fbpx Zarząd Ordo Iuris poszerza się o nowych członków | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zarząd Ordo Iuris poszerza się o nowych członków

Data publikacji: 29.10.2021

Ordo Iuris

Z końcem października skład Zarządu Ordo Iuris ulega zmianom, zgodnie z programem przedstawionym przez Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Fundacji mec. Jerzego Kwaśniewskiego. Do Zarządu dołączają doświadczeni członkowie zespołu Instytutu, dotychczas współpracujący z Zarządem w ramach Zespołu Zarządzającego: Monika Leszczyńska, adw. Magdalena Majkowska, adw. Rafał Dorosiński i Łukasz Bernaciński.

 

Funkcję Wiceprezesa ds. Członkowskich obejmuje Monika Leszczyńska, od 2015 roku związana z Instytutem Ordo Iuris, w którym odpowiada za budowanie relacji z osobami i instytucjami wspierającymi działalność Instytutu, w tym za budowę i rozwój Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach, w tym globalnej kancelarii prawnej. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, żona i mama trójki dzieci.

 

Adwokat Magdalena Majkowska współpracuje od 2016 roku z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, w ramach którego prowadziła kilkaset postępowań interwencyjnych, w tym szereg spraw rodzin zagrożonych bezzasadnym odebraniem dzieci, jak również liczne sprawy w zakresie ochrony wolności akademickiej i wolności badań naukowych w postępowaniach dyscyplinarnych pracowników akademickich. Od 2020 roku współkierowała Centrum Interwencji Procesowej.

 

Adwokat Rafał Dorosiński współpracuje z Instytutem Ordo Iuris od 2014 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu F. G. Levin Collega of Law oraz programu European Advocacy Academy w Brukseli. Stypendysta Acton Institute i Cato Institute. Jego liczne ekspertyzy i opinie prawne z zakresu praw człowieka, prawa rodzinnego, prawa samorządowego i oświatowego stanowiły fundament takich projektów Ordo Iuris jak „Chrońmy Dzieci!”, rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, poradniki dla rodziców i nauczycieli, inicjatywa obywatelskiego sprzeciwu wobec Deklaracji LGBT+ Rafała Trzaskowskiego.

 

Przystępujący do Zarządu dyrektor Centrum Analiz Ordo Iuris Łukasz Bernaciński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. To autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym monografii „Finansowanie związków wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce. Fundusz Kościelny”. Trzykrotny stypendysta Rektora UŁ. Zaangażowanie Łukasza Bernacińskiego doprowadziło do rozwoju inicjatywy Akademia Ordo Iuris, w ramach której odbyło się już kilkadziesiąt organizowanych przez Ordo Iuris na krajowych uczelniach konferencji studenckich.

 

- Pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz ochrona podstawowych praw i wolności, życia, rodziny i małżeństwa przed zagrażającymi im prądami ideologicznymi oraz rewolucyjnymi zmianami w prawie krajowym i międzynarodowym, wymagają poszerzenia Zarządu o doświadczonych współpracowników Ordo Iuris. To autorzy naszych dotychczasowych sukcesów, procesowi obrońcy beneficjentów programu interwencji procesowej oraz liderzy podstawowych zespołów Instytutu. Szczególne miejsce w Zarządzie pełnić będzie, jako reprezentant Kręgu Przyjaciół i darczyńców Ordo Iuris, Wiceprezes ds. Członkostwa Monika Leszczyńska – podsumowuje zmiany mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Członkiem Zarządu Ordo Iuris nowej kadencji nie będzie już dr Tymoteusz Zych, który współpracę z Instytutem podjął w 2015 roku. Dr Tymoteusz Zych współtworzył Centrum Analiz Ordo Iuris, a od 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Instytutu. Dr Tymoteusz Zych jest obecnie, jako przedstawiciel Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego UE, zasiada także w organach licznych organizacji społecznych i eksperckich.

 

Instytut Ordo Iuris jest niezależnym, prawniczym think-tankiem, który przez osiem lat swojej działalności zbudował międzynarodową renomę jednego z kluczowych ośrodków obrony kultury prawnej osadzonej w tożsamości cywilizacji europejskiej, wzniesionej na filarach greckiej filozofii, rzymskiego prawa i etyki chrześcijańskiej.

 

W czasie, gdy podstawowe prawa są wypaczane, a idee praw człowieka instrumentalizowane, stoimy na straży ich prawdziwego znaczenie i celu. Stajemy na straży ładu prawnego i społecznego, bronimy osób prześladowanych za przywiązanie do wartości wynikających z prawa naturalnego.

 

Walczymy o respektowanie praw podstawowych poświadczonych w Konstytucji – prawa do życia, tożsamości małżeństwa i rodziny, wolności sumienia. Łączymy działania analityczne i procesowe, jesteśmy obecni w debacie publicznej zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Dzięki temu, nasze działania są nie tylko profesjonalne i merytoryczne, ale też skuteczne.

Wspieram
Działalność Instytutu

01.07.2022

Oferta pracy - Asystent prawników w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris poszukuje studenta prawa lub absolwenta studiów prawniczych do stałej współpracy z Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.05.2022

Jerzy Kwaśniewski: Koniec pandemii początkiem wszechwładzy WHO?

Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak mówił w jednym z ostatnich wywiadów, że Covid‑19 zniknął praktycznie ze szpitali. Jednocześnie Polska zajęła w 2021 r. pierwsze miejsce w Europie pod względem nadmiarowych zgonów. Czy dałoby się uniknąć tak wielu niepotrzebnych tragedii, gdyby zwalczanie epidemii w Polsce odbywało się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, prawem i wiedzą ekspercką, a nie wytycznymi międzynarodowych urzędników?

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej