fbpx Kongres USA przeprowadził publiczne wysłuchanie na temat selektywnej aborcji w Indiach | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kongres USA przeprowadził publiczne wysłuchanie na temat selektywnej aborcji w Indiach

Data publikacji: 14.09.2013

Jak już informowaliśmy, coraz bardziej palącym problemem na świecie jest stale powiększający się niedobór kobiet w globalnej populacji. Wiąże się to głównie z procederem dokonywania selektywnych aborcji w szeregu krajów. W szczególny sposób problem ten dotyczy Indii i jemu to poświęcone zostało publiczne wysłuchanie przed Kongresem USA.

Jak informuje C-Fam Institute, zabijanie na szeroką skalę dziewczynek w Indiach poprzez selektywną aborcję i selektywne dzieciobójstwo rozpoczęło się od przymusowych programów populacyjnych ustanowionych przez osoby zaangażowane na rzecz redukcji ludności, agendy ONZ, grupy proaborcyjne i zamożne kraje z USA na czele.

„Selektywna aborcja jest opresywną, nikczemną i celową polityką nakładaną na świat przez pro aborcyjne ruchy kontroli populacji, to nie jest przypadek” - powiedział kongresman Chris Smith, przewodniczący podkomisji ds. Afryki, zdrowia i praw człowieka.

Z danych przytoczonych podczas wysłuchania wynika, że w Indiach ponad 37 milionów dziewczynek zostało zabitych w fazie prenatalnej lub wkrótce po urodzeniu. Dr Sabu George, który pracował w Indiach przez 28 lat podkreślał, że „każdego roku, w Indiach i Chinach więcej dziewczynek jest eliminowanych niż się rodzi ich w USA”. Poprosił on kongresmenów aby powstrzymali amerykańskie firmy przed czerpaniem korzyści z praktyk selekcji płci w Indiach, wskazując, że czyni to np. największa globalna firma internetowa promując turystykę aborcyjną związaną z selekcją płci. Świadkowie wymieniali też General Electric - masowego dostawcę urządzeń służących w prywatnych klinikach do określania płci dzieci przed urodzeniem.

Profesor Columbia University Matthew Connely przybliżył genezę tej globalnej eksterminacji kobiet wskazując na politykę inspirowaną mitem eksplozji demograficznej, popularyzowanym przez biologa z Uniwersytetu Stanforda – Paula Ehrlicha. domagał się on „prostej metody” umożliwiającej określenie płci dziecka, jako środka do redukcji populacji, dzięki czemu powstała pierwszy w Indiach zakład psychologii reprodukcyjnej ufundowany przez fundacje Forda i Rockefellera.

Prof. Connley przypomniał też, że szef biomedyczny Rady Populacyjnej (Population Council) Sheldon Segal rekomendował indyjskim lekarzom aby stosowali selekcję płci płodów w celu zmniejszenia populacji. Przymusowe programu populacyjne były administrowane przez Planned Parenthood Federation, Fundusz Populacyjny ONZ i Fundusz Pomocowy USA.

Jill McElya, założyciel projektu Niewidzialne Dziewczęta, wskazał, że chociaż prawo w Indiach zakazuje selekcji płci, to praktyka ta jest ciągle stosowana. Uważa on, że USA powinny stosować względem krajów, w których praktykuje się selektywna aborcję, te same procedury, które stosuje się w przypadku handlu ludźmi, aby zmotywować je do zaprzestania selektywnej aborcji i dzieciobójstwa.

Mallika Dutt, która pracuje na rzecz edukacji w zakresie podnoszenia godności dziewczynek i kobiet oraz przeciwdziałania uprzedzeniom względem kobiet, nalega na zakończenie procederu selekcji płci. Paradoksalnie jednak, jest ona jednocześnie przeciwna ograniczeniu aborcji. Tę niekonsekwencję wytknął jej kongresmen Chris Smith. Podnosząc fakt, że każdego roku aborcji poddaje się w Indiach ponad 2 miliony dziewczynek podkreślił, że „Uprzedzenie wobec kobiet i dziewcząt zaczynają się ... w łonie ich matek”.

Wspieram
Ochrona życia

26.01.2023

Strategia zdrowotna UE dopinguje ideę globalnego zarządzania zdrowiem

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera. Zasady przewodnie strategii obejmują m.in.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.01.2023

Polityka lobby aborcyjnego kontra logika i kolejne sukcesy polskich neonatologów

Polska stała się obiektem kolejnego ataku Parlamentu Europejskiego, sprzeciwiającego się ochronie życia niepełnosprawnych dzieci przed ich narodzeniem. Jednak przepisy polskie, jak i międzynarodowe, nakazują chronić życie. Natomiast istotą postulatów lobby aborcyjnego jest sprzeczne z nauką i logiką twierdzenie, że człowiek przed narodzeniem to nie człowiek.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.01.2023

Parlament Europejski żąda od Polski wycofania zakazu aborcji eugenicznej – sprawozdanie roczne PE

· Parlament Europejski przyjął rezolucję „Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”.

· Próbując realizować ideologiczną agendę, PE w swoim sprawozdaniu zgłasza wykluczające się wzajemnie postulaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.01.2023

Produkcja ludzi w laboratoriach właśnie staje się prawem

Gdy prof. Wojciech Roszkowski pisał w podręczniku szkolnym do HiT-u, że odrywanie seksu od miłości i płodności prowadzi do traktowania go jako rozrywki a sfery płodności jak „produkcji ludzi”, spotkał się falą medialnych ataków i pozwami sądowymi. Zarzucano mu, że jego słowa poniżają i dehumanizują dzieci poczęte metodą in-vitro i ich rodziny. Wbrew wszystkim jako pierwsi wzięliśmy profesora w obronę.

Czytaj Więcej