Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

O. Jacek Woroniecki OP. Zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny - konferencja Collegium Intermarium

Data publikacji: 14.05.2024

Adobe Stock

18 maja przypada 75. rocznica śmierci sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP. Colllegium Intermarium przypomina tę wybitną postać dominikanina, pedagoga, myśliciela, drugiego rektora KUL, twórcy i budowniczego Instytutu Tomistycznego na warszawskim Służewiu. W auli uczelni odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa z tej okazji (18-19 maja). 

STRONA WYDARZENIA - LINK

 

Program konferencji

 

18 maja 2024

 

12.00 – msza św przy grobie Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP – kościół oo. Dominikanów pw. św. Jacka, ul Freta 8/10
14.15 – otwarcie konferencji – dr Artur Górecki, rektor CI
14.30 – dr Elżbieta Wiater (publicysta, badacz dziejów Zakonu Kaznodziejskiego) – Sługa Boży Jacek Woroniecki OP i jego rola w dziejach Polskiej Prowincji Dominikanów na początku XX wieku;
15.00 – Michał Jędryka (Christianitas) – o. Jacek Woroniecki OP o zaletach i wadach polskiego katolicyzmu. Program ciągle aktualny;
15.30 – Arkadiusz Robaczewski (CI) – o. Jacek Woroniecki OP o uniwersalizmie myśli św. Tomasza z Akwinu i jej znaczeniu dla kultury;
16.00 – dyskusja, przerwa kawowa
17.00 – Radosław Brzózka (Sejmik Województwa Lubelskiego) – Relacje między społecznościami naczelnymi w myśli o. Jacka Woronieckiego OP
17.30 – dr Paweł Milcarek (Christianitas CI)

 

19 maja 2024

 

10.30 – prof. dr hab. Stanisław Gałkowski (Ignatianum) – Bez cnoty nie ma człowieczeństwa. O aretologii o. Jacka Woronieckiego OP
11.00 – dr hab. Barbara Kiereś (Collegium Intermarium) – Myśl wychowawcza Jacka Woronieckiego OP na tle współczesnego sporu o pedagogikę;
11.30 – dr hab. Marek Czachorowski (Collegium Intermarium) – Cywilizacja chrześcijańska a rozumność życia moralnego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP
12.00 – Anioł Pański, dyskusja, zakończenie konferencji

 

PROWADZENIE KONFERENCJI: red. Jan Pospieszalski

 

Wspieram
Edukacja

20.05.2024

„Ordo Iuris podstępem wzięło Nowacką” – „Newsweek” o sukcesie Instytutu

W grudniu nowy rząd zapowiedział rewolucyjne zmiany w polskim systemie edukacji i podstawie programowej nauczania. Dzięki współpracy z licznymi ekspertami organizacji zrzeszających polskich nauczycieli, rodziców i pedagogów, zainterweniowaliśmy, zalewając ministerstwo i autorów reformy krytycznymi uwagami, których łącznie ministerstwo otrzymało… ponad 50 tysięcy.

Czytaj Więcej
Edukacja

17.05.2024

Czy wiesz czego będą uczyły się Twoje dzieci? Konferencja w Trzebnicy

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w podstawie programowej. Propozycje wywołują wiele kontrowersji. Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja w Trzebnicy. W wydarzeniu wezmą udział r.pr. Marek Puzio z Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris i Marcin Perłowski - wiceprezes Ordo Iuris i dyrektor Centrum Życia i Rodziny

 

20 maja, godz. 17:30

Trzebnica, ul. Prusicka 12

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.05.2024

Imperium Europa czy Europa Narodów - panel Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji

Telewizja Media Narodowe organizuje międzynarodową konferencję "Czy to koniec Europy jaką znamy?". Wydarzenie będzie dotyczyć przyszłości naszego kontynentu. W ramach tej konferencji Instytut Ordo Iuris prowadzi panel dyskusyjny pod tytułem "Imperium Europa czy Europa Narodów". Jego uczestnicy będą rozmawiać o reformie traktatów unijnych. 

Czytaj Więcej
Edukacja

10.05.2024

Sprawa prof. Ewy Budzyńskiej - po 5 latach Komisja Dyscyplinarna odstępuje od kary

· Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniła orzeczenie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Śląskiego, odstępując od wymierzonej wcześniej kary nagany wobec prof. Ewy Budzyńskiej.

Czytaj Więcej