Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

XXVIII edycja staży w Ordo Iuris - 1 lipca 2024 r. - 30 września 2024 r.

Do kogo kierujemy zaproszenie?


Do odbycia stażu zapraszamy studentów oraz absolwentów administracji, zarządzania oraz kierunków humanistycznych i medialnych. Osoby zainteresowane podjęciem stażu w Instytucie Ordo Iuris mogą aplikować do Działu Komunikacji, Działu Fundraisingu, Działu Administracji, Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki oraz Wydawnictwa Naukowego. To tutaj działalność naukowa i społeczna organizacji łączy się z nowoczesnymi formami promocji oraz metodami współpracy z mediami. Poszukujemy osób, które chcą poznawać nowe technologie multimedialne, pomagać w opracowywaniu koncepcji i strategii marketingowych, a także nauczyć się umiejętnego zarządzania profilami w mediach społecznościowych. W szczególności zapraszamy osoby sumienne i bardzo dobrze radzące sobie z organizacją pracy.


Jakie są zadania stażystów?


Stażyści aplikujący do Działów Komunikacji i Fundraisingu będą wspierać je w zakresie przygotowywania i redagowania treści medialnych. Poznają kulisy budowania oprawy komunikacyjnej różnorakich wydarzeń. Będą mogli nauczyć się, jak budować relacje z Darczyńcami oraz kreować materiały fundraisingowe. Zadaniem stażystów Działu Administracji będzie pomoc w organizowaniu międzynarodowych konferencji naukowych, a także bieżące wsparcie w zadaniach związanych z wydawaniem publikacji naukowych oraz codzienną organizacją pracy. Stażyści w Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki będą mieli okazje uczestniczyć w powstawaniu raportów i analiz, co będzie szczególną okazją poznania kwestii ochrony zdrowia od strony etyki i prawa.


Formuła stażu


Czas trwania stażu to 3 miesiące. Staż można odbywać w okresie od od 1 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. Część swych obowiązków stażysta będzie wykonywał w biurze Instytutu Ordo Iuris, ale przewidujemy także możliwość współpracy zdalnej. Staż jest bezpłatny.


Rekrutacja


Osoby zainteresowane stażem prosimy o wysłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym oraz z wypełnionym kwestionariuszem na adres [email protected] do dnia 16 czerwca 2024 r. Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Dla najlepszych przewidujemy możliwość przedłużenia współpracy.

XXVIII edycja staży w Ordo Iuris - 1 lipca 2024 r. - 30 września 2024 r.

Centrum Analiz Prawnych i Prawa Międzynarodowego oraz Centrum Interwencji Procesowej
Czytaj Więcej