fbpx 12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was! | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Data publikacji: 19.05.2022

Adobe Stock

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

1. Wolność głoszenia prawdy przez obrońców życia
Od lat stajemy w obronie działaczy pro-life, odpowiadających przed sądem za antyaborcyjne pikiety i billboardy. Zwieńczeniem ponad 150 spraw, w których polskie sądy wielokrotnie uniewinniały pro-liferów, był wyrok Sądu Najwyższego, uniewinniający skazanego wcześniej dr. Bawera Aondo-Akaa. SN stwierdził wprost, że działacze pro-life mają prawo do organizowania antyaborcyjnych manifestacji.

 

 

2. Wolność sumienia przedsiębiorców
Prawnicy Ordo Iuris bronili przed sądem  łódzkiego drukarza (ściganego na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara), który został skazany przez sądy obu instancji za odmówienie druku materiałów, promujących organizację LGBT. Po wieloletniej batalii, sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności  przepisu, na podstawie którego skazano drukarza i nakazał ustawodawcy zmianę prawa w tym zakresie. Sąd Najwyższy uchylił ostatecznie wyroki skazujące obwinionego i oczyścił go z wszelkich zarzutów.

 

3. Obrona praw rodziców chorych dzieci
Kilkukrotnie doprowadzaliśmy do przywrócenia pełni praw rodzicom dzieci z zespołem Aspergera. Wcześniej ograniczano im władzę rodzicielską, błędnie uznając objawy choroby za przejaw problemów w domu.

 

4. Prawo do katolickiego wychowania dzieci
Sąd Okręgowy w Poznaniu zakończył trzyletnie postępowanie w sprawie rodziny, której winą w oczach urzędników było katolickie wychowanie dzieci. Zdaniem biegłych, niepokojące były słowa 10-letniej dziewczynki, która w toku badania nazwała Boga ojcem, a Maryję matką. Interwencja prawników Ordo Iuris zakończyła długotrwałą sądową gehennę.

 

5. Obrona rodzin przed opresyjnymi sądami

Po interwencji Ordo Iuris do domu wróciło 9 dzieci, odebranych wcześniej matce i pochopnie umieszczonych w domu dziecka, pomimo tego, że sytuację rodzinną ocenili pozytywnie pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele miasta, służby zdrowia i Policji.

 

6. Pomoc rodzinom poszkodowanym przez zagraniczne służby państwowe

Po pomoc do prawników Ordo Iuris zgłaszają się też rodzice uciekający przed norweskimi, niemieckimi czy holenderskimi urzędami ds. dzieci. W 2019 roku sukcesem zakończyła się głośna sprawa Silje Garmo i małej Eiry, czyli pierwszych Norweżek, które po II wojnie światowej uzyskały azyl politycznych w innym kraju. Kobieta  uciekła przed nieuzasadnioną ingerencją w jej życie rodzinne ze strony urzędu do spraw dzieci – Barnevernet, który, co wykazaliśmy w raporcie, wielokrotnie łamał prawa człowieka swoich obywateli.

 

7. Ochrona życia nienarodzonych dzieci

Zwieńczeniem wieloletniej walki o podniesienie standardu ochrony życia w Polsce był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał eugenicznych praktyk w polskich szpitalach. Przed posiedzeniem Trybunału złożyliśmy opinię amicus curiae oraz anglojęzyczną opinię, podpisaną przez 31 organizacji pro-life z całego świata. Nasza opinia została przywołana zarówno podczas rozprawy, jak i w treści uzasadnienia wyroku, stwierdzającego, że aborcja eugeniczna jest sprzeczna z Konstytucją RP.

 

8. Obrona praw podstawowych na forum międzynarodowym

W 2019 roku wzięliśmy udział w szczycie w Nairobi, w trakcie którego próbowano bezprawnie uznać aborcję za prawo człowieka. Dzięki naszemu zaangażowaniu, udało się stworzyć koalicję sprzeciwiającą się ideologicznym postanowieniom konferencji, która zablokowała wpisanie radykalnych postulatów do postanowień końcowych szczytu.

 

9. Sprzeciw wobec dyskryminujących zapisów

Dzięki naszej szybkiej reakcji, Polska zablokowała przyjęcie rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ, dotyczącej równości genderowej w sporcie. W rezolucji postulowano by mężczyźni czujący się kobietami mogli niemal bez ograniczeń uczestniczyć w kobiecych zawodach sportowych.

 

10. Ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami

Dzięki naszej interwencji zatrzymano realizację zideologizowanej edukacji antydyskryminacyjnej w poznańskich szkołach, wulgarnego instruktarza seksualnego ZdrovveLove w Gdańsku, w wielu szkołach odwołano „Tęczowe piątki”. Sejm uchwalił ustawę zawierającą postulowane przez Instytut rozwiązania, zwiększające uprawnienia rodziców w szkole.

 

11. Dobro dzieci korzystających z edukacji domowej

Wywalczyliśmy podwyższenie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki subwencji oświatowej na rzecz dzieci korzystających z edukacji domowej z 60 do 80%. Ograniczyliśmy w ten sposób podstawową przeszkodę w korzystaniu z tej formy edukacji i poszerzyliśmy ochronę konstytucyjnych praw rodziców.

 

12. Przeciwko cenzurze na ulicach polskich miast
Broniąc wolności słowa, przyczyniliśmy się do zablokowania cenzorskich uchwał władz Warszawy, Łodzi i Krakowa, zakazujących poruszania się po mieście furgonetek, ukazujących prawdę na temat aborcji oraz postulatów ruchu LGBT. Do argumentacji Instytutu przychylili się zarówno wojewodowie, jak i sądy administracyjne.

 

 

 

Wspieram
Działalność Instytutu

01.07.2022

Oferta pracy - Asystent prawników w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris poszukuje studenta prawa lub absolwenta studiów prawniczych do stałej współpracy z Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.05.2022

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

· Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

09.05.2022

Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej

· Radni Rady Miasta Krakowa będą głosować nad przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta dr Wandzie Półtawskiej.

· Dr Półtawska jest specjalistą w dziedzinie nauk medycznych i psychiatrii. W czasie II wojny światowej przebywała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Była też przyjaciółką papieża Jana Pawła II.

Czytaj Więcej