fbpx Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris w obronie wolności słowa, profesora Wojciecha Roszkowskiego oraz podręcznika do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris w obronie wolności słowa, profesora Wojciecha Roszkowskiego oraz podręcznika do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”

Data publikacji: 26.08.2022

Adobe Stock

Warszawa, 26 sierpnia 2022 r.

 

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris w obronie wolności słowa, profesora Wojciecha Roszkowskiego oraz podręcznika do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”

 

My, niżej podpisani członkowie Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zamachu na wolność słowa, wolność gospodarczą, wolność naukową i akademicką w postaci ataków na profesora Wojciecha Roszkowskiego i wydawnictwo Biały Kruk, związanych z publikacją podręcznika do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”.

Podręcznik prof. Roszkowskiego przedstawia autorską ocenę źródeł problemów współczesności, wskazując na ich korzenie. Jako naukowiec, prof. Roszkowski ma prawo do formułowania własnych osądów i własnej diagnozy zaistniałej sytuacji. Niezależnie od powyższego podkreślamy, że stworzony przez niego podręcznik jest wyłącznie jedną z propozycji do wykorzystania w programie nauczania w szkołach średnich, które nadal mają wolność w wyborze materiałów edukacyjnych.

Medialny atak, którego jesteśmy świadkami, stanowi natomiast próbę ograniczenia wolności słowa prof. Roszkowskiego, wolności szkół w wyborze podręcznika i wolności gospodarczej, która dotyka wydawnictwo Biały Kruk. Jednocześnie nikt albo zaledwie niewielu z atakujących prof. Roszkowskiego, proponuje polemikę z jego oceną rzeczywistości. Zamiast tego, podejmowane są próby odebrania mu prawa głosu. Szczególnie niebezpieczne jest, że w tym celu wykorzystuje się system prawny, grożąc pozwami zarówno profesorowi, jak i jego wydawcy. Działania takie przywodzą na myśl najbardziej mroczne doświadczenia historii.

Stojąc na stanowisku, że wolność słowa, wolność naukowa i akademicka oraz wolność gospodarcza służą wszystkim obywatelom bez względu na poglądy, a także dobrobytowi społeczeństwa jako całości, stanowczo protestujemy przeciwko próbom wprowadzenia cenzury. 

 

prof. dr hab. Bogdan Chazan

dr hab. n. med. prof. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska

r.pr. Katarzyna Gęsiak

ks. dr hab. Piotr Kieniewicz

dr hab. Zdzisława Kobylińska

prof. dr hab. Andrzej Kochański

dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ

adw. Jerzy Kwaśniewski

dr hab. Andrzej Lewandowicz

prof dr hab. n. med. Alina T. Midro

dr Marcin Olszówka

dr Jan Napoleon Saykiewicz, prof. Uniwersytetu Duquesne w Pittsburghu, Pensylwania, USA

dr hab. med. Anna Sinkiewicz, prof. UMK

prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz

 

Zapraszamy naukowców i wykładowców uczelni wyższych do składania swojego poparcia pod listem.

 

Wspieram
Edukacja

30.01.2023

Benedykt XVI – profeta, teolog, papież. Konferencja Collegium Intermarium

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni była śmierć Benedykta XVI. Dokładnie miesiąc po śmierci papieża-emeryta, Collegium Intermarium organizuje konferencję poświęconą osobie kard. Josepha Ratzingera oraz jego wpływowi na współczesny Kościół i świat. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele różnych dziedzin nauki, takich jak teologia, filozofia czy historia – reprezentujący m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj Więcej
Edukacja

24.01.2023

Gender transformative education, czyli wojna wypowiedziana płci

Jesteśmy świadkami coraz śmielszych prób przekształcania systemu edukacyjnego w duchu ideologii gender. Przykładem jest Szczyt Edukacyjny ONZ poświęcony temu zagadnieniu. Podczas wydarzenia skupiano się na koncepcji gender transformative education, czyli kształtowaniu edukacji w oparciu o poglądy, zgodnie z którymi płeć jest jedynie konstruktem społecznym. Posunięto się nawet nie tylko do oddzielania społecznych aspektów płciowości od rzeczywistości biologicznej, ale wręcz do całkowitego odrzucenia podziału na kobiety i mężczyzn.

Czytaj Więcej
Edukacja

15.12.2022

Ordo Iuris w obronie wolności wypowiedzi nauczyciela akademickiego

· Instytut Ordo Iuris złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w sprawie prof. Tadeusza Żuchowskiego.

· Historyk sztuki został skazany na grzywnę i wpłatę środków na cel społeczny za rzekome zniesławienie prof. Ingi Iwasiów.

· Prof. Żuchowski krytycznie odniósł się do wulgarnej wypowiedzi prof. Iwasiów, którą wygłosiła ona podczas protestu zorganizowanego w ramach tzw. strajku kobiet.

Czytaj Więcej
Edukacja

12.12.2022

Pierwsza konferencja z cyklu "Odkrywać wiecznotrwałe"

Za nami pierwsza konferencja z cyklu "Odkrywać wiecznotrwałe". Wydarzenie pt. "Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat" zostało zorganizowane przez Collegium Intermarium i Akademię Zamojską. W konferencji wzięli udział adw. dr Bartosz Lewandowski - rektor Collegium Intermarium. dr hab. Paweł Skrzydlewski - rektor Akademii Zamojskiej, prof. dr hab.

Czytaj Więcej