fbpx Wiedeń: Wolność Religijna i Wolność Sumienia Chrześcijan w Europie coraz słabiej chroniona | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wiedeń: Wolność Religijna i Wolność Sumienia Chrześcijan w Europie coraz słabiej chroniona

Data publikacji: 19.12.2016

fotolia.com

29 listopada 2016 w Wiedniu odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dyskryminacji i prześladowania chrześcijan na całym świecie, szczególnie w Europie. Celem konferencji było zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na rosnący problem dyskryminacji i nietolerancji wobec chrześcijan w Europie, a także brutalnych mordów i egzekucji tej grupy religijnej na Bliskim Wschodzie. Poszukiwano również konkretnych, skutecznych rozwiązań by tej sytuacji przeciwdziałać, nie dopuszczając do jej dalszego dramatycznego rozwoju.

Konferencja została zorganizowana przez Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie z siedzibą w Wiedniu. Wydarzenie zgromadziło kluczowych ekspertów z dziedziny prawa i polityki w temacie wolności religijnej w Europie i na świecie. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Ján Figel - Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE oraz szwedzki europoseł Lars Adaktusson - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. W konferencji, która odbyła się w Pałacu Arcybiskupim w Wiedniu, wzięło udział ponad 100 osób.

Celem konferencji Embattled: Christians under Pressure in Europe and Beyond,  było także zasygnalizowanie krajowym ustawodawcom, specjalistom, duchownym oraz ogółowi społeczeństwa o złożonym, rosnącym i aktualnym zagrożeniu wobec wolności religijnej i wolności sumienia chrześcijan nie tylko w Europie, ale również na świecie.

„Sytuacja chrześcijan na całym świecie nigdy nie była tak niepewna jak jest dzisiaj”, powiedział bp Stephan Turnovszky, w części powitalnej konferencji w imieniu kard. Christopha Schönborna, arcybiskupa Wiednia. „Choć w Europie nie dochodzi do zorganizowanych prześladowań chrześcijan, aktualnie dominujące trendy są przerażające - osoby kierujące się w swoim życiu wyznawanymi wartościami są coraz częściej marginalizowane, a także doświadczają licznych represji politycznych i medialnych”, podkreślał.

W przemówieniu otwierającym, Specjalny Wysłannik UE ds. promocji wolności religii i przekonań religijnych poza granicami UE Ján Figel zwrócił uwagę, że ponad 100 tysięcy chrześcijan rocznie ginie z powodu swojej wiary. "Ci, którzy nie rozumieją czym jest i jakie znaczenie ma religia nie są w stanie zrozumieć tego, co dzieje się teraz na świecie", powiedział.

Podczas sesji porannej, paneliści odnieśli się do sytuacji chrześcijan poza Europą - w krajach takich jak Irak, Nigeria, Korea Północna i Syria, wskazując na ogromną skalę tamtejszych prześladowań, w tym rzezi chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych. W panelu pojawiło się także osobiste świadectwo "Timothy’ego C.", człowieka, który uciekł z Korei Północnej, w obliczu pewnej śmierci, na którą był skazany z powodu swoich przekonań religijnych.

Pozostali eksperci relacjonowali m.in. masowe przypadki agresji i zabijania chrześcijan w Nigerii przez terrorystów Boko Haram. Szwedzki europoseł Lars Adaktusson opisywał swoją wizytę w północnym Iraku, gdzie obserwował "znamiona celowego niszczenia i pogardy dla wiary innych” – tj. zmiażdżonych i zdewastowanych świętych symboli, spalonych świętych ksiąg, graffiti tzw. „Państwa Islamskiego” na ścianach kościelnych. Te i inne przykłady ataków na chrześcijan stanowiły silną motywacją by na początku br. roku zainicjował on pracę nad uchwałą,  jednogłośnie przyjętą w Parlamencie Europejskim, uznającą, iż mordowanie chrześcijan oraz innych mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie ma charakter systematyczny i nosi znamiona ludobójstwa, tj. zbrodni przeciwko ludzkości. W wygłoszonym wystąpieniu podkreślał, że "Nigdy nie powinniśmy wahać się w obronie wolności religijnej. (…) W końcu, to istotny punkt do obrony, wymagający odwagi w polityce zagranicznej, opartej na rozpoznaniu i poszanowaniu godności ludzkiej oraz praw człowieka. Taka polityka musi zawierać wyraźne zobowiązanie obrony najbardziej prześladowanych grup religijnych na świecie. "

