fbpx Projekt w sprawie aborcji „na życzenie” rażąco sprzeczny z Konstytucją. Opinia Ordo Iuris dla parlamentarzystów | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt w sprawie aborcji „na życzenie” rażąco sprzeczny z Konstytucją. Opinia Ordo Iuris dla parlamentarzystów

Data publikacji: 08.04.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał posłom i senatorom opinię w sprawie projektu ustawy „o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych”.

· Projekt przewiduje możliwość wykonywania aborcji do 12. tygodnia ciąży, w przypadku lekkich wad genetycznych do 24. tygodnia, a w sytuacji wad letalnych nawet w 9. miesiącu ciąży.

· Dostęp do aborcji miałyby uzyskać dziewczynki od 13. roku życia, bez wiedzy i zgody rodziców.

· Te założenia są rażąco niezgodne z wieloma przepisami Konstytucji RP, obowiązujących ustaw i wiążących umów międzynarodowych.

· Postulaty projektu godzą w konstytucyjną zasadę prawnej ochrony życia, jak też bezprawnie ograniczają zakres władzy rodzicielskiej.

· Instytut Ordo Iuris rekomenduje odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

„Nie dziwi fakt, że zebranie wymaganej liczby podpisów pod projektem trwało tak długo, jego autorzy potrzebowali na to w sumie prawie dwóch lat. Nasze doświadczenie pokazuje, że zebranie podpisów pod projektem chroniącym rodzinę nie było problemem, nie trzeba było jej ponawiać, jak w przypadku projektu komitetu Legalna Aborcja. Jestem przekonana, że większość społeczeństwa jest zdecydowanie przeciwna ideologicznym postulatom stanowiącym zaprzeczenie humanitaryzmu” – zaznaczyła Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki, jedna z autorów analizy.

Projekt złożony w Sejmie 31 marca przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Legalna Aborcja. Bez kompromisów” zakłada m.in. dostęp do bezpłatnej, nieograniczonej aborcji „na życzenie” i bez zaistnienia jakiegokolwiek ważnego powodu do 12. tygodnia ciąży. Miałoby to dotyczyć także dziewczynek, które ukończyły 13 lat – w świetle projektu mogłyby swobodnie decydować o życiu dziecka bez wiedzy i zgody swoich rodziców. Znajdują się tam również takie postulaty, jak możliwość zabicia dziecka do 24. tygodnia ciąży w przypadku stwierdzenia nawet lekkiej wady genetycznej czy rozwojowej oraz przyzwolenie na aborcję nawet w 9. miesiącu ciąży, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają przeżycie dziecka poza organizmem matki.

Projekt zakłada też całkowitą reorganizację systemu opieki zdrowotnej, bowiem żądanie przeprowadzenia aborcji miałoby być bezwarunkowo realizowane w ciągu 72 godzin. W praktyce oznaczałoby to np. konieczność przesuwania operacji usunięcia nowotworów złośliwych i innych poważnych interwencji medycznych, na które pacjentki często czekają miesiącami albo latami.

Ograniczone zostałoby także przysługujące lekarzowi prawo do powołania się na klauzulę sumienia. Wejście w życie przepisów o projektowanym brzmieniu mogłoby prowadzić do sytuacji, w której ubiegając się o zatrudnienie w formie podwykonawstwa, w lepszej sytuacji znajdowałby się lekarz o światopoglądzie dopuszczającym przeprowadzanie aborcji.

Poza licznymi wadami merytorycznymi, projekt narusza podstawowe zasady prawidłowej legislacji. W tych okolicznościach, w opinii Ordo Iuris, jego dalsze procedowanie nie ma uzasadnienia. Z tego powodu Instytut rekomenduje odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. 

Wspieram
Ochrona życia

10.08.2022

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargi polskich feministek

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił odrzucenie pięciu pierwszych skarg polskich aktywistek aborcyjnych, które dążą do obalenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.08.2022

Kolejna batalia rodziców o życie dziecka w Wielkiej Brytanii – przypadek Archiego Battersbee

Po raz kolejny, na przestrzeni ostatnich lat, w Wielkiej Brytanii dochodzi do sytuacji, w której sądy - wbrew woli rodziny pacjenta, opiniom części lekarzy, a nawet gotowości podjęcia leczenia pacjenta przez zagraniczne kliniki - przesądzają o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie. W roku 2018 sądy zadecydowały o przerwaniu terapii małego Alfiego Evansa, któremu pomoc oferowały m.in. Watykan czy Polska. Latem 2022 r. w podobnej sytuacji znaleźli się rodzice dwunastoletniego Archiego Battersbee.     

Czytaj Więcej
Ochrona życia

04.08.2022

Zmiany w poglądach społeczeństwa polskiego na temat aborcji – krótka analiza zjawiska

W przestrzeni medialnej krążą opinie o rzekomo znacznym poparciu w Polsce postulatu aborcji na życzenie. W rzeczywistości, od 1992 do 2005 r. poparcie dla aborcji utrzymywało się na podobnym poziomie, a w roku 2006 spadło do 16 proc. Z kolei w 2007 r. wzrosło ono do 23 proc., po czym nastąpił spadek i od tego czasu poparcie to osiągało poziom poniżej 18 proc. Ponadto, „efekt wahadła” w kwestii wzmacniania prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych jest mitem.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

02.08.2022

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

· Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife.

Czytaj Więcej