Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prof. Ewa Graczyk uchybiła godności nauczyciela akademickiego. Ordo Iuris złożył zawiadomienie do rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Data publikacji: 22.07.2021

Adobe Stock

 ● Instytut Ordo Iuris złożył do rektora Uniwersytetu Gdańskiego zawiadomienie w sprawie wypowiedzi prof. Ewy Graczyk podczas tzw. „Strajku Kobiet”.

 ● Prof. Ewa Graczyk stwierdziła, że jeden z wiceministrów sprawiedliwości należy do „tajnego zakonu Ordo Iuris” i nosi włosiennicę.

„Wypowiedź prof. Ewy Graczyk w opinii Instytutu Ordo Iuris uchybia godności nauczyciela akademickiego, nie tylko dlatego że narusza dobra osobiste Instytutu, ale przede wszystkim z powodu nadużycia autorytetu profesorskiego oraz niecenzuralnego słownictwa. W związku z tym Instytut zdecydował się skierować zawiadomienie do rektora uczelni, której pracownikiem jest profesor Ewa Graczyk, aby wszczął postępowanie dyscyplinarne” - powiedział Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

W dniu 28 stycznia 2021 r. prof. Ewa Graczyk, wykładająca na Uniwersytecie Gdańskim, znana m.in. z „waginalnej procesji”, wygłosiła przemówienie podczas demonstracji tzw. „Strajku Kobiet”. Przedstawiając się jako „profesorka literaturoznawstwa, filolożka” wytłumaczyła zebranym, co znaczy słowo „wypierdalać”. Oznacza ono, że „nie możemy czekać trzy lata na nowe wybory”, ponieważ „nie przetrwamy trzech lat z tymi dziadami, nie przetrwamy trzech lat z tą bandą!”. Po tym wezwała do działań mających na celu doprowadzenie do przedterminowych wyborów. Prof. Graczyk wspomniała o politykach koalicji rządzącej, której trwanie oznacza m.in.: wycięcie lasów i zniszczenie klimatu, ponieważ „mamy dziesięć lat na uratowanie Ziemi” oraz o „opozycji przeklętej”, którą trzeba „pogonić do roboty”. W dalszej części przemówienia stwierdziła, że jeden z wiceministrów w Ministerstwie Sprawiedliwości należy do „tajnego zakonu Ordo Iuris” i nosi włosiennice na ciele. W związku z tym Instytut Ordo Iuris złożył zawiadomienie w sprawie wypowiedzi prof. Ewy Graczyk.

Wspieram
Działalność Instytutu

28.07.2021

Napływają wyrazy poparcia dla ks. prof. Oko

●Ks. prof. Dariusz Oko został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro za „podżeganie do nienawiści” w ramach opublikowanego artykułu w naukowym czasopiśmie „Thelogisches”, którego redaktor naczelny również został skazany. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.07.2021

47. Sesja Rady Praw Człowieka w cieniu ideologii

● Na przełomie czerwca i lipca br. odbyło się 47. Zgromadzenie Ogólne Rady Praw Człowieka ONZ.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.07.2021

Skandaliczny wyrok ETPC: Rosja musi wprowadzić związki partnerskie, mimo że większość Rosjan tego nie chce i nie wynika to z Konwencji

● Trzy pary jednopłciowe zaskarżyły Rosję przed Europejski Trybunał Praw Człowieka, żądając zasądzenia niemal 80 000 euro rekompensaty za „krzywdy i wydatki” poniesione w związku z brakiem możliwości zawarcia małżeństwa.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.07.2021

Ordo Iuris broni ks. prof. Dariusza Oko skazanego w Niemczech za publikację artykułu naukowego

● Ks. prof. Dariusz Oko został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro za „podżeganie do nienawiści” w ramach opublikowanego artykułu w naukowym czasopiśmie „Thelogisches”.  

Czytaj Więcej