fbpx Po opinii Ordo Iuris, burmistrz Przasnysza rezygnuje z uchwały dotyczącej dofinansowania in vitro | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Po opinii Ordo Iuris, burmistrz Przasnysza rezygnuje z uchwały dotyczącej dofinansowania in vitro

Data publikacji: 22.12.2022

Adobe Stock

· Burmistrz Przasnysza wycofał z porządku obrad Rady Miasta zainicjowaną przez siebie uchwałę zakładającą dofinansowanie z miejskiego budżetu procedury in vitro.

· Projekt uchwały przewidywał, że miasto będzie wspierać przeprowadzanie zapłodnienia pozaustrojowego kwotą 100 tys. zł rocznie.

· Po zgłoszeniu projektu, Instytut Ordo Iuris przekazał radnym analizę, w której wskazał na prawne, medyczne i etyczne zastrzeżenia dotyczące procedury in vitro.

· Część radnych, po zapoznaniu się z materiałem, zrezygnowała z poparcia projektu uchwały.

· Ostatecznie, burmistrz wycofał projekt z porządku obrad Rady Miasta.

 

Na początku grudnia burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski poddał pod obrady Rady Miasta projekt uchwały ws. dofinansowania in vitro . Projekt został przedłożony bez wcześniejszej debaty w tej sprawie. Początkowo, akt wzbudził sprzeciw kilkorga radnych. Zostało wówczas zorganizowane posiedzenie komisji, podczas którego radni sprzeciwiający się uchwale przedstawili analizę Ordo Iuris dotyczącą procedury in vitro. Po spotkaniu, część radnych opowiadających się wcześniej za projektem, wycofała się z poparcia dla proponowanej uchwały. Ostatecznie, tuż przed głosowaniem w Radzie Miasta, burmistrz zdecydował o wycofaniu uchwały z porządku obrad.

 

Instytut Ordo Iuris podkreśla w swojej analizie, że głównym problemem etycznym związanym z in vitro jest przedkładanie jednego życia ponad drugie, a w konsekwencji tworzenia większej liczby zarodków celem stworzenia tzw. zarodków zapasowych lub zwiększenia efektywności przeprowadzanego zabiegu. Prowadzi to do przedmiotowego traktowania  poczętych ludzi, bowiem w metodzie tej kryje się odgórne założenie, iż w wyniku przeprowadzanych działań, część zarodków na pewno umrze. Ponadto, w związku z zapłodnieniem pozaustrojowym dochodzi niekiedy do aborcji selektywnej wskutek przypadkowego poczęcia „nadliczbowego” dziecka. Co więcej, w przypadku zapłodnienia z udziałem osoby trzeciej dochodzi do sytuacji pozbawiania dzieci prawa do poznania własnej tożsamości i rozrywania relacji dziecka z jego genetycznym rodzicem lub rodzicami. Tymczasem prawo to jest gwarantowane nie tylko w Konwencji o prawach dziecka i polskiej Konstytucji, ale także wynika z godności dziecka i jego osobistego interesu, także zdrowotnego.

 

- Poza argumentami natury prawnej i etycznej, przeciwko metodzie in vitro przemawiają także istotne względy medyczne, o czym wprost mówią niektórzy lekarze. Wskazują m.in., że agresywna stymulacja hormonalna, której poddawana jest kobieta w ramach procedury, może stanowić zagrożenie dla jej zdrowia a nawet życia – zaznacza r.pr. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

26.01.2023

Strategia zdrowotna UE dopinguje ideę globalnego zarządzania zdrowiem

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera. Zasady przewodnie strategii obejmują m.in.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.01.2023

Polityka lobby aborcyjnego kontra logika i kolejne sukcesy polskich neonatologów

Polska stała się obiektem kolejnego ataku Parlamentu Europejskiego, sprzeciwiającego się ochronie życia niepełnosprawnych dzieci przed ich narodzeniem. Jednak przepisy polskie, jak i międzynarodowe, nakazują chronić życie. Natomiast istotą postulatów lobby aborcyjnego jest sprzeczne z nauką i logiką twierdzenie, że człowiek przed narodzeniem to nie człowiek.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.01.2023

Parlament Europejski żąda od Polski wycofania zakazu aborcji eugenicznej – sprawozdanie roczne PE

· Parlament Europejski przyjął rezolucję „Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”.

· Próbując realizować ideologiczną agendę, PE w swoim sprawozdaniu zgłasza wykluczające się wzajemnie postulaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.01.2023

Produkcja ludzi w laboratoriach właśnie staje się prawem

Gdy prof. Wojciech Roszkowski pisał w podręczniku szkolnym do HiT-u, że odrywanie seksu od miłości i płodności prowadzi do traktowania go jako rozrywki a sfery płodności jak „produkcji ludzi”, spotkał się falą medialnych ataków i pozwami sądowymi. Zarzucano mu, że jego słowa poniżają i dehumanizują dzieci poczęte metodą in-vitro i ich rodziny. Wbrew wszystkim jako pierwsi wzięliśmy profesora w obronę.

Czytaj Więcej