Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przełomowy krok Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny

Data publikacji: 28.02.2024

Ordo Iuris

O tym odważnym kroku myśleliśmy od dawna. Obserwowaliśmy skuteczne organizacje konserwatywne zza oceanu oraz… analizowaliśmy metody działania lewicowych środowisk, łączących zdolności analityczne z silnym zapleczem społecznym i strukturami terenowymi. Stało się oczywiste, że w czasie tak wielu zagrożeń dla Ojczyzny musimy odpowiedzieć budową wielkiej, zjednoczonej siły obrońców cywilizacji życia, rodziny i wolności. Gdy obrońcy wartości wydają się być w odwrocie – chcemy tchnąć w Polaków ducha nadziei. Dlatego łączymy siły dwóch największych, niezależnych organizacji obrońców normalności.

 

W nasze życie wkroczyła niszczycielska rewolucja

Na każdym kroku widać dziś w Polsce rozszarpywanie państwa, deptanie ładu prawnego i poszanowania dla pewności podstawowych zasad.

Na zgliszczach naturalnego ładu już budowane są gmachy nowego ładu. A w nich – dowolność aborcji, setki milionów na in vitro, „mowa nienawiści” jako zakaz krytyki i dyskusji ze szkodliwymi ideologami, decyzjonizm polityczny i polityka siły, zastępujące gwarancje praw i wolności, dyspozycyjne sądy i posłuszna prokuratura oraz „wolne” media, które nie odważą się na krytykę rządu i rewolucyjnej większości sejmowej.

Rodzina w jej naturalnej tożsamości – tak poraniona „nowoczesnością” i złożonymi procesami kulturowymi – ma zostać ostatecznie zdruzgotana szyderczym zrównaniem dowolnych, incydentalnych relacji seksualnych z naturalną, odpowiedzialną miłością męża i żony, ojca i matki, otwartą na życie i wpisaną najgłębiej w ludzką naturę jako małżeństwo.

Ideologię czyni się mądrością, pożądliwości – cnotą, umiarkowanie – naiwnością, racjonalność - występkiem.

Stajemy temu na przekór.

Ordo Iuris liderem polskiego ruchu oporu

Instytut Ordo Iuris jest jednym z najczęściej wskazywanych dowodów na rosnącą siłę i profesjonalizm oporu wobec radykalnej, neomarksistowskiej rewolucji. Aby pozbawić nas możliwości odbicia świata dla normalności, życia, wolności, chrześcijańskiego porządku i suwerenności narodów – dąży się coraz silniej do zaprowadzenia w Europie cenzorskiego zamordyzmu „mowy nienawiści” i dyktatorskich mechanizmów politycznych podyktowanych 80 lat temu przez Altiero Spinellego w „Manifeście z Ventotene”.

Jeżeli myślimy poważnie o ocaleniu polskiej niepodległości (a myślimy!), to nie ma teraz innego wyjścia, jak budowa oddolnych i niezależnych struktur bezpośredniego kontaktu z Polakami.

Dlatego już od grudnia rozwijamy kontakty z lokalnymi obrońcami wartości w całej Polsce. Organizujemy kolejne spotkania publiczne, które gromadzą coraz więcej osób i pozwalają nam spotykać się z setkami ludzi, którzy wcześniej nie mieli okazji nas poznać. Rośnie grono rodaków zaniepokojonych atakami na życie i rodzinę, perspektywą utraty narodowej suwerenności, przekazania biurokratom z Brukseli i politykom z Berlina władzy nad naszą codziennością, nad naszymi rodzinami, zakładami pracy, szkołami… a nawet nad wojskiem.

Efekty naszej intensywnej pracy już widać – liczne środowiska i organizacje zapraszają nas na spotkania, deklarują chęć włączania się w nasze przedsięwzięcia. Doskonale rozumieją, że jesteśmy rzetelnym, przewidywalnym i profesjonalnym partnerem. Nasi prawnicy już przecież od ponad 10-ciu lat bronią wartości i konkretnych ludzi w setkach procesów, na dziesiątkach konferencji naukowych, w mediach i całej debacie publicznej.

Teraz robimy kolejny krok.

Łączymy siły z Centrum Życia i Rodziny!

Aby jeszcze mocniej rozwinąć bezpośrednią sieć dotarcia z naszym wezwaniem do obrony Ojczyzny, życia i wolności do polskich rodzin – połączyliśmy właśnie siły z jedną z największych w Polsce organizacji społecznych, odważnie broniących życia, rodziny i wolności.

