Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Działacz pro-life uniewinniony przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data publikacji: 23.03.2023

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił działacza Fundacji Pro – prawo do życia, skazanego wcześniej na grzywnę.

· Przyczyną obwinienia wolontariusza było prezentowanie przez niego billboardu pokazującego skutki aborcji, co, w opinii sądów, miało być „czynem nieprzyzwoitym”.

· Mężczyzna został skazany na grzywnę przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu. Wyrok ten podtrzymał Sąd Okręgowy.

· Prokurator Generalny wniósł kasację od tego wyroku i sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który dopatrzył się uchybień proceduralnych i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy.

· Ostatecznie Sąd Okręgowy uniewinnił działacza, wskazując, że działał on w granicach prawnie gwarantowanej wolności słowa.

· Obwinionego reprezentował w postępowaniu Instytut Ordo Iuris.

W lutym 2020 r. strażnicy miejscy sfotografowali bilbord umieszczony na jednym z budynków we Wrocławiu. Znajdowało się tam zdjęcie przedstawiające skutki aborcji. Zostało ono umieszczone w tym miejscu przez działacza pro-life na wynajętej przez niego powierzchni reklamowej.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków skazał wolontariusza na karę 500 zł grzywny oraz zwrot kosztów postępowania. Zdaniem sądu, mężczyzna naruszył art. 140 Kodeksu wykroczeń, który zakazuje nieobyczajnych wybryków oraz art. 141 kw, penalizujący umieszczanie w przestrzeni publicznej nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków.

Instytut Ordo Iuris, który reprezentował obwinionego, wskazywał, że drastyczne treści są wykorzystywane w wielu kampaniach społecznych. Jako przykłady prawnicy podawali zdjęcia umieszczane na paczkach papierosów oraz fotografie ofiar wypadków komunikacyjnych prezentowane w ramach akcji promujących bezpieczeństwo na drodze.

Po wyroku Sądu Rejonowego, Instytut złożył apelację do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sąd drugiej instancji utrzymał jednak wyrok w mocy. Prokurator Generalny wniósł wówczas kasację do Sądu Najwyższego, którą Instytut Ordo Iuris poparł i rozwinął pismem procesowych. Sąd Najwyższy dopatrzył się istotnych braków w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Ostatecznie SO we Wrocławiu uniewinnił działacza, wskazując, że obwiniony działał w granicach wolności słowa i nie miał na celu wzbudzenia zgorszenia. W ocenie sądu, jego czyn nie spełniał znamienia „nieprzyzwoitości".

Do tej pory Sąd Najwyższy rozpatrywał osiem podobnych spraw działaczy pro-life. W sześciu z nich zapadły wyroki uniewinniające obrońców życia. Omawiana sprawa z Wrocławia została finalnie rozstrzygnięta po ponownym rozpatrzeniu przez Sąd Okręgowy.

- Po ponad trzech latach batalii sądowej, podczas której sprawa otarła się także o Sąd Najwyższy, Sąd Okręgowy we Wrocławiu ostatecznie uniewinnił obwinionego. Podkreślić należy, że we Wrocławiu, w odróżnieniu od innych miast Polski, aż do orzeczeń Sądu Najwyższego, wolontariusze pro-life byli często karani za prezentowanie zdjęć przedstawiających dzieci będące ofiarami aborcji. Dzięki prawnikom z Ordo Iuris mogą oni także we Wrocławia pokazywać prawdę o aborcji - skomentował Kamil Smulski z Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

02.06.2023

Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne - konferencja naukowa

Debata dotycząca legalizacji eutanazji dociera także do Polski. Instytut Ordo Iuris dostrzega potrzebę podzielenia się naukowymi refleksjami na ten temat przez prawników, medyków, naukowców i innych przedstawicieli życia publicznego.  W związku z tym, uczelnia Collegium Intermarium oraz Ordo Iuris zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca w godz. 9:45 - 16:00 w auli Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie – ul.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

01.06.2023

W Dniu Dziecka o ochronie życia dzieci – debata na temat „Encyklopedii prolife”

· Instytut Ordo Iuris opublikował „Encyklopedię prolife”. Obszerna monografia naukowa stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony życia.

· Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

29.05.2023

"Encyklopedia prolife. Kompendium wiedzy o ochronie życia" - prezentacja i debata ekspertów

Encyklopedia prolife to zwieńczenie wieloletniej pracy ekspertów z najróżniejszych dziedzin nauki, dzięki którym Instytut Ordo Iuris mógł utworzyć bazę wiedzy na temat aborcji, jej przyczyn, następstw oraz uwarunkowań. Jest to kompleksowy materiał zawierający szeroką wiedzę dla wszystkich, którzy chcą stawać w obronie ludzkiego życia. Encyklopedia porusza kwestie: - prawne, - społeczne, - medyczne. Publikacja zostanie zaprezentowana w Dzień Dziecka - 1 czerwca, podczas konferencji prasowej. Zapraszamy dziennikarzy do biura Ordo Iuris - Warszawa, ul.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

26.05.2023

Realna pomoc dla kobiet w „trudnej ciąży” – debata z okazji Dnia Matki

· W Polsce trwa dyskusja na temat skutecznej pomocy kobietom w ciąży, u których dzieci stwierdzono poważną wadę lub niepełnosprawność.

· Do systemowych rozwiązań tej kwestii zaliczają się hospicja perinatalne, okna życia czy domy samotnej matki.

· Z okazji Dnia Matki, Instytut Ordo Iuris zorganizował debatę ekspertów poświęconą temu zagadnieniu.

Czytaj Więcej