Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy ETPCz uzna naruszenie prawa do życia dziecka nienarodzonego?

Data publikacji: 20.05.2015

W listopadzie 2006 r. Gruzinka Lia Shioshvili, po pobiciu przez rosyjskich funkcjonariuszy, poroniła dziecko. Dziś w sprawie z jej powództwa przeciwko Rosji interweniuje ADF International, postulując przyznanie dziecku na prenatalnym etapie rozwoju szczególnej ochrony prawnej.

 

Pod koniec kwietnia 2014 r. ADF International przedłożył w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu swoją interwencję w sprawie Lii Shioshvili – Gruzinki, która w wyniku złego traktowania ze strony rosyjskich funkcjonariuszy poroniła. Jak podkreślił prawnik ADF International Robert Clark, na ochronę zasługuje każde niewinne życie, co potwierdza także prawo międzynarodowe. „Życie ludzkie posiada wartość zarówno przed jak i po narodzeniu. ETPCz ma dziś możliwość potwierdzenia tego faktu, zgodnie z tym, co twierdzi już wiele systemów prawa międzynarodowego, które uznają życie nienarodzonych dzieci za wartość.”

 

Gruzince Lia Shioshvili nakazano opuszczenie Rosji po 3 latach pobytu, gdy była w ósmym miesiącu ciąży ze swoim piątym dzieckiem. W ciągu kolejnych kilku tygodni Shioshvili z dziećmi usiłowała przedostać się do Gruzji, doświadczyła jednak nieludzkiego traktowania ze strony rosyjskich funkcjonariuszy migracyjnych. Pozostawili ją oni na długo w zimnych pomieszczeniach, nie oferując jedzenia ani wody, zmuszając ją do wielogodzinnego stania w oczekiwaniu na zakończenie procedury sprawdzenia jej dokumentów. W rezultacie Shioshvili zachorowała, przeszła szereg ataków astmy i popadła w depresję. Kilka dni później urodziła martwe dziecko.

 

W sprawie Shioshvili przeciwko Rosji ADF International podnosi, że ochrona przyznana nienarodzonym dzieciom tak na poziomie narodowym, jak i w państwach członkowskich oraz liczne traktaty międzynarodowe wskazują, że ETPC powinien odnosić konwencyjną ochronę życia ludzkiego również do prenatalnego etapu rozwoju. W swej interwencji, ADF opiera się na przepisach prawa międzynarodowego, w tym Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., Konwencji Genewskiej z 1949 r. oraz Konwencji Praw Dziecka z 1989 r.

 

Jak wyjaśnia Wicedyrektor ADF International Roger Kiska, przytoczone przez organizację wyraźne odniesienia zawarte w prawie międzynarodowym i regionalnych traktatach praw człowieka są dobrym argumentem na to, że międzynarodowe struktury prawne winny chronić życie ludzkie również w prenatalnej fazie rozwoju. „Mamy nadzieję, że ETPC podzieli nasze argumenty dla dobra Lii i jej zmarłego dziecka, a także dla dobra wszystkich kobiet i dzieci w całej Europie” – podkreśla prawnik.

Wspieram
Ochrona życia

05.06.2024

Szpitale bez aborcji stracą kontrakty z NFZ? Ministerstwo Zdrowia walczy z wolnością sumienia

· Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmienia zasady dotyczące ogólnych warunków umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z placówkami medycznymi.

· W przepisach rozporządzenia znalazło się postanowienie umożliwiające zrywanie przez NFZ kontraktów z tymi podmiotami, w których nie jest możliwe dokonanie aborcji z uwagi na to, że wszyscy zatrudnieni tam lekarze zdecydowali się skorzystać z klauzuli sumienia.

Czytaj Więcej

Walka z procederem surogacji. Spotkanie grupy roboczej Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

· Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego po raz drugi zorganizowała spotkanie Grupy Roboczej ds. rodzicielstwa i macierzyństwa zastępczego.

· Konferencja od kilku lat pracuje nad Konwencją, która miałaby ponadnarodowo regulować kwestię praw rodzicielskich, w tym w zakresie surogacji.

Czytaj Więcej

Dłuższe urlopy dla matek wcześniaków – projekt Kariny Bosak zgodny z konstytucyjną zasadą ochrony macierzyństwa

· Posłowie Konfederacji, na czele z Kariną Bosak jako przedstawicielką wnioskodawców, złożyli w Sejmie projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy oraz ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

28.05.2024

Amerykańscy kongresmeni sprzeciwiają się współpracy WHO z aborcjonistami

· Grupa 26 amerykańskich Kongresmanów wystosowała list, w którym sprzeciwia się współpracy Światowej Organizacji Zdrowia z proaborcyjną organizacją Centrum na rzecz Praw Reprodukcyjnych (Center for Reproductive Rights).

Czytaj Więcej