fbpx ETPC: przymuszenie 20-latki do aborcji przez rodziców to nieludzkie traktowanie | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

ETPC: przymuszenie 20-latki do aborcji przez rodziców to nieludzkie traktowanie

Data publikacji: 15.11.2022

Adobe Stock

· Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że przymuszenie matki z Rosji do aborcji stanowiło „skandaliczny przypadek nieludzkiego i poniżającego traktowania” oraz zasądził na jej rzecz 19,5 tys. euro zadośćuczynienia (ok. 91 tys. zł).

· 20-letnia dziewczyna została siłą zabrana do szpitala i zmuszona do aborcji przez swoich rodziców, którzy nie aprobowali jej związku z mężczyzną będącym ojcem dziecka.

· Ojciec bił córkę, groził wyrzuceniem jej z pędzącego samochodu na ulicę, a także zabójstwem, jeśli nie podporządkuje się jego woli.

· Dziewczyna ze strachu w końcu uległa i poddała się aborcji, a od tego czasu cierpi na niepłodność.

· Rosyjska policja umorzyła dochodzenie, uznając, że rodzice „nie mieli złych intencji”.

· W ocenie Trybunału, Rosja naruszyła zakaz maltretowania.

 

W 2010 r. 20-letnia dziewczyna, mieszkanka autonomicznej republiki Baszkortostanu w Rosji, zaszła w ciążę ze swoim chłopakiem. Jej rodzice jednak nie aprobowali tego związku, między innymi ze względu na podejrzenia mężczyzny o związki ze światkiem przestępczym. Gdy dowiedzieli się, że został aresztowany, postanowili zmusić córkę do uśmiercenia jej nienarodzonego dziecka.  Dziewczyna stanowczo się temu sprzeciwiała, ale ojciec zmusić ją do tego przemocą. 1 maja 2010 r. rodzice zabrali dziewczynę do samochodu, którym pojechali do państwowego szpitala w Tujmazie, aby poddać ją aborcji. W trakcie podróży dziewczyna dalej protestowała, na co ojciec zagroził, że jeśli nie przestanie, to ją wyrzuci z pędzącego samochodu, aby wywołać poronienie. Mimo gróźb nie poddawała się – w drodze zdołała wysłać bratu SMS-a z prośbą o pomoc, a po dojechaniu do miejsce, oznajmiła dyżurnej lekarce-ginekolog oraz dyżurnej pielęgniarce, że chce kontynuować ciążę i absolutnie nie życzy sobie aborcji. Lekarka i pielęgniarka przekonywały jednak pacjentkę do uśmiercenia dziecka. Matka dziewczyny – pod nieobecność ojca, który został w korytarzu przed gabinetem – wyjawiła, że jeśli aborcja się nie odbędzie, jej mąż zamorduje je obie. W obawie o własne życie, dziewczyna zgodziła się na przeprowadzenie aborcji. Nigdy już nie urodziła żadnego dziecka – w późniejszych latach miała dwa poronienia, aż w końcu zdiagnozowano u niej trwałą niepłodność.

Jeszcze tego samego dnia do mieszkania rodziców przybyła policja, w odpowiedzi na zawiadomienie brata dziewczyny, zaalarmowanego jej SMS-em. Po przesłuchaniu rodziców, ich córki oraz jej brata, policja umorzyła dochodzenie, uznając, iż co prawda do aborcji doszło, ale rodzice „nie mieli złych intencji”, lecz „wierzyli, iż działają w najlepszym interesie swojego dziecka”.  Wkrótce potem jednak policja ponownie otworzyła dochodzenie i umorzyła je ponownie, tym razem wskazując, że aborcja została przeprowadzona przez lekarza-specjalistę, w akredytowanej klinice, w ustawowym terminie, a jedynie w razie niespełnienia jednego z tych warunków można byłoby mówić o popełnieniu przestępstwa.

