fbpx Aborcja Eugeniczna - Co to jest? Znaczenie, Ustawy o Przerywaniu Ciąży - Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
aborcja eugeniczna

aborcja eugeniczna

Aborcja eugeniczna nie jest terminem prawnym i nie ma mocy prawnej. Pojęcie funkcjonuje jednak w obiegu społecznym i oznacza pozbawienie życia nienarodzonego dziecka z powodu jego choroby lub wady rozwojowej. Wśród nich wymienia się wady chromosomu - w tym trisomia chromosomu 21, czyli zespół Downa. Na tej stronie znajdziesz oświadczenia, opinie, informacje i analizy Ordo Iuris w sprawach dotyczących aborcji eugenicznej

Co oznacza pojęcie eugenika?

Pojęcie eugenika z języku starogreckim oznacza dobrze urodzony. Wprowadził je w 1869 roku antropolog Francis Galton w odniesieniu do ulepszania gatunku ludzi i zwierząt poprzez rozmnażanie tych, które postrzegane są jako bardziej wartościowe niż inne. W posługiwaniu się pojęciem aborcji eugenicznej zwraca się tym samym uwagę na selekcję, jaka zostaje dokonana- zdiagnozowane w czasie ciąży choroby i negatywne cechy mają wskazywać na bezwartościowość i bezużyteczność życia człowieka.

Aborcja w Polsce - przepisy prawne

Kwestie aborcji zostały określone prawnie w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia z 1993 roku. Już we wstępie zaznacza się, że życie ludzkie jest fundamentalnym dobrem, a do obowiązków państwa należą troska o to życie. Według ustawy:

Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia (Art.1.1.) 

Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa (Art. 1.2.) 

Przez lata dopuszczane było pozbawienie życia nienarodzonego dziecka z przyczyn eugenicznych, w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki oraz  w przypadku, w którym ciąża była skutkiem przemocy kazirodczej lub gwałtu. Od 27 stycznia 2021 roku aborcja eugeniczna jest niedopuszczalna. Na skutek działań naszego Instytutu Ordo Iuris i  30 organizacji międzynarodowych (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kolumbii i Węgier) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące legalności aborcji w przypadku upośledzeń, uszkodzenia płodu czy zagrożenia życia matki są niekonstytucyjne.

Ordo Iuris w obronie życia 

Jeśli interesują Cię bieżące sprawy dotyczące aborcji w Polsce, zachęcamy do zapoznania się z publikowanymi poniżej artykułami. Wśród nich znajdziesz też wiadomości o prorodzinnych inicjatywach Ordo Iuris - w tym o propozycjach rozwiązań prawnych i petycjach. Dementujemy też dezinformacje pojawiające pojawiające się w przestrzeni publicznej. 

 

AKTUALNOŚCI

 
Ochrona życia

16.11.2021

Ordo Iuris przypomina ETPC o prawnej konieczności ochrony życia

· Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływają skargi próbujące obalić wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ubiegłego roku i podważyć zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

01.02.2021

Walka z dezinformacją na temat wyroku TK. Memorandum Ordo Iuris do dyrektorów szpitali

Wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej funkcjonuje wiele niezgodnych z prawdą twierdzeń. W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy stwierdzające m.in., że wyrok ten rzekomo nie zmienia stanu prawnego w Polsce lub też, że wpływa na inne przesłanki dopuszczalności aborcji.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

28.01.2021

Wyrok TK w sprawie aborcji opublikowany. Propozycje legislacyjne Ordo Iuris przekazane prezydentowi

W Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. TK potwierdził, że uśmiercanie nienarodzonych dzieci podejrzanych o chorobę lub niepełnosprawność jest niezgodne z Konstytucją.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.10.2020

Międzynarodowe poparcie dla ochrony życia. Opinia Ordo Iuris i organizacji prorodzinnych trafiła do TK

Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał kwestię zgodności z Konstytucją przepisów dopuszczających przeprowadzenie aborcji eugenicznej. Instytut Ordo Iuris podkreśla w swojej opinii „amici curiae”, że tzw. przesłanka eugeniczna narusza potwierdzoną w ustawie zasadniczej gwarancję ochrony życia na każdym jego etapie oraz wiążące Polskę umowy międzynarodowe.

Czytaj Więcej
Subskrybuj aborcja eugeniczna