Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

Data publikacji: 12.04.2024

Adobe Stock

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

· Wcześniej Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność powołania ze względu na rażącą niezgodność między warunkami konkursu a ofertą, którą przedstawiła Monika Strzępka.

· Monika Strzępka zapowiadała, że Teatr Dramatyczny będzie „feministyczną instytucją kultury”, że będzie podejmować tematykę m.in. „nieheteronormatywności”, „niebinarności” czy „sexworkingiem”.

· W ocenie wojewody, było to niezgodne z wymogami konkursowymi, które ogłosił organizator konkursu (czyli Miasto Stołeczne Warszawa), według oczekiwana była kontynuacja tradycji sceny Teatru Dramatycznego, a repertuar miał być wypełniony spektaklami opartymi na klasycznej literaturze dramatycznej.

· Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił jednak rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Teraz to rozstrzygnięcie podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny.

Sądy administracyjne (WSA i NSA) zajmowały się rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z 23 listopada 2022 r.  (WNP-I.4131.302.2022), którym wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 2 sierpnia 2022 r. (1285/2022).  Zarządzenie dotyczyło powołania Moniki Strzępki na dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie (GP-OR.0050.1285.2022).

Miasto Stołeczne Warszawa stanęło po stronie kandydatki, która zapowiedziała radykalne zmiany w programie artystycznym Teatru Dramatycznego. Jej zdaniem, teatr powinien stać się „feministyczną instytucją kultury” i być miejscem m.in. dla „queeru, mniejszości, osób nieheteronormatywnych i niebinarnych”, zajmować się głosami domagającymi się „uznania pracy seksualnej za «po prostu» pracę” i „rozmontowywaniem uprzedzeń społecznych, z jakimi w codziennym życiu muszą się mierzyć sexworkerzy i sexworkerki”.

Teatr Dramatyczny – według Moniki Strzępki – „może i powinien wejść” tam, „gdzie nie może już dotrzeć szkoła”, ma być miejscem, gdzie powstaną „spektakle dla osób niedorosłych (niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym, nastolatków 11-13 i młodzieży)”, ma oferować „wsparcie psychologiczne dla dzieci i dla młodych”, i dbać o to by był  „«rodzinnym» miejscem, które nie tylko zaprasza różne pokolenia, ale redefiniuje i poszerza konwencjonalne definicje rodziny”.

Tymczasem Organizator konkursu – Miasto Stołeczne Warszawa, wpisał jednoznacznie w wymogach konkursowych, że oczekuje „kontynuacji tradycji sceny Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy, gdzie podstawą działalności Teatru powinien być repertuar wypełniony inscenizacjami polskiej i zagranicznej klasycznej literatury dramatycznej, a którego działalność kierowana jest do dotychczasowej, stałej publiczności, z dbałością o jej komfort i oczekiwania".

Zgodnie z wymogami ogłoszonymi przez Miasto Stołeczne Warszawa jako organizatora konkursu Teatr Dramatyczny miała „jak dotychczas” łączyć „poszanowanie tradycji teatralnego rzemiosła z poszukiwaniem nowoczesnych form scenicznych i z dbałością o wysoki poziom artystyczny”, „być miejscem przyjaznym dla widzów i widzek”, „wpisywać się w ideę otwartej, wspólnotowej, niewykluczającej przestrzeni”. Repertuar miał być „wypełniony inscenizacjami literatury dramatycznej, współczesnej oraz klasycznej, polskiej i zagranicznej oraz adaptacjami dzieł literackich”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny tych rozbieżności nie uznał za dające podstawę Wojewodzie Mazowieckiemu do stwierdzenia nieważności powołania Moniki Strzępki na dyrektora Teatru Dramatycznego.

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny po wniesieniu skarg kasacyjnych przez Wojewodę Mazowieckiego i Instytut Ordo Iuris, podtrzymał tę ocenę prawną. Jednocześnie NSA uznał też, że w sprawach, w których sądy administracyjne zajmują się kontrolą aktów nadzoru wojewodów nad działalnością samorządu terytorialnego, uczestnikami nie mogą być organizacje społeczne. Dlatego NSA stwierdził, że Instytut nie powinien był zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu przed WSA, a skargę kasacyjną w związku z tym odrzucił.

 

 

Edukacja

20.05.2024

„Ordo Iuris podstępem wzięło Nowacką” – „Newsweek” o sukcesie Instytutu

W grudniu nowy rząd zapowiedział rewolucyjne zmiany w polskim systemie edukacji i podstawie programowej nauczania. Dzięki współpracy z licznymi ekspertami organizacji zrzeszających polskich nauczycieli, rodziców i pedagogów, zainterweniowaliśmy, zalewając ministerstwo i autorów reformy krytycznymi uwagami, których łącznie ministerstwo otrzymało… ponad 50 tysięcy.

Czytaj Więcej
Edukacja

17.05.2024

Czy wiesz czego będą uczyły się Twoje dzieci? Konferencja w Trzebnicy

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w podstawie programowej. Propozycje wywołują wiele kontrowersji. Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja w Trzebnicy. W wydarzeniu wezmą udział r.pr. Marek Puzio z Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris i Marcin Perłowski - wiceprezes Ordo Iuris i dyrektor Centrum Życia i Rodziny

 

20 maja, godz. 17:30

Trzebnica, ul. Prusicka 12

Czytaj Więcej
Edukacja

14.05.2024

O. Jacek Woroniecki OP. Zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny - konferencja Collegium Intermarium

18 maja przypada 75. rocznica śmierci sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP. Colllegium Intermarium przypomina tę wybitną postać dominikanina, pedagoga, myśliciela, drugiego rektora KUL, twórcy i budowniczego Instytutu Tomistycznego na warszawskim Służewiu. W auli uczelni odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa z tej okazji (18-19 maja). 

STRONA WYDARZENIA - LINK

Czytaj Więcej
Edukacja

10.05.2024

Sprawa prof. Ewy Budzyńskiej - po 5 latach Komisja Dyscyplinarna odstępuje od kary

· Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniła orzeczenie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Śląskiego, odstępując od wymierzonej wcześniej kary nagany wobec prof. Ewy Budzyńskiej.

Czytaj Więcej