Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zjednoczeni w obronie wartości – Ordo Iuris na CPAC Hungary

Data publikacji: 05.05.2023

Ordo Iuris

· W Budapeszcie trwa CPAC Hungary - doroczne spotkanie środowisk konserwatywnych z całego świata.

· Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. premier Węgier Viktor Orban, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, chorwacki europoseł Stephen Bartulica, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak i prezes Instytutu Ordo Iuris – Jerzy Kwaśniewski.

· W swoim wystąpieniu adw. Kwaśniewski podkreślił, że aby przywrócić wartości demokracjom, potrzebujemy odnowionej polityki, opartej na programie „Bóg, Ojczyna i Rodzina”.

STRONA CPAC HUNGARY - LINK

Conservative Political Action Conference to jedno z największych na świecie spotkań przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Powstały w latach 70. CPAC stał się corocznym spotkaniem początkowo amerykańskiej, a ostatnio także europejskiej prawicy. Jego pionierem jest American Conservative Union (ACU), którego celem jest budowanie międzynarodowego sojuszu i skupienie się na jednoczeniu sił narodowych.

Pierwsza europejska odsłona konferencji została zorganizowana przez współpracujące z Instytutem Centrum Praw Podstawowych w stolicy Węgier w zeszłym roku. Wydarzenie, które skupiło się wokół wartości „Bóg, Ojczyzna, Rodzina” przyciągnęło ponad 1500 osób, w tym blisko 200 zagranicznych decydentów, dziennikarzy i influencerów.

Tegoroczny CPAC stanowi wyjątkową platformę do integracji środowisk w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Japonii, Izraelu i Australii pod hasłem „In God We Trust”. Udział w wydarzeniu zgłosiło ponad 2000 osób. Tegorocznymi prelegentami byli m.in. premier Węgier Viktor Orban, brazylijski polityk Eduardo Bolsonaro (syn byłego prezydenta Brazylii), kongresmen z Alabamy Barry Moore, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, europoseł z Chorwacji Stephen Bartulica, minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga, europoseł z Holandii Rob Roos, szef sztabu prezydenta Donalda Trumpa Mark Meadows, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak czy były doradca Donalda Trumpa Michael Anton. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięły także władze Collegium Intermarium – rektor uczelni dr Bartosz Lewandowski i prorektor ds. kształcenia dr Filip Ludwin, a także studenci.

Podczas wydarzenia swoje wystąpienie wygłosił również prezes Instytutu Ordo Iuris. Adw. Jerzy Kwaśniewski zwrócił uwagę, że nowo powstające tzw. prawa, takie jak prawo do aborcji, prawo do ochrony przed mową nienawiści, prawo dzieci do tranzycji, biorą górę nad ugruntowanymi prawami naturalnymi - prawem do życia, wolnością słowa, ochroną rodziny czy naturalnymi prawami rodzicielskimi. Prowadzi to do pozbawienia nas, za pomocą ideologicznej rewolucji, cennych praw i wolności, o które walczyli nasi przodkowie. Prelegent zwrócił także uwagę na szczególnie dziś znamienne słowa Jana Pawła II z encykliki „Centisimus Annus”: „demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Aby przywrócić wartości demokracjom, potrzebujemy odnowionej polityki narodowej, opartej na programie «Bóg, Ojczyna i Rodzina»”.

TEKST WYSTĄPIENIA ADW. JERZEGO KWAŚNIEWSKIEGO - LINK

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.05.2024

DEBATA - Jaka Polska w jakiej Europie? Różne wizje Europy. Różne pomysły na Unię

O tych wizjach i pomysłach będziemy rozmawiać w czwartek 16 maja od godz. 18 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. W debacie wezmą udział redaktor Witold Gadowski, prezes Instytutu Ordo Iuris mec.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.05.2024

O. Jacek Woroniecki OP. Zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny - konferencja Collegium Intermarium

18 maja przypada 75. rocznica śmierci sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP. Colllegium Intermarium przypomina tę wybitną postać dominikanina, pedagoga, myśliciela, drugiego rektora KUL, twórcy i budowniczego Instytutu Tomistycznego na warszawskim Służewiu. W auli uczelni odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa z tej okazji (18-19 maja). 

STRONA WYDARZENIA - LINK

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

06.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Nowym Sączu i Krakowie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Nowym Sączu i Krakowie.

 

Nowy Sącz
8 maja, godz. 18:00
Hotel Dunajec
ul. Mieczysława Romanowskiego 6

 

Czytaj Więcej