Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

Data publikacji: 12.04.2024

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu. Odbyły się cztery odrębne głosowania:

 

Głosowanie nr 28 – nad projektem Lewicy (druk nr 176), usuwającym z art. 152 Kodeksu karnego kary za przerwanie ciąży za zgodą kobiety (pełna dekryminalizacja aborcji do 12. tygodnia ciąży, pełna depenalizacja aborcji eugenicznej aż do porodu).
Więcej o tym projekcie: „Wszystko albo nic. Głosowanie na śmierć i życie nad projektami ustaw proaborcyjnych

 

Głosowanie nr 29 – nad projektem Lewicy (druk nr 177), będącym projektem nowej ustawy „o bezpiecznym przerywaniu ciąży”, przewidującym możliwość wykonywania aborcji do 12. tygodnia ciąży, w przypadku lekkich wad genetycznych do 24. tygodnia, a w sytuacji wad letalnych nawet w 9. miesiącu ciąży.
Więcej o tym projekcie: „Śmierć z powodu małej wady rozwojowej, czyli „bezpieczna aborcja” według Nowej Lewicy

 

Głosowanie nr 30 – nad projektem Trzeciej Drogi (druk nr 223), przywracającym do ustawy aborcyjny wyjątek eugeniczny, nakładającej w rozporządzeniu obowiązek uwzględniania w rozporządzeniu „stanu zdrowia psychicznego” i „łatwej dostępności lekarzy posiadających uprawnienia” oraz dodającym antykoncepcję do podstawy programowej z wychowania do życia w rodzinie. 
Więcej o tym projekcie: „Legalizacja aborcji domowych i szantaż finansowy wobec podmiotów leczniczych – projekt ustawy autorstwa Trzeciej Drogi

 

Głosowanie nr 31 – nad projektem Koalicji Obywatelskiej (druk nr 224), przewidującym możliwość wykonywania aborcji do 12. tygodnia ciąży, w przypadku lekkich wad genetycznych do 24. tygodnia, a w sytuacji wad letalnych nawet w 9. miesiącu ciąży oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego – do 18. tygodnia.       
Więcej o tym projekcie: „Bezprawna próba legalizacji aborcji na życzenie - centralny punkt projektu ustawy KO o „świadomym rodzicielstwie

 

W głosowaniu nr 28 dot. pierwszego projektu Lewicy wzięło udział 442 posłów.

Za odrzuceniem głosowało 204 posłów, w tym 182 posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość, 7 posłów klubu Polskie Stronnictwo Ludowe, 12 posłów klubu Konfederacja oraz 3 posłów koła Kukiz’15.

Przeciw odrzuceniu głosowało 223 posłów, w tym 153 posłów klubu Koalicji Obywatelskiej, 32 posłów Polski 2050, 10 posłów PSL i 26 posłów Lewicy oraz 2 posłów niezrzeszonych.

Wstrzymało się 15 posłów – wszyscy z klubu PSL.

Nie głosowało 15 posłów, w tym 7 z klubu PiS, 2 z klubu KO i 6 z klubu Konfederacji.

Kliknij tu, aby się dowiedzieć, kto i jak głosował.

 

W głosowaniu nr 29 w sprawie drugiego projektu Lewicy wzięło udział 444 posłów.

Za odrzuceniem głosowało 206 posłów, w tym 181 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 8 posłów PSL, 14 posłów Konfederacji oraz 3 posłów Kukiz’15.

Przeciw odrzuceniu głosowało 222 posłów, w tym 153 posłów klubu Koalicji Obywatelskiej, 32 posłów Polski 2050, 9 posłów PSL i 26 posłów Lewicy oraz 2 posłów niezrzeszonych.

Wstrzymało się 15 posłów – wszyscy z klubu PSL.

Nie głosowało 15 posłów, w tym 7 z klubu PiS, 2 z klubu KO i 4 z klubu Konfederacji.

Kliknij tu, aby się dowiedzieć, kto i jak głosował.

 

W głosowaniu nr 30 w sprawie projektu Trzeciej Drogi wzięło udział 438 posłów.

Za odrzuceniem głosowało 171 posłów, w tym 156 posłów PiS, 14 posłów Konfederacji oraz 1 poseł Kukiz’15.

