Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czas odzyskać inicjatywę. Powstaje Ordo Iuris Cywilizacja

Data publikacji: 28.05.2024

Adobe Stock

W grudniu 2023 r. historia w Polsce gwałtownie przyspieszyła. Cywilizacyjna rewolta i kulturowy przewrót, które zdążyły dokonać dzieła zniszczenia w Europie Zachodniej, u nas do tej pory jakby spowolnione, uderzyły w nasz kraj ze zdwojonym impetem. Zapowiadane lub już trwające w rządzie i parlamencie prace odnoszące się do życia, małżeństwa i rodziny, wolności sumienia i religii, edukacji i wolności słowa są tego świadectwem. Stawką tej, rozciągniętej przecież na cały zachodni krąg cywilizacyjny, batalii jest moralność, prawa, zwyczaje, czyli to wszystko, co tworzy ducha cywilizacji.

 

Nadszedł więc czas, by wznieść na nowo wspaniały gmach ładu społecznego, pokoju i rozwoju, w którym rodzina, naród, wiara i wspólnota bronią człowieka przed najgorszą z niewoli – zniewoleniem własnych popędów. Wyzwalając go ku pełni człowieczeństwa, tak, jak rozumiano to przez ponad dwa tysiące lat ewolucyjnego rozwoju europejskiej cywilizacji. To w takiej wolności kwitnie ludzka natura, powołana do rzeczy większych niż wyścig szczurów i zdolna do dzieł materialnych i duchowych, przekraczających wyobrażenie poprzednich pokoleń.

 

Czas na pracę u podstaw i odzyskanie polskiego ducha. Czas na wysiłek intelektualny. Czas na inspirowanie nowych mód intelektualnych i kulturowych. Czas na nowy program dla państwa i narodowej wspólnoty.

 

Czas, by Instytut Ordo Iuris jako największy niezależny ośrodek konserwatywnego namysłu, stworzył przestrzeń dla autorów, promotorów i liderów oddanych tej pięknej wizji. Czas na nasz najnowszy projekt – Ordo Iuris Cywilizacja.

 

Do tego wielkiego dzieła zapraszamy wszystkich. Potrzebujemy bowiem autorów i grafików, młodych liderów i mentorów, wizjonerów i sprawnych organizatorów. Chociaż Ordo Iuris Cywilizacja zaczyna się serią tekstów, rozmów i debat, już niebawem zaprosimy Państwa do zaangażowania w to kulturotwórcze dzieło w innych formatach.

 

Dziś prezentujemy pierwszy z cyklu esejów. Adw. Jerzy Kwaśniewski i adw. Rafał Dorosiński przedstawiają w nim ideę nowego projektu.

 

PRZECZYTAJ TEKST - LINK 

 

Wspieram
Działalność Instytutu

12.06.2024

Iluzja moralnej neutralności - cykl Ordo Iuris Cywilizacja

Neutralność, zwłaszcza w kontekście moralnym, często bywa mylnie rozumiana i interpretowana. Współczesne społeczeństwa, nierzadko promujące ideę tolerancji jako najwyższej wartości, zdają się przyjmować, że tolerancja równoznaczna jest z całkowitą neutralnością moralną.

Czytaj Więcej
Edukacja

07.06.2024

Jakiej zasady programowej potrzebuje polska szkoła? Cykl „Ordo Iuris Cywilizacja”

· Ministerstwo Edukacji przygotowuje radykalne ograniczenie zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dotyczące wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych.

· Proponowane zmiany jednak niczego nie naprawiają, wręcz przeciwnie, uwypuklają najgorsze strony utylitarystycznego paradygmatu, na którym zbudowany jest nasz system oświaty.

Czytaj Więcej
Edukacja

29.05.2024

Rowiński: W poszukiwaniu społeczeństwa pierwszych zasad. Esej w sprawie erozji konserwatyzmu

Pomimo tego, że style politycznego myślenia, które ukształtowały się w świecie po rewolucji francuskiej od dawna znajdują się w kryzysie i ich miejsce zajmują coraz to nowe, często eklektyczne idee, brytyjski konserwatyzm wciąż może uchodzić za wzorcowy typ myślenia zachowawczego. Hasło „konserwatyzm” pozostaje nadal w użytku, choć w bardzo rozmaitym sensie, co zresztą może stanowić właściwy punkt odniesienia dla poniższych rozważań.

Czytaj Więcej
Edukacja

24.05.2024

Zmiany w podstawie programowej. Uwagi Ordo Iuris przekazane MEN

· W nowym roku szkolnym mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

· Po etapie prekonsultacji, w ramach których do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ponad 50 tys. uwag dotyczących propozycji cięć w podstawie programowej, resort zaprezentował projekty rozporządzeń w tej sprawie.

Czytaj Więcej