Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

W Dniu Dziecka o ochronie życia dzieci – debata na temat „Encyklopedii prolife”

Data publikacji: 01.06.2023

Ordo Iuris

· Instytut Ordo Iuris opublikował „Encyklopedię prolife”. Obszerna monografia naukowa stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony życia.

· Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie na ten temat w Polsce.

· Problem aborcji jest w nim przedstawiony z perspektywy wielu dziedzin wiedzy – medycyny, prawa, socjologii, filozofii, antropologii czy lingwistyki.

· Publikacja została zaprezentowana w Dniu Dziecka. Towarzyszy jej także portal encyklopediaprolife.pl.

· W ramach prezentacji monografii, na tematy związane z ochroną życia rozmawiali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Ordo Iuris – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, poseł Anna Siarkowska, prawnik dr Marcin Olszówka i publicysta Artur Stelmasiak.

 

POBIERZ ENCYKLOPEDIĘ – LINK

 

Publikacja rozpoczyna się od poruszenia kwestii społecznych. Przedstawiona została perspektywa filozoficzna tematu aborcji na przestrzeni dziejów. Monografia opisuje również język jakim posługują się media mówiące o aborcji.  

 

Druga część monografii dotyczy zagadnień medycznych. Wśród poruszonych tematów są m.in. aborcja farmakologiczna czy relacja między antykoncepcją a aborcją. Autorzy przedstawili również, jaki wpływ na zdrowie psychiczne kobiety wywiera aborcja oraz w jaki sposób aborcja wpływa na śmiertelność okołoporodową matek.

 

„Encyklopedia” odnosi się również do kwestii prawnych. Jeden z rozdziałów został poświęcony historii uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony życia nienarodzonych dzieci w Polsce. W kolejnym przeanalizowana została obecna ustawa o planowaniu rodziny. W monografii przybliżono również inicjatywy jakie w naszym kraju były podejmowane na rzecz zwiększenia poziomu prawnej ochrony życia. Omówiono także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. dotyczący aborcji eugenicznej.

 

Autorzy zaprezentowali także tematy związane z obrotem środkami wczesnoporonnymi oraz przestępczością aborcyjną. W „Encyklopedii” przedstawiona została też kwestia sprzeciwu sumienia i możliwości odmowy udziału w procedurach związanych z wykonywaniem aborcji. Publikacja odnosi się również do zagadnienia wolności wypowiedzi w kontekście informowania o skutkach aborcji. Problem aborcji został także ujęty w perspektywie regulacji międzynarodowych.

 

Częścią publikacji jest ponadto klasyfikacja ochrony życia na świecie. Pokazuje ona poziom realizacji prawa do życia w różnych państwach. Przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który uznał niezgodność z Konstytucją aborcji eugenicznej, Polska znajdowała się na 127. miejscu. Obecnie nasz kraj zajmuje 83. lokatę.

 

Publikacja została zaprezentowana podczas konferencji prasowej. Łukasz Bernaciński z Zarządu Ordo Iuris przytoczył dane naukowe odnoszące się do aborcji.

 

- W 2022 r. na całym świecie wykonano 44 miliony aborcji. Sprawiło to, że aborcja była główną przyczyną zgonów – zaznaczył.

 

Prawnik wskazał także m.in. na skutki aborcji dla zdrowia psychicznego kobiet. Z badań National Collaborating Center for Mental Health wynika, że aborcja wiąże się ze wzrostem wskaźników lęku o 28%, depresji o 13%, zachowań samobójczych o 69%, nadużywania alkoholu o 134% oraz zażywania narkotyków o 291%.

 

Po prezentacji odbyła się debata z udziałem przedstawicieli świata polityki, mediów i nauki. Uczestnicy rozmawiali o sytuacji w Polsce i na świecie związanej z ochroną życia.

 

Na temat tego, jak ważny jest język jakim w przestrzeni publicznej określa się kwestie związane z aborcją, mówił Artur Stelmasiak z „Niedzieli”.

 

- W opinii publicznej na temat aborcji zderzamy się z dużą manipulacją, kłamstwem. Musimy mówić jasno, że są to małe dzieci. Każdy ojciec widział na monitorze swoje dziecko przed narodzeniem – podkreślił publicysta.

 

Kwestię skutków wejścia w życie wyroku TK zakazującego aborcji eugenicznej omówił natomiast Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

 

- Dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, w pewnym sensie wdrażamy w Polsce prawo Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej chroni godność każdego człowieka, mówi, że każdy człowiek ma prawo do życia oraz, że praktyki eugeniczne są zakazane – zauważył polityk.

 

Z kolei dr Marcin Olszówka – prawnik i współautor „Encyklopedii” zaznaczył, że w obronie życia należy działać na różnych polach.

 

- Nasze działania powinny być komplementarne. Nie można mówić, że jeśli poprawimy prawo, to nam to wystarczy albo jeśli skupimy się na pomocy społecznej, to załatwimy problem. Jeżeli prawo dalej będzie zezwalało na zabijanie, to w dalszym ciągu nie będzie to sytuacja idealna, nawet jeśli będziemy mieć rozbudowany system pomocy dla matek w ciąży – podkreślił dr Olszówka.

 

Poseł Anna Maria Siarkowska wskazała natomiast na konieczność determinacji w walce o ochronę życia.

 

- Kwestia zwiększenia poziomu ochrony życia tkwi w naszej świadomości. To od nas zależy, czy chcemy o to walczyć, czy jest to coś, czemu warto poświęcić nasze siły, a czasem nawet pozycję polityczną. Ta determinacja jest kluczowa – mówiła.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.09.2023

Jak zachodzące przemiany kulturowe wpływają na ocenę moralną i przyzwolenie dla eutanazji w Polsce?

Problem eutanazji jeszcze nie jest szeroko dyskutowany w Polsce. Jest to jednak temat, którego rzetelne przedstawienie opinii publicznej jest szczególnie istotne, także z tego względu, iż wielokrotnie procedura uśmiercania pacjenta na jego prośbę mylona jest z zaprzestaniem uporczywej terapii.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

22.09.2023

Udogodnienia dla koncernów farmaceutycznych. Wniosek KE w sprawie wykorzystania substancji pochodzenia ludzkiego

· Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący substancji pochodzenia ludzkiego – „SoHo”, którego pierwsze czytanie miało miejsce 12 września.

Czytaj Więcej