Instytut Ordo Iuris łączy się z Centrum Życia i Rodziny – znanym nie tylko z organizowania corocznego, ogólnopolskiego Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie oraz koordynacji nawet 150 lokalnych marszów w całej Polsce, ale też z licznych pikiet i demonstracji, kampanii społecznych, produkcji filmów dokumentalnych, cennych materiałów publicystycznych, formacyjnych i edukacyjnych oraz wielu innych projektów, które od dziś będziemy robić wspólnie.

Obie organizacje będą kontynuować swoją misję pod kierownictwem jednego Zarządu, w którym obok siebie zasiądą członkowie Zarządu Ordo Iuris oraz kierujący projektami Centrum Życia i Rodziny Marcin Perłowski. Jednocześnie pod jego kierownictwem powstaje program „Ordo Iuris: Akcja!”, wnoszący doświadczenie wielkiego ruchu marszowego oraz projektów edukacyjnych i społecznych Centrum Życia i Rodziny do nowej, połączonej struktury.

Przed nami czas dynamicznego rozwoju wyjątkowego środowiska, które nie tylko diagnozuje problemy współczesności i przygotowuje na nie odpowiedzi; nie tylko występuję w obronie ofiar niesprawiedliwości przed sądami i międzynarodowymi trybunałami – ale ma także zdolność mobilizacji społecznej i dotarcia do społeczności lokalnych.

Dotychczasowy potencjał Instytutu – interwencyjny, analityczny, międzynarodowy, komunikacyjny, organizacyjny i społecznościowy – poszerzamy o zespół doświadczony w akcjach manifestacyjnych, kampaniach petycyjnych oraz regularnej produkcji treści edukacyjnych i formacyjnych.

Połączenie naszych sił będzie mieć też bardzo konkretny, istotny efekt komunikacyjny – wspólnie będziemy mogli regularnie docierać do setek tysięcy Polaków za pośrednictwem naszych newsletterów oraz mediów społecznościowych. Dzięki temu będziemy mieli możliwość nie tylko informować o kluczowych sprawach, o których często próżno szukać informacji w mediach, ale też formować naszych rodaków, otwierając im oczy na zagrożenia.

Ta formacja może się okazać kluczowa – chociażby w obliczu referendum, w którym już za 2 lata możemy zdecydować o tym, czy Polska pozostanie niepodległym państwem czy zaakceptuje tzw. traktat rozbiorowy, czyli reformę unijnych traktatów, odbierającą nam resztki naszej narodowej suwerenności i prawa do samostanowienia.

Dołącz do nas!

Pracując razem, stajemy się jeszcze mocniejszą gwarancją wsparcia dla ofiar niesprawiedliwości, jeszcze silniej oddziałującym ośrodkiem programowym i jeszcze mocniejszą machiną wywierania presji na politykach, których niezmiennie będziemy pilnować i mobilizować.

Połączenie wysiłków Instytutu Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny to wielkie wzmocnienie rosnącej społeczności Ordo Iuris, łączącej naszych ekspertów z Przyjaciółmi i Darczyńcami. Wierzę, że będzie to impuls do dalszego rozwoju naszej wspólnoty, w której szczególne miejsce od zawsze zajmują osoby, które zdecydowały się na stałe wspieranie misji Instytutu, dołączając do Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris.

Serdecznie zachęcam do dołączenia do tego wyjątkowego grona ludzi, których regularne darowizny pozwalają nam coraz skuteczniej bronić życia, rodziny, wolności i Ojczyzny.

 

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris

 

jkhgcv

Wspieram
Działalność Instytutu

19.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Wojewoda mazowiecki po raz kolejny odmówił przyznania Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego. Prawnicy Ordo Iuris reprezentowali przed sądami Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.07.2024

Oferta pracy - ASYSTENT PRAWNIKÓW w Dziale Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris poszukuje studenta prawa lub absolwenta studiów prawniczych do stałej współpracy z Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.07.2024

Centrum Życia i Rodziny oraz Instytut Ordo Iuris na festiwalu młodych w Niepokalanowie

Modlitwa, warsztaty w grupach, koncerty i świadectwa wypełniały czas uczestników spotkania młodych w Niepokalanowie. Na rekolekcjach, które trwały od 11 do 15 lipca młodzież mogła poznać także działalność Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris.

„Słucham, myślę, wierzę” to hasło, które w tym towarzyszyło rekolekcjom dla młodzieży w Niepokalanowie. Plan kilkudniowego wydarzenia obfitował w modlitwę, spotkania z interesującymi gośćmi, warsztaty śpiewu i koncerty.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej