Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Meksyk: kolejny stan za pełną ochroną życia dzieci

Data publikacji: 10.08.2016

Izba Deputowanych meksykańskiego stanu Veracruz przyjęła poprawkę do Konstytucji, która zapewnia całkowity zakaz aborcji bez żadnych wyjątków. Stosunkiem głosów 34 do 9 Izba Deputowanych wprowadziła do stanowej konstytucji ochronę życia „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”.


Meksyk jest krajem federalnym z republikańską formą rządów składającym się z 31 suwerennych stanów i Dystryktu Federalnego, posiadających własne konstytucje. Ogólnokrajowe prawo obowiązujące od kwietnia 2007 roku zezwala na dokonanie darmowej aborcji każdej kobiecie do 12 tygodnia ciąży. W 2009 roku w całym kraju dokonano 12 221 aborcji1.


Poszczególne kraje związkowe mogą jednak uregulować te kwestie odmiennie. W siedemnastu stanach wprowadzono już całkowitą ochronę życia dzieci nienarodzonych, zaś w trzynastu obowiązuje ograniczona dopuszczalność przeprowadzania aborcji, która obejmuje zazwyczaj przypadki gwałtu i zagrożenia życia matki. Obecnie kodeks karny w Veracruz za nielegalne dokonanie aborcji przewiduje karę pozbawienia wolności do czterech lat.


Po przyjęciu zmiany przez stanowy parlament, Gubernator Veracruz, a zarazem jeden z głównych działaczy na rzecz wprowadzania pełnej ochrony życia, Javier Duarte, pogratulował na Twitterze członkom Izby Deputowanych za powiedzenie „tak” dla życia.


Dążenia do zapewnienia ochrony życia wspierali przedstawiciele Kościoła Katolickiego. Ojciec Jose Manuel Suazo Reyes, rzecznik archidiecezji Xalapa, powiedział, że zmiana "jest światłem nadziei dla społeczności, która została skrzywdzona przez przemoc". Podkreślił też, że działania antyaborcyjne były odpowiedzią na ruch obywateli. W 2015 roku petycję sprzeciwiającą się uznaniu aborcji za prawo człowieka podpisało ponad 200 000 osób.


W czerwcu bieżącego roku Sąd Najwyższy Meksyku wydał wyrok, w którym stwierdził, że przepisy, które całkowicie zakazują aborcji oraz drastycznie ograniczają jej dopuszczalności są zgodne z państwową Konstytucją. Aktywiści, którzy zaskarżyli powyższe przepisy, żądali rozszerzenia wyjątków na inne kwestie związane ze zdrowiem kobiety oraz uznania za niekonstytucyjne zagrożenia karą więzienia za dokonanie nielegalnej aborcji. Stosunkiem głosów 3 do 1 Sąd odrzucił obydwa postulaty.


Do wejścia w życie poprawka musi uzyskać poparcie większości władz gminnych, co, zgodnie z medialnymi doniesieniami, jest już niemal przesądzone. Jeśli zostanie przyjęta, Veracruz będzie osiemnastym stanem chroniącym życie człowieka w pełni od poczęcia do naturalnej śmierci.


1. Fundamental discrepancies in abortion estimates and abortion-related mortality: A reevaluation of recent studies in Mexico with special reference to the International Classification of Disease, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3526871/#b21-ijwh- 4-613, dostęp 2 sierpnia 2016.

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2023

Studenckie organizacje pro-life blokowane. Kryzys wolności akademickiej w Niemczech?

Instytucja uniwersytetu to jeden z filarów kultury europejskiej. Stanowi miejsce otwartej dyskusji, argumentacji, dowodzenia twierdzeń. Tymczasem w ośrodkach akademickich nad Renem i Dunajem dochodzi do bulwersujących naruszeń wolności akademickiej, o podtekście ideologicznym.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

15.09.2023

Aborcja legalna dla „kobiet oraz osób w ciąży”. Ideologiczny wyrok Sądu Najwyższego Meksyku

Sąd Najwyższy Meksyku w swym wyroku stwierdził, iż karalność aborcji jest sprzeczna z Konstytucją tego państwa oraz jest formą przemocy ze względu na płeć, a samo prawo do aborcji na życzenie wynika z prawa międzynarodowego. W dodatku, w tym samym wyroku, nałożył na państwo obowiązek zapewnienia dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej, planowania rodziny czy antykoncepcji.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.09.2023

Dożywocie za zabójstwo noworodków, a aborcja do dnia porodu legalna?

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, za zabójstwo czworga noworodków, skazał ich matkę na karę dożywocia. Surowość kary nie dziwi uwzględniając to, że zbrodnia dotyczyła czworga dzieci.

 

Czytaj Więcej