fbpx Jak skutecznie walczyć z przestępczością internetową - konferencja naukowa | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jak skutecznie walczyć z przestępczością internetową - konferencja naukowa

Data publikacji: 18.01.2022

Adobe Stock

· Problem cyberprzestępczości wzrasta wraz z rozwojem Internetu

· Temu tematowi poświęcona zostanie konferencja naukowa organizowana 20 stycznia przez Collegium Intermarium, Fundację Edukacja do wartości oraz Instytut Ordo Iuris. Wydarzenie nosi tytuł „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość”.

· Uczestnicy przedstawią m.in. możliwe rozwiązania legislacyjne zapobiegające temu procederowi i ułatwiające ściganie jego sprawców.

·  Wśród prelegentów znajdą się sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, doradca Prezydenta RP dr hab. Andrzej Zybertowicz czy dr hab. Wojciech Gizicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

STRONA KONFERENCJI – LINK

 

Do naruszania prawa wykorzystywane bywają przede wszystkim media społecznościowe. Przestępcy coraz częściej używają tych portali do propagowania terroryzmu czy podejmowania działań dezinformacyjnych, wielokrotnie mających wpływ na funkcjonowanie organów władzy publicznej i bezpieczeństwo obywateli. Problemy sprawia zatem ustalenie danych sprawców takich przestępstw.

 

Podczas konferencji, jej uczestnicy przedstawią najważniejsze problemy związane ze ściganiem przestępczości internetowej. Wydarzenie będzie dotyczyło m.in. regulacji prawnych odnośnie ścigania cyberprzestępczości, stosowanych w innych krajach. Prelegenci przedstawią także możliwe rozwiązania legislacyjne w tym obszarze.

 

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele ośrodków badawczych - dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL, Paweł Rybicki z Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych oraz adw. dr Bartosz Lewandowski – rektor Collegium Intermarium. Udział weźmątakże doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz oraz sekretarz stanu w MS Sebastian Kaleta.

 

Wydarzenie rozpocznie się o 14:30. Transmisja na YouTube.

 

 

Wspieram
Edukacja

18.05.2022

„Polityka równościowa” UAM w rzeczywistości prowadzi do dyskryminacji

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza opublikował dokument przedstawiający założenia „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”.

· Zawarte tam zasady w znacznej mierze odzwierciedlają postulaty ideologii gender.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.05.2022

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

· Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris w Strasburgu przeciwko federalizacji Unii Europejskiej

· Dobiegła końca organizowana przez ostatni rok w Unii Europejskiej Konferencja o Przyszłości Europy. Jej końcowe zalecenia prowadzą do dalszej federalizacji UE.

· Temu tematowi poświęcona została konferencja zorganizowana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przez europarlamentarną grupę Tożsamość i Demokracja.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.05.2022

Fundamenty Państwa – inauguracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium zainaugurowały cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”.

· Pierwsze seminarium pt. „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” miało miejsce w siedzibie CI.

· W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Anna Łabno, prof. Maria Gintowt-Jankowicz czy dr hab. Jacek Majchrowski.

Czytaj Więcej