Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przywrócić „blask prawdy”. Konferencja w 30-lecie encykliki Jana Pawła II

Data publikacji: 05.09.2023

Adobe Stock

· W tym roku mija 30 lat od opublikowania encykliki „Veritatis splendor” papieża Jana Pawła II.

· Z tej okazji Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową pt. Przywrócić Veritatis splendor - najważniejsze wyzwanie naszych czasów”.

· Gościem specjalnym wydarzenia będzie kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki i Wiary.

· W konferencji wezmą udział eksperci w dziedzinie teologii czy historii, m.in. ks. prof. Paweł Bortkiewicz, ks. prof. Dariusz Kowalczyk i prof. Grzegorz Kucharczyk.

· W wydarzeniu uczestniczyć będą również znani publicyści – Jan Pospieszalski, Tomasz Rowiński i Paweł Chmielewski.

· Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 września w Warszawie w siedzibie Collegium Intermarium – ul. Bagatela 12.

· Konferencja Episkopatu Polski objęła wydarzenie patronatem honorowym.

 

STRONA KONFERENCJI – LINK

 

Encyklika „Veritatis splendor” została ogłoszona 6 sierpnia 1993 r. Właśnie minęło zatem 30 lat od opublikowania tego dokumentu. Encyklika dotyczy nauczania Kościoła w sprawach moralnych. Odnosi się do zagadnień takich jak ochrona życia czy małżeństwo. Porusza tematy prawa naturalnego, osądu sumienia, grzechu śmiertelnego oraz właściwego rozumienia ludzkiej wolności.

 

Konferencję poświęconą encyklice poprzedzi Msza Święta w bazylice Świętego Krzyża, sprawowana o godz. 9:00 przez kard. Gerharda Müllera. O godz. 10:15 rozpocznie się konferencja, którą otworzy rektor Collegium Intermarium adw. dr Bartosz Lewandowski. Następnie swoją prelekcję wygłosi kard. Müller. Wystąpienie byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary nosi tytuł „Blask prawdy w encyklice Veritatis splendor”.

 

O znaczeniu papieskiej encykliki dla ludzi XXI wieku powie prof. Włodzimierz Dłubacz z KUL. Z kolei ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz poruszy temat związku wolności i prawdy. Filozof dr Paweł Milcarek odniesie się natomiast do zagadnienia roli sumienia. Głos zabierze również Arkadiusz Robaczewski z Collegium Intermarium, który poruszy temat konsekwencji zastosowania różnych koncepcji filozoficznych dla moralności. Prof. Collin Thibaud – filozof z Francji, porówna zaś encyklikę „Veritatis splendor” z adhortacją „Amoris laetitiae” papieża Franciszka.

 

Drugi dzień konferencji rozpocznie się od wykładu dr. hab. Marka Czachorowskiego z KUL. Poruszy on temat współczesnej etyki w świetle omawianej encykliki. Ks. prof. Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum odniesie się natomiast do roli „Veritatis splendor” w dobie synodalności w Kościele. Kolejnym prelegentem będzie dr hab. Paweł Skrzydlewski. Wskaże on na znaczenie encykliki Jana Pawła II dla życia rodzinnego i społecznego.

 

Głos zabierze także publicysta Paweł Chmielewski z PCh24.pl. Wygłosi on prelekcję pt. „Veritatis splendor wobec błędów teologii XX i XXI wieku”. Historyk prof. Grzegorz Kucharczyk omówi z kolei zagadnienie męczenników w nauczaniu Jana Pawła II. Natomiast Tomasz Rowiński z „Christianitas” odniesie się do moralnych aspektów życia politycznego w świetle „Veritatis splendor”. Konferencję poprowadzi dziennikarz Jan Pospieszalski. 

 

Encyklika św. Jana Pawła II Veritatis Splendor jest do dziś uważana za jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła, który przedstawia w sposób zintegrowany doktrynę moralną Kościoła, odnosząc się jednocześnie do współczesnych prób jej podważania lub zniekształcania, nie tylko przez współczesną kulturę, przez nurty filozoficzne odległe od chrześcijaństwa, lecz także w obrębie katolickiej teologii moralnej. Ta encyklika nie tylko przypomina tradycyjna naukę moralną Kościoła a tym samym całej cywilizacji Zachodu, lecz także odnosi ja do współczesnych zagrożeń – relatywizmu i sceptyczmu, które sprawiają, że człowiek zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą" - podkreśla Arkadiusz Robaczewski z Collegium Intermarium.

 

Wspieram
Edukacja

28.05.2024

Czas odzyskać inicjatywę, Powstaje Ordo Iuris Cywilizacja

W grudniu 2023 r. historia w Polsce gwałtownie przyspieszyła. Cywilizacyjna rewolta i kulturowy przewrót, które zdążyły dokonać dzieła zniszczenia w Europie Zachodniej, u nas do tej pory jakby spowolnione, uderzyły w nasz kraj ze zdwojonym impetem.

Czytaj Więcej
Edukacja

24.05.2024

Zmiany w podstawie programowej. Uwagi Ordo Iuris przekazane MEN

· W nowym roku szkolnym mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

· Po etapie prekonsultacji, w ramach których do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ponad 50 tys. uwag dotyczących propozycji cięć w podstawie programowej, resort zaprezentował projekty rozporządzeń w tej sprawie.

Czytaj Więcej
Edukacja

20.05.2024

„Ordo Iuris podstępem wzięło Nowacką” – „Newsweek” o sukcesie Instytutu

W grudniu nowy rząd zapowiedział rewolucyjne zmiany w polskim systemie edukacji i podstawie programowej nauczania. Dzięki współpracy z licznymi ekspertami organizacji zrzeszających polskich nauczycieli, rodziców i pedagogów, zainterweniowaliśmy, zalewając ministerstwo i autorów reformy krytycznymi uwagami, których łącznie ministerstwo otrzymało… ponad 50 tysięcy.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.05.2024

Imperium Europa czy Europa Narodów - panel Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji

Telewizja Media Narodowe organizuje międzynarodową konferencję "Czy to koniec Europy jaką znamy?". Wydarzenie będzie dotyczyć przyszłości naszego kontynentu. W ramach tej konferencji Instytut Ordo Iuris prowadzi panel dyskusyjny pod tytułem "Imperium Europa czy Europa Narodów". Jego uczestnicy będą rozmawiać o reformie traktatów unijnych. 

Czytaj Więcej