Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zjednoczeni w obronie wartości – Ordo Iuris na CPAC Hungary

Data publikacji: 05.05.2023

Ordo Iuris

· W Budapeszcie trwa CPAC Hungary - doroczne spotkanie środowisk konserwatywnych z całego świata.

· Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. premier Węgier Viktor Orban, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, chorwacki europoseł Stephen Bartulica, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak i prezes Instytutu Ordo Iuris – Jerzy Kwaśniewski.

· W swoim wystąpieniu adw. Kwaśniewski podkreślił, że aby przywrócić wartości demokracjom, potrzebujemy odnowionej polityki, opartej na programie „Bóg, Ojczyna i Rodzina”.

STRONA CPAC HUNGARY - LINK

Conservative Political Action Conference to jedno z największych na świecie spotkań przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Powstały w latach 70. CPAC stał się corocznym spotkaniem początkowo amerykańskiej, a ostatnio także europejskiej prawicy. Jego pionierem jest American Conservative Union (ACU), którego celem jest budowanie międzynarodowego sojuszu i skupienie się na jednoczeniu sił narodowych.

Pierwsza europejska odsłona konferencji została zorganizowana przez współpracujące z Instytutem Centrum Praw Podstawowych w stolicy Węgier w zeszłym roku. Wydarzenie, które skupiło się wokół wartości „Bóg, Ojczyzna, Rodzina” przyciągnęło ponad 1500 osób, w tym blisko 200 zagranicznych decydentów, dziennikarzy i influencerów.

Tegoroczny CPAC stanowi wyjątkową platformę do integracji środowisk w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Japonii, Izraelu i Australii pod hasłem „In God We Trust”. Udział w wydarzeniu zgłosiło ponad 2000 osób. Tegorocznymi prelegentami byli m.in. premier Węgier Viktor Orban, brazylijski polityk Eduardo Bolsonaro (syn byłego prezydenta Brazylii), kongresmen z Alabamy Barry Moore, była przedstawicielka rządu USA ds. zdrowia kobiet Valerie Huber, europoseł z Chorwacji Stephen Bartulica, minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga, europoseł z Holandii Rob Roos, szef sztabu prezydenta Donalda Trumpa Mark Meadows, minister rodziny Słowacji Milan Krajniak czy były doradca Donalda Trumpa Michael Anton. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięły także władze Collegium Intermarium – rektor uczelni dr Bartosz Lewandowski i prorektor ds. kształcenia dr Filip Ludwin, a także studenci.

Podczas wydarzenia swoje wystąpienie wygłosił również prezes Instytutu Ordo Iuris. Adw. Jerzy Kwaśniewski zwrócił uwagę, że nowo powstające tzw. prawa, takie jak prawo do aborcji, prawo do ochrony przed mową nienawiści, prawo dzieci do tranzycji, biorą górę nad ugruntowanymi prawami naturalnymi - prawem do życia, wolnością słowa, ochroną rodziny czy naturalnymi prawami rodzicielskimi. Prowadzi to do pozbawienia nas, za pomocą ideologicznej rewolucji, cennych praw i wolności, o które walczyli nasi przodkowie. Prelegent zwrócił także uwagę na szczególnie dziś znamienne słowa Jana Pawła II z encykliki „Centisimus Annus”: „demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Aby przywrócić wartości demokracjom, potrzebujemy odnowionej polityki narodowej, opartej na programie «Bóg, Ojczyna i Rodzina»”.

TEKST WYSTĄPIENIA ADW. JERZEGO KWAŚNIEWSKIEGO - LINK

Wspieram

W ONZ zakończyła się 56. sesja komisji ds. Populacji i Rozwoju

• Tegoroczne wydarzenie nie zakończyło się przyjęciem wspólnej rezolucji z uwagi na sprzeciw 22 państw wobec jej ideologicznych treści.

• Instytut Ordo Iuris jako organizacja posiadająca status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, przekazał swoje pisemne stanowisko, które zostało uwzględnione przez komisję

Czytaj Więcej
Edukacja

20.04.2023

Collegium Intermarium zaprasza na Festiwal Nauki Klasycznej

• Festiwal Nauki Klasycznej jest najnowszym projektem Uczelni Collegium Intermarium, który jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Edukacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.04.2023

Chrześcijańska Polska wobec Unii Europejskiej. Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski

· W tym roku po raz piąty obchodzimy Święto Chrztu Polski.

· Z tej okazji Uczelnia Collegium Intermarium organizuje konferencję naukową poświęconą chrześcijańskiemu dziedzictwu Polski.

· Wydarzenie nosi tytuł „Chrześcijańska Polska wobec Unii Europejskiej. Co z chrześcijańskiego dziedzictwa możemy wnieść w struktury UE”.

Czytaj Więcej
Edukacja

11.04.2023

Ochrona praw podstawowych w Europie – prof. Lina Papadopoulou gościem Collegium Intermarium

· Kolejnym naukowcem profesorem wizytującym uczelnię Collegium Intermarium jest prof. Lina Papadopoulou z Grecji.

· Lina Papadopoulou jest profesorem prawa konstytucyjnego i kierownikiem katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego i Kultury im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach - AUTh. Doświadczenie zdobywała na uczelniach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Czytaj Więcej