W 2011 r. dziewczyna pozwała szpital w Tujmazie o zadośćuczynienie za psychiczne i fizyczne cierpienia wywołane aborcją przeprowadzoną bez jej zgody. Sąd pierwszej instancji oddalił jej powództwo, wskazując, że kobieta „wyraziła zgodę na aborcję w obawie przed groźbami ojca, z czego wynika, iż jej zgoda na aborcję była dobrowolna”. Sąd drugiej instancji uchylił jednak ten wyrok i zasądził na jej rzecz symboliczne zadośćuczynienie w wysokości 20 tys. rubli (ok. 2,3 tys. zł), uznając, że jej zdrowie nie doznało poważnego uszczerbku na skutek aborcji.

W 2012 r. dziewczyna wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W 2022 r. Trybunał orzekł, że Rosja naruszyła art. 3 Konwencji (zakaz maltretowania) oraz zasądził na jej rzecz 19,5 tys. euro zadośćuczynienia (ok. 91 tys. zł). Trybunał stwierdził, że przymuszenie skarżącej do aborcji, z naruszeniem elementarnych standardów prawa medycznego, stanowiło „skandaliczny przypadek nieludzkiego i poniżającego traktowania, który nie tylko skutkował poważnym uszczerbkiem na jej zdrowiu – utratą jej nienarodzonego dziecka – ale również wiązał się z długotrwałymi konsekwencjami psychicznymi i fizycznymi”.

- Trybunał nie mógł wydać innego wyroku w tej sprawie, która była oczywistym przypadkiem zdumiewającego pogwałcenia praw matki. W rosyjskim prawie istnieje luka prawna, w ramach której samo przeprowadzenie aborcji bez zgody kobiety nie jest przestępstwem, jeśli nie spowodowała ona poważnego uszczerbku na zdrowiu. Trybunał słusznie jednak uznał, że taka luka nie zwalniała rosyjskiej policji z konieczności podjęcia działań, co było obowiązkiem wynikającym z art. 3 Konwencji.  Szkoda jedynie, że Trybunał nie dostrzegł, iż każda aborcja stanowi również pogwałcenie prawa nienarodzonego dziecka do życia. Warto jednak docenić, że po raz pierwszy w uzasadnieniu wyroku ETPC życie w łonie matki określono jako „nienarodzone dziecko”, podczas gdy dotychczas używano bezosobowych sformułowań takich jak „płód” - powiedziała Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

 

Sprawa S.F.K. v. Rosja, wyrok ETPC z 11 października 2022 r.

Wspieram
Ochrona życia

30.11.2022

Manipulatorzy usiłują wprowadzić w Polsce eutanazję

W Polsce coraz szersze kręgi zatacza debata na temat legalizacji eutanazji. W niektórych krajach proceder ten już dawno został uznany w świetle prawa. Na początku października Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Belga, którego matka została poddana eutanazji z powodu depresji. O zabiciu matki przez lekarzy mężczyznę powiadomiono… dzień po jej śmierci. Nie mógł się z nią nawet pożegnać...

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.11.2022

Polska na celowniku lobby aborcyjnego w Parlamencie Europejskim. Debata z udziałem polskich europosłów

Podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim miało miejsce wystąpienie kilku przedstawicieli środowiska proaborcyjnego, w którym aktywny udział brała także garstka proaborcyjnych europosłów z Robertem Biedroniem i Sylwią Spurek na czele. Wiele mówiono o prawach i interesach kobiet, jednak wyłącznie w kontekście postulatu nieskrępowanego dostępu do procedur uśmiercania nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.11.2022

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę pacjentki prof. Chazana dotyczącą odmowy aborcji eugenicznej

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę pacjentki prof. Bogdana Chazana, który w 2014 r. odmówił uśmiercenia jej nienarodzonego dziecka, powołując się na klauzulę sumienia.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.11.2022

Czwarty wyrok Sądu Najwyższego uniewinniający działacza pro-life

· Sąd Najwyższy uniewinnił ukaranego przez sąd we Wrocławiu Mariusza Dzierżawskiego, prezesa Fundacji Pro - prawo do życia.

Czytaj Więcej