Przeciw odrzuceniu głosowało 244 posłów, w tym 4 posłów PiS, 153 posłów klubu Koalicji Obywatelskiej, 32 posłów Polski 2050, 29 posłów PSL i 24 posłów Lewicy oraz 2 posłów niezrzeszonych.

Wstrzymało się 23 posłów – 21 z klubu PiS i 2 z koła Kukiz’15.

Nie głosowało 19 posłów, w tym 8 z klubu PiS, 2 z klubu KO, 3 z klubu PSL, 2 z klubu Lewicy i 4 z klubu Konfederacji.

Kliknij tu, aby się dowiedzieć, kto i jak głosował.

 

W głosowaniu nr 31 w sprawie projektu Koalicji Obywatelskiej wzięło udział 444 posłów.

Za odrzuceniem głosowało 206 posłów, w tym 181 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 8 posłów PSL, 14 posłów Konfederacji oraz 3 posłów Kukiz’15.

Przeciw odrzuceniu głosowało 222 posłów, w tym 153 posłów klubu Koalicji Obywatelskiej, 32 posłów Polski 2050, 9 posłów PSL i 26 posłów Lewicy oraz 2 posłów niezrzeszonych.

Wstrzymało się 16 posłów – 1 z klubu PiS i 15 z klubu PSL.

Nie głosowało 13 posłów, w tym 7 z klubu PiS, 2 z klubu KO i 4 z klubu Konfederacji.

Kliknij tu, aby się dowiedzieć, kto i jak głosował.

 

Projekty trafiły do powstałej specjalnie w tym celu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się jeszcze 12 kwietnia.

 

Obrońców życia w sposób szczególny może smucić postawę niektórych posłów PiS, którzy przyczynili się do tego, że wszystkie te projekty stojące w jawnej sprzeczności z zasadą ochrony życia każdego człowieka zawartą w Konstytucji Rzeczypospolitej przeszły do dalszych prac parlamentarnych:

 

Projekt Trzeciej Drogi – głosowali przeciw odrzuceniu:

 

Andzel Waldemar

Cieszyński Janusz

Schreiber Łukasz

Sójka Katarzyna

 

Projekt Trzeciej Drogi – wstrzymali się:

 

Błaszczak Mariusz

Bochenek Rafał

Burzyńska Lidia

Ciecióra Krzysztof

Dorywalski Bartłomiej

Dworczyk Michał Paweł

Fogiel Radosław

Gut-Mostowy Andrzej

Kaczyński Jarosław

Kubów Krzysztof

Lichocka Joanna

Müller Piotr

Ociepa Marcin

Piechowiak Grzegorz

Pogoda Szymon

Przydacz Marcin

Puda Grzegorz

Rau Zbigniew

Semeniuk-Patkowska Olga Ewa

Soin Agnieszka Anna

Suski Marek

 

Projekt Koalicji obywatelskiej – wstrzymał się od głosu:

 

Fogiel Radosław

 

Były premier Mateusz Morawiecki głosował za odrzuceniem wszystkich projektów aborcyjnych, ale jak sam stwierdził po głosowaniu:
„Omyłkowo zagłosowałem za odrzuceniem dalszych prac nad projektem dotyczącym kompromisu aborcyjnego. Zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami jestem zwolennikiem dalszych prac nad tym projektem.”

 

 

 

Wspieram
Ochrona życia

20.05.2024

Doroczne spotkanie Komisji ONZ – genderowe i proaborcyjne postulaty zablokowane przez sprzeciw państw

· W Nowym Jorku miała miejsce 57. sesja Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.05.2024

Rozporządzenie MZ w sprawie tabletek „dzień po” pozostaje bezprawne, pomimo zmian w treści

· W ostatnich tygodniach weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego”.

Czytaj Więcej

Ideologia pod pozorem walki z przemocą. Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

· Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa została też zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.05.2024

Aborcja - co trzeba zrobić, żeby Donald Tusk wyciągnął z piwnicy swój zakurzony krucyfiks?

· Warto stanąć w obronie życia: nie istnieje żaden społeczny determinizm, powodujący, że historyczny rozwój zmierza w jednym tylko kierunku.

Czytaj Więcej