fbpx Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

Data publikacji: 02.08.2022

Adobe Stock

· Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife.

· List jest odpowiedzią na pismo ośmiu europosłów grupy Renew Europe w którym domagali się natychmiastowego wycofania akredytacji wszystkich konserwatywnych organizacji pozarządowych w przestrzeni UE.

· W liście Ordo Iuris podkreślono, że żądanie to stanowi bezprecedensową próbę cenzurowania wolności myśli i słowa wielu zarejestrowanych organizacji pozarządowych obecnych w Parlamencie Europejskim.

· Sygnatariusze pisma zauważają, że, wbrew twierdzeniom przedstawicieli Renew Europe, ruchy zrzeszające obrońców życia nie naruszają żadnej z zasad Kodeksu Postępowania.

· List podpisali m.in. Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Waszczykowski i Zdzisław Krasnodębski, a także europarlamentarzyści z Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Estonii i Włoch.

PRZECZYTAJ LIST (WERSJA ANGIELSKA) – LINK

28 czerwca ośmiu lewicowych europosłów z Renew Europe zwróciło się do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego z prośbą o wycofanie dostępu do pomieszczeń Parlamentu Europejskiego dla wszystkich organizacji pozarządowych o profilu konserwatywnym i prolife. Ich zdaniem, środowiska te miałyby stanowić zagrożenie dla ochrony „praw człowieka” takich jak „integralność ciała, samostanowienie i dostęp do opieki zdrowotnej”. List został sporządzony po tym, gdy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał prawo każdego stanu USA do decydowania o własnych regulacjach dotyczących aborcji. W świetle tego orzeczenia, europosłowie Renew Europe stwierdzili, że aby zapobiec „rozprzestrzenianiu się propagandy i fałszywych, toksycznych narracji” w Unii Europejskiej, osoby opowiadające się przeciwko aborcji powinny mieć zakaz wstępu na teren Parlamentu Europejskiego, ponieważ „ideologia ograniczająca prawa podstawowe nie należy do sfery wolnego słowa”.

Argumenty użyte na poparcie tego wniosku przywoływały regulacje dotyczące dostępu do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi zarejestrowani „nie mogą szkodzić reputacji rejestru ani powodować uszczerbku dla instytucji Unii”. Parlamentarzyści uznali, że opowiadanie się za ochroną życia ludzkiego i konserwatywnymi wartościami szkodzi reputacji Unii Europejskiej.

Z tego powodu, Instytut Ordo Iuris przygotował list skierowany do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli, wskazując na bezpodstawność zarzutów lewicowych europosłów, mających na celu jedynie wyeliminowanie pluralizmu wśród organizacji pozarządowych działających na forum Parlamentu Europejskiego. Pod listem podpisało się 24 europosłów należących do różnych partii unijnych, popierając zaangażowanie tych organizacji w debatę publiczną.

W piśmie tym zauważono, że „wolność słowa, myśli i pluralizm stanowią podstawę wartości Unii Europejskiej”. Autorzy pisma wskazują, iż organizacja może stracić akredytację w Parlamencie Europejskim tylko w szczególnych przypadkach, ściśle określonych prawem Unii Europejskiej. Nie ma natomiast dowodów na to, aby jakakolwiek organizacja sprzeciwiająca się aborcji naruszyła którąś z zasad Kodeksu Postępowania. Sygnatariusze podkreślają też, że prawo Unii Europejskiej nie przyznaje nikomu prawa do aborcji, natomiast wiele przepisów przyznaje każdemu prawo do życia (art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, art. 2 Karty Praw Podstawowych, art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych).

Żadna podstawa prawna nie uzasadnia zatem wniosku o odebranie akredytacji konserwatywnym organizacjom pozarządowym tylko dlatego, że ich cel, jakim jest obrona życia i godności ludzkiej, jest sprzeczny z programem lewicowym. Ponadto, organizacje pozarządowe nie mają prawnego obowiązku - jak zdają się sugerować przedstawiciele Renew Europe - popierania wprowadzenia aborcji na życzenie w całej Unii Europejskiej.

Sygnatariusze listu przygotowanego przez Ordo Iuris, traktują „presję na wykluczenie organizacji pozarządowych zaangażowanych w obronę prawa do życia z terenu Parlamentu Europejskiego” jako „próbę bezprawnego ograniczenia wolności słowa”. Apelują również o „powstrzymanie się od działań mających na celu unicestwienie pluralizmu organizacji pozarządowych działających na forum Parlamentu Europejskiego”.

Wspieram
Ochrona życia

10.08.2022

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargi polskich feministek

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił odrzucenie pięciu pierwszych skarg polskich aktywistek aborcyjnych, które dążą do obalenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku.

Czytaj Więcej

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.08.2022

Kolejna batalia rodziców o życie dziecka w Wielkiej Brytanii – przypadek Archiego Battersbee

Po raz kolejny, na przestrzeni ostatnich lat, w Wielkiej Brytanii dochodzi do sytuacji, w której sądy - wbrew woli rodziny pacjenta, opiniom części lekarzy, a nawet gotowości podjęcia leczenia pacjenta przez zagraniczne kliniki - przesądzają o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie. W roku 2018 sądy zadecydowały o przerwaniu terapii małego Alfiego Evansa, któremu pomoc oferowały m.in. Watykan czy Polska. Latem 2022 r. w podobnej sytuacji znaleźli się rodzice dwunastoletniego Archiego Battersbee.     

Czytaj Więcej
Ochrona życia

04.08.2022

Zmiany w poglądach społeczeństwa polskiego na temat aborcji – krótka analiza zjawiska

W przestrzeni medialnej krążą opinie o rzekomo znacznym poparciu w Polsce postulatu aborcji na życzenie. W rzeczywistości, od 1992 do 2005 r. poparcie dla aborcji utrzymywało się na podobnym poziomie, a w roku 2006 spadło do 16 proc. Z kolei w 2007 r. wzrosło ono do 23 proc., po czym nastąpił spadek i od tego czasu poparcie to osiągało poziom poniżej 18 proc. Ponadto, „efekt wahadła” w kwestii wzmacniania prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych jest mitem.

Czytaj Więcej