Podczas sesji popołudniowej, paneliści rozważali sytuację wspólnot chrześcijańskich w Europie Środkowej - skupiając się na wzroście ograniczeń dla korzystania z klauzuli sumienia, praw rodzicielskich, wolności zrzeszania się i wolności słowa, a także przestępstw motywowanych nienawiścią wobec wiernych, jak również licznych przykładów aktów wandalizmu wobec chrześcijan na kościoły i cmentarze.

W kolejnym panelu, dotyczącym europejskiej perspektywy problemu marginalizacji chrześcijan w życiu społecznym, coraz bardziej ograniczanych w korzystaniu ze swoich wolności, Ellen Fantini, Dyrektor Obserwatorium, powiedziała: "Prześladowania chrześcijan na całym świecie powinny zostać potraktowane przez społeczność międzynarodową z najwyższą powagą, spotykając się z odpowiednią do ich skali reakcją. Mimo, że presja wobec chrześcijan w Europie jest o wiele bardziej subtelna niż ma to miejsce na Bliskim Wschodzie, może ona prowadzić do znacznie poważniejszych incydentów".

Gudrun Kugler, prawnik i polityk, założycielka Obserwatorium oraz deputowana do Parlamentu Wiedeńskiego wskazywała jak istotne jest inicjowanie kontaktu z politykami oraz motywowanie ich do podejmowania działań, mających na celu stworzenia przestrzeni dla chrześcijan w Europie, której jest coraz mniej oraz odpowiedniej reakcji na zbrodnie popełnione przeciwko chrześcijanom na całym świecie.

W Wiedniu Instytut Ordo Iuris reprezentowała Karina Walinowicz, koordynator Centrum Wolności Religijnej i Wolności Sumienia. Wskazała ona, że „Spotkania na ten temat w międzynarodowym gronie są niezwykle ważne dla poszukiwania skutecznych kroków przeciwdziałających prześladowaniu Chrześcijan. Fakt, że problem rozpoznawany jest przez coraz szersze grono społeczności międzynarodowej budzi nadzieję, że wspólna praca i zaangażowanie przyniesie zamierzone efekty”.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z lokalnymi partnerami: ADF International, Open Doors, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Christian Solidarity International, przy wsparciu Federalist Society for Law and Public Policy Studies.

Wspieram

Wybory we Włoszech: Zwrot w kierunku ochrony życia i rodziny oraz koncepcji Europy Ojczyzn

Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych we Włoszech, zdecydowanie wygranych przez prawicową koalicję pod przewodnictwem Giorgii Meloni, uwidaczniają wyraźną preferencję Włochów dla partii konserwatywnych. Jest to również niewątpliwa porażka partii lewicowych, które rządziły krajem przez ostatnią dekadę, w tym w czasie pandemii koronawirusa, kiedy to podejmowały decyzje w znacznym stopniu wpływające na podstawowe wolności obywateli.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

· Instytut Ordo Iuris (Instituto para la Cultura Jurídica Ordo Iuris), konferencją w siedzibie Naczelnej Rady Hiszpańskiej Adwokatury w Madrycie, oficjalnie zainaugurował swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris zwraca się do Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych o rozważenie dołączenia Polski do postępowania przeciwko Rosji

· Instytut Ordo Iuris zwrócił się do Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych o rozważenie dołączenia Polski do postępowania przeciwko Federacji Rosyjskiej, prowadzonego przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej