Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

,,Kultura Prawna” – czasopismo o relacji między prawem a społeczeństwem

Data publikacji: 30.10.2018

fotolia

„Kultura Prawna” to nowe czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Ordo Iuris. Jego idea opiera się na założeniu, iż prawo nie może być postrzegane wyłącznie, jako zbiór przepisów. Półrocznik ukazuje prawo jako zjawisko kulturowe i czynnik kulturotwórczy. Celem jego autorów i współtworzących pismo wybitnych naukowców jest stworzenie możliwości wymiany myśli między osobami, które przywiązują szczególną wagę do zagadnienia wartości w prawie.

STRONA ,,KULTURY PRAWNEJ" - LINK

Pierwszy numer ,,Kultury Prawnej” dotyczy kwestii rodziny. Swoje teksty opublikowali w nim wybitni międzynarodowi eksperci, m.in prof. Stephen Baskerville, prof. Bryce Christensen, czy prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Znajdują się tam artykuły dotyczące prawnej i społecznej refleksji nad rodziną.

,,We współczesnej debacie publicznej bardzo często zwraca się uwagę na konieczność rzetelnej edukacji prawniczej społeczeństwa. Często niestety pomija się w tym kontekście konieczność odpowiedzialnego wychowania człowieka do prawa. Czasopismo „Kultura Prawna” jest pierwszym naukowym periodykiem, który za cel stawia sobie nie tylko promowanie rzetelnej wiedzy naukowców zajmujących się prawem. W naszych działaniach pragniemy bowiem również pokazywać unikalną relacje, jaka istnieje między wzajemnym oddziaływaniem na siebie prawa oraz społeczeństwa. To dzięki powyższemu możliwe jest budowanie kultury bazującej w sposób szczególny na szacunku dla godności człowieka, jako unikalnego podmiotu, który nie tylko podlega prawu, ale również je tworzy” – skomentował dr Błażej Kmieciak, redaktor naczelny ,,Kultury Prawnej”.

W radzie naukowej czasopisma zasiadają znani polscy prawnicy, socjolodzy, antropolodzy, filozofowie oraz teolodzy, tacy jak prof. Paweł Sobczyk, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, prof. Zdzisława Kobylińska, prof. Krzysztof Motyka, prof. Krzysztof Wiak, czy prof. Oktawian Nawrot. Redaktorem naczelnym ,,Kultury Prawnej” jest dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris. W skład redakcji wchodzą także inni eksperci Instytutu, m.in. Prezes Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych i dr Marcin Olszówka.

Drugi numer czasopisma związany będzie z tematyką szeroko rozumianych praw i wolności obywatelskich. Zachęcamy naukowców do przesyłania swoich tekstów. Propozycje tematów oraz gotowe teksty można nadsyłać do 30 listopada 2018 r. na adres: kontakt@kulturaprawna.pl. Artykuły powinny mieć objętość do około 40 tys. znaków, czyli 20 stron. Zaakceptowane nadesłane artykuły poddane zostaną recenzji.

Wspieram

Akcja „Chrońmy Dzieci” przynosi efekty. Dyrektor szkoły ukarany za bezczynność

Instytut Ordo Iuris przeprowadził skuteczną interwencję w ramach akcji „Chrońmy Dzieci”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Dyrektorowi jednej z tamtejszych szkół podstawowych udostępnienie informacji publicznej, o którą, na prośbę zaniepokojonych rodziców, wystąpił Instytut. Dotyczy ona działających na terenie placówki organizacji społecznych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.11.2018

Marsz Niepodległości zgodny z prawem – sprawozdanie obserwatorów Ordo Iuris

Adwokaci Instytutu Ordo Iuris obserwujący przebieg Marszu Niepodległości stwierdzili zgodność z prawem działań organizatora wydarzenia. Nieliczne, jak na skalę Marszu, incydenty spotykały się z właściwą i sprawną reakcją służb zgromadzenia.

Czytaj Więcej

Jak uchronić dzieci przed pornografią? – konferencja Ordo Iuris

Statystyki pokazują, że ponad połowa dzieci w Polsce ma kontakt z pornografią przed ukończeniem 12. roku życia. Podstawowym źródłem dostępu do niej jest Internet. W odpowiedzi na ten problem Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris proponuje podjęcie prac nad ustawą, która zapewniałaby realną ochronę dzieci.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.11.2018

Projekt chroniący życie i zdrowie dzieci poczętych metodą in vitro trafił do Sejmu

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zapłodnienia in vitro nie chronią w wystarczającym stopniu godności i praw dziecka poczętego tą metodą.

Czytaj Więcej