Zielnej 39.

Wszystkim, którzy poprą nasz wniosek prześlemy drogą elektroniczną Przewodnik, który zawiera praktyczne informacje o prawach rodziców w szkole w kontekście prawa rodziców do wychowania własnych dzieci.

#ToRodziceWychowują #NieDeklaracjiLGBT #WarszawaObywatelska #OddajemyGłosWarszawiakom  #KonsultacjeSpołeczneWarszawa

Z dużym niepokojem śledzimy informacje prasowe, z których wynika, iż już na najbliższe miesiące, wraz z nastaniem nowego roku szkolnego, planowane jest wprowadzenie w szkołach zajęć dla uczniów w zakresie tzw. edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, zgodnie z podpisaną w dniu 18 lutego 2019 roku przez Prezydenta Warszawy Warszawską Deklaracją LGBT+. Jej treść, jak i metody, formy i środki jej wdrożenia nie były nigdy konsultowane z rodzicami. 
W rzeczywistości możemy podejrzewać, że jest to ukryta forma propagowania antywartości – wprowadzana z pominięciem głosu rodziców. 

Dlatego zwracamy się do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o przeprowadzenie formalnych konsultacji społecznych w powyższych sprawach. Konsultacje zmuszą władze Warszawy do wsłuchania się w głos rodziców.

Formalnym wymogiem rozpatrzenia wniosku przez Prezydenta Warszawy jest złożenie wraz z wnioskiem o konsultacje społeczne list poparcia podpisanych przez przynajmniej 1.000 mieszkańców Warszawy.

Prosimy Państwa o poparcie naszego wniosku i pomoc w zebraniu podpisów innych warszawiaków na listach poparcia wniosku, by umożliwić wszystkim włączenie się w proces konsultacji. Wystarczy wydrukować wzór listy poparcia z naszej strony.

zdjęcie