Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
pomoc prawna

pomoc prawna

Realizowana przez Ordo Iuris pomoc prawna obejmuje zarówno porady, jak i zawiadomienia prokuratury, wszczęcie postępowania karnego czy reprezentację w sądzie. Działamy kompleksowo w sprawach, które bronią m.in. wartości rodziny, wolności sumienia, niezależnego wychowania i edukacji dzieci, godności człowieka i dziedzictwa narodowego. Współpracują z nami prawnicy, adwokaci, radcowie prawni i aplikanci z całej Polski. Poniżej znajdują się artykuły przedstawiające przykładowe sprawy, którymi zajął się nasz Instytut na rzecz Kultury Prawnej. 

Pomoc prawna Ordo Iuris może być udzielona każdemu, kto zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, chce przeciwdziałać poniżeniu, przemocy (fizycznej i słownej), naruszeniom dóbr osobistych, fałszywym oskarżeniom, braku autonomii w wychowaniu dzieci i wolności sumienia w pracy. Do kontaktu zachęcamy szczególnie rodziców, opiekunów, lekarzy, farmaceutów i przedstawicieli innych zawodów. Udzielamy też bezpłatnych konsultacji prawnych. Jesteśmy dostępni dla osób z całej Polski - zapraszamy do skorzystania z danych umieszczonych w zakładce "Kontakt". 

 

AKTUALNOŚCI

 

Ordo Iuris oferuje wsparcie prawne i procesowe dla rodziców

W odpowiedzi na akcję „Tęczowy Piątek” Instytut Ordo Iuris przygotował „Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze” oraz oferuje wsparcie prawne i procesowe dla rodziców.
Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.09.2016

Ordo Iuris interweniuje w sprawie nieprawdziwych i zniesławiających wpisów dotyczących prof. Bogdana Chazana

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris spowodowali wszczęcie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego przeciwko użytkownikowi Internetu, który zamieścił wpisy zawierające zniesławiające i nieprawdziwe informacje na temat osoby prof. Bogdana Chazana.
Czytaj Więcej

Raport Jaglanda nie jest poświęcony tylko sytuacji w Polsce, ale w całej Europie

Przedstawiony w środę przez Sekretarza Generalnego Rady Europy raport „Stan demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Europie. Bezpieczeństwo imperatywem dla Europy” wzbudził szerokie zainteresowanie polskich mediów[1], które często posługując się wyrwanymi z kontekstu stwierdzeniami
Czytaj Więcej
Subskrybuj pomoc prawna