Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Asesor nawoływał do spalenia siedziby Ordo Iuris. Komisja Dyscyplinarna ukarała go grzywną

Data publikacji: 27.01.2021

Adobe Stock

Na grzywnę w wysokości 4,3 tys. zł i zapłatę kosztów postępowania skazany został asesor komorniczy, który w październiku ubiegłego roku nawoływał do spalenia siedziby Ordo Iuris. Komisja Dyscyplinarna nakazała też mężczyźnie przeproszenie Instytutu i przekazanie przeprosin do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej celem opublikowania na stronie internetowej KRK. Wpis jaki mężczyzna umieścił na Twitterze był komentarzem do nielegalnego protestu środowisk proaborcyjnych, jaki odbył się przed siedzibą Instytutu.

25 października ubiegłego roku, na profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zamieszczono post o treści „Próba szturmu na budynek z Ordo Iuris”, opatrzony zdjęciem warszawskiego budynku PAST, gdzie swoje biuro ma Instytut. Przed gmachem odbyła się tego dnia manifestacja zwolenników aborcji będąca reakcją na wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z ustawą zasadniczą aborcyjnej przesłanki eugenicznej. Asesor komorniczy z Tarnowskich Gór zamieścił pod wspomnianym wpisem komentarz o treści „trzeba było spalić”.

W tej sprawie, prawnicy Instytutu przygotowali zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez asesora. Wskazywali, że zamieszczenie wpisu o takiej treści mogło stanowić publiczne nawoływanie oraz pochwalanie popełnienia czynu zabronionego polegającego „na sprowadzeniu zdarzenia, które mogło zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o znaczyć rozmiarach” (art. 63 § 1 pkt 1 k.k.), „wdzieraniu się do cudzego lokalu” (art. 193 k.k.) oraz „czynnym udziale w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie” (art. 254 k.k.). W ocenie prawników Ordo Iuris, wszystko powyższe spowodowało naruszenie powagi oraz godności urzędu asesora komorniczego, uchybiające zasadom etyki zawodowej. Zawiadomienie skierowane zostało do Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Katowicach oraz do wiadomości Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym samym czasie Minister Sprawiedliwości, działając z urzędu, wszczął wobec asesora postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną zawieszając asesora komorniczego w popełnieniu obowiązków zawodowych.  

Podczas rozprawy przed organem dyscyplinarnym odebrane zostały wyjaśnienia od obwinionego, w których przyznał się do zarzucanego czynu. Mężczyzna po tej czynności oświadczył, że chciałby skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się karze. Strony ustaliły, że asesor poniesie karę grzywny w wysokości 4,3 tys. zł oraz pisemnie przeprosi Ordo Iuris. Przeprosiny mają być wysłane do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Przed rozprawą asesor skierował za pośrednictwem maila przeprosiny o treści:  

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Szanowni Państwo!

W związku z zamieszczonym przeze mnie w dniu 25.10 postem na serwisie społecznościowym Twitter i wywiązaną przez niego dyskusją w mediach społecznościowych chciałem przeprosić Fundację, każdego jej Członka, Przedstawiciela i każdego kto poczuł się urażony treścią tego postu.

Emocje w tych czasach są złym doradcą. Niestety zdarza się, że pod naporem stresu i ogólnego przemęczenia wywołanego także trudną sytuacją pandemiczną na świecie człowiek ulega tym emocjom. Zamieszczony post został przeze mnie tego samego dnia usunięty, w krótkim czasie po jego zamieszczeniu, celem uniknięcia nieporozumień oraz zapobiegnięciu narastaniu negatywnych emocji. Oświadczam, że nie było moją intencją nakłanianie kogokolwiek do podejmowania czynów zabronionych. Nie sądziłem również że treść postu mogłaby zostać odebrana przez kogokolwiek na poważnie. Tym samym Fundację Ordo Iuris, a także Osoby, które czują się dotknięte postem szczerze bardzo przepraszam.

Marcin Skupiński

 

Znając stanowisko stron, Komisja Dyscyplinarna uznała asesora komorniczego winnym popełnienia deliktu dyscyplinarnego, wymierzając mu karę, co do której zapadł konsensus stron oraz obciążył obwinionego kosztami postępowania.

„Wyrażając zgodę przez Ordo Iuris na dobrowolne poddanie się karze przez asesora przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na postawę obwinionego, który przyznał się do zarzucanego czynu, przeprosił pokrzywdzonego oraz wyraził wolę poddania się karze grzywny. Opublikowanie przeprosin na stronie Krajowej Rady Komorniczej będzie stanowiło wypełnienie funkcji prewencji ogólnej wobec osób wykonujących zawody prawnicze” – skomentował sprawę adw. Maciej Kryczka.

Ordo Iuris reprezentował adw. Maciej Kryczka.

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej