Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Działacz prolife uniewinniony. Treści antyaborcyjne nie są nieprzyzwoite

Data publikacji: 11.10.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Warszawie uniewinnił działacza prolife obwinionego o rzekome umieszczanie nieobyczajnych treści w miejscu publicznym oraz naruszenie zakazu używania urządzeń nagłaśniających.

· Mężczyzna prowadził ciężarówkę, na której znajdowały się zdjęcia przedstawiające skutki aborcji. Emitował też z samochodu nagrania o treści antyaborcyjnej.

· Pojazd został zatrzymany przez kilka osób, mimo że aktywista działał w ramach zarejestrowanego zgromadzenia publicznego.

· Działacza reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

Mężczyzna był obwiniony o naruszenie art. 141 Kodeksu wykroczeń i art. 343 ust. 1 ustawy Prawo o ochronie środowiska. Działacz przedłożył do akt sprawy potwierdzenie zgłoszenia zgromadzenia publicznego. W zgłoszeniu przewidywano użycie nagłośnienia. Sąd prowadził również postępowanie pod kątem głośności i natężenia dźwięku, który wydobywał się z samochodu. Ustalono, że poziom głośności nie naruszał prawa, a Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie sprzeciwił się przyjęciu zgłoszenia o zgromadzeniu w takiej formie.

 

Samochód poruszający się po ulicach został zatrzymany przez kilka osób ze względu na treści umieszczone na pojeździe i emitowane komunikaty. Znajdujące się na ciężarówce plakaty prezentowały zdjęcia dzieci pozbawionych życia w wyniku aborcji. Przejazd obwinionego odbywał się w ramach prowadzonej przez Fundację Pro-Prawo do Życia kampanii społecznej, której celem było zwrócenie uwagi na tragiczne skutki, jakie pociąga za sobą proceder aborcji.

 

Sąd nie dopatrzył się w zachowaniu obwinionego działania naruszającego prawo, uznając, że fotografie znajdujące się na ciężarówce nie są zdjęciami nieprzyzwoitymi. Mogą one co prawda wywoływać skrajne odczucia, lecz jest to kwestia indywidualnych ocen. W opinii sądu, działanie aktywisty mieści się w ramach wolności sumienia i wolności wyrażania własnych poglądów. Sąd uznał, że zamiarem obwinionego nie było naruszenie zasad prawnych bądź jakichkolwiek zwyczajów. Jego intencją było natomiast działanie zmierzające do zwrócenia uwagi na bardzo istotny społecznie problem aborcji.

 

Sąd rozpatrywał również sprawę pod kątem naruszenia art. 51 Kodeksu wykroczeń, który penalizuje zakłócanie porządku publicznego. Również tutaj sąd stwierdził, że działanie obwinionego nie wypełnia znamion tego wykroczenia, a jego zamiarem nie było wykonanie wybryku.

 

- Po raz kolejny mamy do czynienia z bezprawnym zatrzymaniem ciężarówki Fundacji Pro-prawo do życia. Takie działanie uderza w legalnie prowadzone przez obrońców życia kampanie mające na celu zwrócenie uwagi na ważny społecznie problem, jakim jest temat aborcji. Nie ma podstaw prawnych do samowolnego blokowania tego typu furgonetek – wskazuje Bartosz Malewski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

19.06.2024

Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej ciąży? Portal Ordo Iuris dla matek

· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z zajściem w ciążę.

· Instytut Ordo Iuris uruchomił portal internetowy, na którym można znaleźć poradnik dla matek w trudnej ciąży, wskazujący, gdzie mogą one szukać wsparcia.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Kulminacja Marszów dla Życia i Rodziny już w tę niedzielę! Przybądź i stań po stronie rodziny

W imieniu Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który już w najbliższą niedzielę 16 czerwca przejdzie ulicami Warszawy i 15 innych polskich miast. Demonstracja zjednoczenia wszystkich obrońców życia i rodziny w Polsce jest dziś kluczowa bardziej niż kiedykolwiek.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

Czytaj Więcej