fbpx Francja likwiduje wolność słowa dla organizacji pro-life | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Francja likwiduje wolność słowa dla organizacji pro-life

Data publikacji: 20.01.2017

fotolia.com

Francuski Senat opowiedział się za rządowym projektem ustawy, który uniemożliwia organizacjom pro-life prezentowanie swojego stanowiska w sprawie ochrony życia ludzkiego i aborcji. Jest to kolejny drastyczny krok podejmowany przez rząd francuski przeciwko wolności słowa i prawa do informacji we Francji, wymierzony w organizacje broniące życia ludzkiego we wczesnej fazie jego rozwoju.

25 stycznia br. ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy w Zgromadzeniu Narodowym, czyli izbie niższej francuskiego parlamentu.

Zgodnie z projektem ustawy przyjętym w pierwszym czytaniu przez francuski Senat, umieszczanie na stronach internetowych treści mogących zniechęcać kobiety do uśmiercenia dziecka na prenatalnym etapie rozwoju stanowić ma przestępstwo „cyfrowej interwencji”. Za publikowanie informacji promujących życie ludzkie w jego wczesnych fazach rozwojowych będzie grozić do 2 lat więzienia bądź grzywna w wysokości do 30 000 euro.

Chociaż francuskie prawo drastycznie redukuje ochroną życia w okresie prenatalnym dopuszczając aborcję „na życzenie” do 12 tygodnia ciąży, to jednocześnie przyznaje kobietom prawo do informacji o innych niż uśmiercenie dziecka, sposobach uchylenia się od macierzyństwa. Jeżeli publikacja treści organizacji pro-life w internecie zostanie zakazana, wówczas kobietom de facto odbierze się prawo do informacji w tym względzie. Nowe prawo w istocie likwiduje swobodę wypowiedzi organizacji pro-life, stygmatyzuje je i w efekcie skazuje na śmierć cywilną.

Zarówno Kościół katolicki jak i organizacje promujące ochronę życia ludzkiego podejmują działania zmierzające do zablokowania projektu ustawy. Arcybiskup George Pontier, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, skierował list do prezydenta Francois’a Hollande’a, apelując do niego o niepodpisywanie ustawy, gdyż postulowane rozwiązania godzą w prawo do wyrażania swoich poglądów. Duchowny zapytał również: „czy aborcja jest jedynym rozwiązaniem dla wzorowego obywatela? Czy okazanie najmniejszej zachęty dla utrzymania życia czyjegoś dziecka jest wywieraniem presji moralnej?”.

Jak podkreśla Magdalena Olek z Instytutu Ordo Iuris: Proponowane przepisy niewątpliwie znacząco naruszają podstawowe prawo do wolności słowa gwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. W myśl artykułu 10 Konwencji „każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że wolność słowa, będąca fundamentem demokratycznego społeczeństwa, wyraża się także w prezentowaniu poglądów i realizacji celów politycznych odnosząc się do krytyki przesadnej i polemicznej, co zawarł w wyroku działacza rozdającego ulotki antyaborcyjne pod kliniką dokonującą aborcji. Stąd podejmowanie protestów przed uchwaleniem ustawy jest jak najbardziej zasadne.

Jedna z organizacji pro-life, współpracująca z Instytutem Ordo Iuris, Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości (European Centre for Law and Justice) już teraz zapowiada, że w przypadku nieskuteczności krajowych środków odwoławczych złoży skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Niestety, nie są to pierwsze działania Republiki Francuskiej promujące aborcję oraz ograniczające prawo do wolności słowa i prawo do informacji. Jeszcze w 2014 r. Najwyższa Rada Mediów wydała decyzję zakazującą emisji spotu wyprodukowanego przez Fundację im. Jerome’a Lejeune’a, który miał być wyświetlany z okazji ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Zespołu Downa. Spot przedstawiał relacje osób dotkniętych chorobą o swoim codziennym życiu i możliwościach przezwyciężania trudności. Przyczyną decyzji miało być rzekome wywołanie filmem poczucia winy u matek, które dowiedziawszy się o wadzie genetycznej swoich dzieci uśmierciły je w drodze aborcji. 10 listopada 2016 r. Francuska Rada Stanu, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego, podtrzymała kontrowersyjną decyzję Najwyższej Rady Mediów, wywołując uzasadnione zarzuty dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

W związku z forsowanym ustawodawstwem i innymi działania podejmowanymi przez francuskie władze państwowe, które nie tylko wykraczają poza zwykłą promocję aborcji, ale również blokują dostęp do informacji i wyrażania opinii innych niż podzielane przez rządzącą nad Sekwaną lewicę, niebawem nawet wolne i świadome „podejmowanie decyzji o urodzeniu dziecka przez kobietę”, o którym tyle mówią zwolennicy nieograniczonego dostępu do aborcji, okaże się całkowicie iluzoryczne. Dochodzi do tego jawna dyskryminacja nienarodzonych dzieci, pozbawionych w zasadzie jakiejkolwiek ochrony prawnej. To wszystko każe stawiać alarmujące pytania o stan przestrzegania praw człowieka we Francji. – dodaje Magdalena Olek.

           

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2022

Budujemy globalny sojusz w obronie naszych rodzin i Ojczyzny

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło na początku września rezolucję, wymieniającą wśród praw człowieka prawo do „swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych z seksualnością, w tym zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym”. Dokument precyzyjne stwierdza, że „prawa seksualne i reprodukcyjne” to między innymi dostęp do antykoncepcji, pigułek wczesnoporonnych i aborcji. Jednym z projektodawców rezolucji była Polska.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.09.2022

Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji

· W Nowym Jorku rozpocznie się debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli doroczne spotkanie szefów państw i rządów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.09.2022

Kontrowersyjna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Możliwy instrument nacisku na państwa

W ostatnich dniach wiele komentarzy wywołała rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca m.in. dostępu do aborcji, który to miałby być uznany za rzekome prawo człowieka. Liczne kontrowersje wzbudziło też stanowisko Polski, która znalazła się wśród projektodawców dokumentu. W imieniu Polski, jak i wszystkich państw Unii Europejskiej, poparcie dla rezolucji wyraził przedstawiciel Czech. Warto prześledzić, co de facto znalazło się w tym akcie oraz jakie konsekwencje może przynieść jego przyjęcie.  

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.09.2022

Zarzuty dla lekarzy z Pszczyny. Tragedia instrumentalnie wykorzystana przez środowiska proaborcyjne

Postawienie przez prokuraturę zarzutów trzem lekarzom sprawującym opiekę nad ciężarną pacjentką w szpitalu w Pszczynie powinno zakończyć wszelkie insynuacje, że za śmierć kobiety miałoby odpowiadać prawo obowiązujące po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prokuratury, lekarze opiekujący się panią Izabelą postępowali niezgodnie z wiedzą i sztuką medyczną.

Czytaj Więcej