fbpx Narodowe Konsultacje Konstytucyjne – cykl debat na 25-lecie Konstytucji | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Narodowe Konsultacje Konstytucyjne – cykl debat na 25-lecie Konstytucji

Data publikacji: 06.04.2022

Adobe Stock

· 2 kwietnia minęło 25 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

· Z tej okazji, Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium rozpoczynają cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”.

· Uczestnicy comiesięcznych debat będą szukać odpowiedzi na pytanie o funkcje państwa, zadania stojące przed wspólnotą narodową, znaczenie wolności sprawiedliwości oraz prawa stanowionego i naturalnego.

· Do udziału w cyklu debat zaproszone są liczne środowiska i organizacje społeczne.

· Deklarację Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych podpisały do tej pory m.in. Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Młodzież Wszechpolska, Stowarzyszenie KoLiber i Ośrodek Analiz Cegielskiego.

· Inauguracja projektu odbędzie się 4 maja. Wydarzenie nosi tytuł „Ku wydoskonaleniu Konstytucji”.

 

STRONA NARODOWYCH KONSULTACJI KONSTYTUCYJNYCH - LINK

 

- Chcemy w 25. rocznicę uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji RP zadeklarować gotowość rozpoczęcia prac nad nową Konstytucją dla Polski, „wydoskonalającą” dotychczasowe ramy ustrojowe, stanowiącą jednoznaczny wyraz polskiej kultury prawnej, zakotwiczonej od czasu Chrztu Polski w chrześcijaństwie i w szacunku dla naturalnego ładu społecznego – podkreślił adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Deklaracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych nawiązuje do Konstytucji 3 Maja. „Podobnie jak twórcy pierwszej polskiej konstytucji, dostrzegamy powagę chwili i rozpoznajemy zagrożenia zewnętrzne wymierzone w naszą państwową suwerenność, narodową niezależność, obywatelską wolność i ludzką godność” – napisano w Deklaracji.

Jej autorzy zapraszają do udziału w comiesięcznych debatach. „Dyskusje te pozwolą na skuteczne identyfikowanie odpowiedzi na pytania o istotę dzisiejszego państwa i prawdziwe źródła jego siły i sprawności; o rolę obywateli, wspólnot i rodzin; o znaczenie sprawiedliwości, prawa pozytywnego i naturalnego; o rolę tożsamości narodowej i chrześcijańskiej; o znaczenie współczesnych narzędzi sprawowania władzy, demokracji pośredniej i bezpośredniej, o skuteczne gwarancje dla ludzkiej godności, życia, podstawowych wolności, własności i przedsiębiorczości” – podkreślono.

Inauguracja projektu odbędzie się 4 maja w siedzibie Collegium Intermarium. Wydarzenie nosi tytuł „Ku wydoskonaleniu Konstytucji”. Podczas konferencji eksperci, działacze społeczni i wszyscy zainteresowaniu liderzy środowisk obywatelskich w formule seminaryjnej i panelowej omawiać będą zagadnienia kluczowe dla „wydoskonalenia” ustroju Rzeczypospolitej oraz dla budowy społecznego zaangażowania w ten proces. W kolejnych miesiącach uczestnicy projektu będą podejmować zagadnienia m.in. suwerenności i obronności, godności człowieka, rodziny i małżeństwa, wolności gospodarczej czy praw Polonii i obowiązków cudzoziemców w Polsce.

Z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP, pod Deklaracją Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych podpisały się następujące organizacje:

· Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

· Collegium Intermarium

· Stowarzyszenie Solidarni 2010

· Młodzież Wszechpolska

· Stowarzyszenie KoLiber

· Fundacja Klub Ronina

· Zakon Rycerzy Jana Pawła II

· Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

· Fundacja Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej

· Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

· Instytut Suwerennej

· Fundacja Akademia Patriotów

· Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego

 

 

Wspieram
Edukacja

02.08.2022

ETPC rozstrzygnie, czy sądy powinny współdecydować o tym, kto może nauczać religii w szkole  

· Wkrótce Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecyduje, czy sądom państwowym wolno podważyć decyzję Kościoła lub innego związku wyznaniowego o cofnięciu misji katechecie do nauczania religii w szkole.

Czytaj Więcej

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Wspieranie postulatów organizacji LGBT przez ambasadorów narusza Konwencję wiedeńską

· Po raz kolejny w Warszawie ma odbyć się manifestacja ruchu LGBT. W tym roku wydarzenie zostanie połączone z ukraińskim „Kyiv Pride” i jest planowane na 25 czerwca.

Czytaj Więcej