fbpx Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej

Data publikacji: 09.05.2022

Adobe Stock

· Radni Rady Miasta Krakowa będą głosować nad przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta dr Wandzie Półtawskiej.

· Dr Półtawska jest specjalistą w dziedzinie nauk medycznych i psychiatrii. W czasie II wojny światowej przebywała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Była też przyjaciółką papieża Jana Pawła II.

· Nadaniu jej honorowego obywatelstwa sprzeciwiają się krakowscy radni Platformy Obywatelskiej, wskazując jako powód jej krytyczne stanowisko wobec aborcji.

· Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 11 maja.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję w obronie dr Półtawskiej. Apel można podpisywać na stronie stopniszczeniuautorytetow.pl

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Dr Wanda Półtawska w listopadzie 2021 r. skończyła 100 lat. W młodości była harcerką i członkiem konspiracji niepodległościowej. W czasie wojny trafiła do niemieckiego więzienia w Lublinie i do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Była przyjaciółką Jana Pawła II. Przez całe życie pracowała jako lekarz. Zajmowała się również poradnictwem rodzinnym i małżeńskim. Jest także profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej. Została uhonorowana Orderem Orła Białego. Przez 10 lat zasiadała także w Radzie Miasta Krakowa. Była członkiem Papieskiej Akademii Życia i Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Wanda Półtawska zawsze opowiadała się przeciwko aborcji i zapłodnieniu pozaustrojowemu. Walczyła również z przypadkami nadużyć seksualnych w Kościele. Dzięki swojej przyjaźni z papieżem, doprowadziła w 2002 r. do odsunięcia od funkcji kapłańskich abp. Juliusza Paetza.

Stanowisko dr Półtawskiej wobec aborcji jest przyczyną, dla której radni miejscy Platformy Obywatelskiej sprzeciwiają się nadaniu jej honorowego obywatelstwa. „Dr Półtawska jest znaną działaczką antyaborcyjną, zwalczającą metodę leczenia niepłodności in vitro. W tym kontekście taka kandydatura w ogóle nie powinna się moim zdaniem pojawić” – stwierdził radny Andrzej Hawranek.

Instytut Ordo Iuris przygotował petycję, w której apeluje o przyznanie dr Półtawskiej. Autorzy apelu zachęcają, „aby zwrócić uwagę na całokształt jej życia społecznego oraz ofiary, którą poniosła w imię niepodległej Polski”. Zwracają również uwagę, że „odmienne poglądy i wartości nie mogą być powodem do dyskryminacji”.

 

Dziękujemy za podpisanie petycji.

Krakowscy Radni zdecydowali o nadaniu dr Wandzie Półtawskiej Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

21.11.2022

Oferta pracy - specjalista ds. Public Relations

Oferta pracy - Specjalista ds. Public Relations

Zakres obowiązków: 

* Planowanie działań z zakresu public relations, tworzenie i aktualizacja baz mediów;

* Budowanie i utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami;

* Obsługa mediów społecznościowych, m.in. Facebook, Twitter, Instagram; 

* Kreowanie zawartości do komunikacji w mediach społecznościowych; 

* Monitoring mediów; 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.11.2022

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę pacjentki prof. Chazana dotyczącą odmowy aborcji eugenicznej

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pacjentki prof. Bogdana Chazana, który w 2014 r. odmówił uśmiercenia jej nienarodzonego dziecka, powołując się na klauzulę sumienia.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.11.2022

Czwarty wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający działacza pro-life

· Sąd Najwyższy uniewinnił ukaranego przez sąd we Wrocławiu Mariusza Dzierżawskiego, prezesa Fundacji Pro - prawo do życia.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

15.11.2022

Powszechny Przegląd Okresowy: próba wymuszenia na Polsce realizacji ideologicznych postulatów

· Dziś w Genewie miał miejsce przegląd Polski w ramach 41. sesji Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR) Rady Praw Człowieka.

Czytaj Więcej