Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Robert Biedroń

Robert Biedroń

Wolności obywatelskie

08.02.2023

Wolność do spowiedzi. Protest przeciwko wystąpieniu Roberta Biedronia

Europoseł Lewicy Robert Biedroń umieścił w Internecie nagranie, na którym nawołuje do wprowadzenia zakazu spowiadania osób poniżej 18. roku życia. Ordo Iuris wskazuje, że jest to naruszenie zarówno wolności wyznania dzieci i młodzieży, jak i prawa rodziców do wychowania dzieci i młodzieży zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dlatego Instytut przygotował apel do polityka o publiczne wycofanie się z tej wypowiedzi.

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.01.2023

Sąd zezwala na obrażanie św. Jana Pawła II

Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Robert Biedroń naruszył kult pamięci św. Jana Pawła II. Niestety sąd jednocześnie odmówił promującej nauczanie moralne polskiego papieża Fundacji Instytut Działalności Religijnej prawa do występowania w obronie dobrego imienia naszego wielkiego rodaka i oddalił pozew. Tymczasem kto mógłby być bardziej uprawniony do żądania przeprosin niż ci, którzy codziennie nazywają św. Jana Pawła II swoim „duchowym ojcem”.

W miniony czwartek miał miejsce się pogrzeb papieża Benedykta XVI. Telewizyjna transmisja ceremonii pogrzebowej przypomniała mi pożegnanie św. Jana Pawła II, gdy cała Polska zjednoczyła się w żałobie. Wielu Polaków przybyło wtedy do Rzymu. Spory ucichły, a wszystkie media przez kilka dni prowadziły swoiste "narodowe rekolekcje”. Nawet kibice zwaśnionych drużyn piłkarskich z Krakowa organizowali wspólnie „marsz pojednania”.

Papież Polak na celowniku radykalnej lewicy

Nikomu z nas nie przyszło wówczas do głowy, że już niedługo staniemy w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II… opluwanego przez własnych rodaków. Według Joanny Senyszyn Ojciec Święty był przestępcą, Klaudia Jachira przypisuje mu sprzyjanie pedofiliom, a Robert Biedroń chciał, aby powstawały „place ofiar Jana Pawła II”. Te wypowiedzi ośmielają innych. Znieważanie Papieża staje się modą. Ataki na św. Jana Pawła II przestały być krytyką i przeobraziły się w kampanię kłamliwych insynuacji. Bez względu na fakty i zasługi Papieża, szereg polityków i celebrytów postanowiło zaistnieć, prześcigając się w najbardziej odrażających insynuacjach i kłamstwach na temat Ojca Świętego.

Dlatego rok temu powołaliśmy Program obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Bezczelne kłamstwa muszą zostać sprostowane przed sądem, a prawo musi stać po stronie tych wszystkich, których ranią zniewagi wobec ukochanego i bliskiego im człowieka.

Już wtedy pisałem, że czeka nas długa i trudna droga ku uzyskaniu prawnej ochrony pamięci naszego wielkiego rodaka. Od początku byliśmy nastawieni na długotrwały marsz przez kolejne instancje sądowe. Dlatego nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem, że kilka dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie wybrał łatwą ścieżkę i oddalił pozew przeciwko Robertowi Biedroniowi. Naszym sukcesem było uznanie przez sąd słów polityka za naruszające pamięć Jana Pawła II. Niestety… jednocześnie sąd stwierdził, że reprezentowane przez prawników Ordo Iuris środowisko świeckiego Zakonu Rycerzy Jana Pawła II nie jest dostatecznie związane z osobą Wielkiego Polaka. Tymczasem kto mógłby być bardziej uprawniony do żądania przeprosin niż ci, którzy codziennie nazywają św. Jana Pawła II swoim „duchowym ojcem”.

Będziemy walczyć do końca. Natychmiast po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku zapadnie decyzja co do możliwości wywiedzenia apelacji i jej kierunku. Wciąż czekamy też na wyrok w drugiej sprawie, w której pozwaliśmy Roberta Biedronia za te same słowa. Tym razem w imieniu Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.

Kontynuujemy też dwa inne postępowania w obronie pamięci polskiego papieża – wszczęte przeciwko posłance Lewicy Joannie Senyszyn, która na swoim profilu na Twitterze pisała o „kręceniu pedofilskich lodów” przez Jana Pawła II.

Klaudia Jachira chce usunąć Jana Pawła II z przestrzeni publicznej

Zareagowaliśmy również na wypowiedź poseł Klaudii Jachiry z Platformy Obywatelskiej, która z mównicy sejmowej krzyczała, że „czas odjaniepawlić polską, świecką przestrzeń publiczną”, sugerując przy tym publicznie, że Jan Paweł II krzywdził lub dopuszczał do krzywdzenia dzieci. Uruchomiliśmy internetową petycję, w której wezwaliśmy Komisję Etyki Poselskiej do zdyscyplinowania posłanki, a w przypadku braku przeprosin, do jej odpowiedniego ukarania. Nasz apel wsparła Społeczna Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Polsce, która zwróciła się do każdej placówki oświatowej noszącej imię papieża Polaka z prośbą o poparcie naszej inicjatywy.

Wcześniej uruchomiliśmy stronę internetową, za pomocą której każdy zainteresowany może włączyć się w walkę z oszczerczymi atakami na św. Jana Pawła i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, zgłaszając przypadki zniesławiania naszych wybitnych rodaków.

Szkolne jasełka zamienione w polityczny kabaret

Ataki na polskiego papieża wpisują się w podejmowaną przez lewicę kampanię nienawiści wobec chrześcijańskiego dziedzictwa naszej Ojczyzny.

Jej rezultatem były też chociażby „jasełka” zorganizowane w jednej z gdańskich szkół średnich, które zamiast opowiadać o Bożym Narodzeniu, zostały wykorzystane jako pretekst do szydzenia z chrześcijaństwa. Przygotowujemy w tej sprawie opinię prawną dla pomorskiej kurator, która już zażądała od władz szkoły wyjaśnień. W piśmie zwrócimy uwagę na to, że do obowiązków nauczycieli należy zadbanie o to, aby szkolne przedstawienia cechowały się wysoką kulturą i szanowały uczucia religijne uczniów.

Bierność w tych sprawach doprowadzi do tego, że Polska stanie się rajem dla wszelkiej maści prowokatorów, którzy będą mogli bezkarnie obrażać największe symbole i bohaterów – takich jak św. Jan Paweł II ­– który jest najwybitniejszym Polakiem w dziejach naszego narodu i symbolem Polski dla milionów ludzi z całego świata.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.01.2023

Sąd stwierdza naruszenie kultu pamięci Jana Pawła II, oddala jednak powództwo przeciwko Robertowi Biedroniowi

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Fundacji Instytut Działalności Religijnej przeciwko europosłowi Robertowi Biedroniowi.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.11.2022

Polska na celowniku lobby aborcyjnego w Parlamencie Europejskim. Debata z udziałem polskich europosłów

Podczas ostatniej debaty w Parlamencie Europejskim miało miejsce wystąpienie kilku przedstawicieli środowiska proaborcyjnego, w którym aktywny udział brała także garstka proaborcyjnych europosłów z Robertem Biedroniem Pietro Bartolo i Malin Björk na czele. Wiele mówiono o prawach i interesach kobiet, jednak wyłącznie w kontekście postulatu nieskrępowanego dostępu do procedur uśmiercania nienarodzonych dzieci. Chociaż w dyskusji brała udział także przedstawicielka organizacji określającej się mianem Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, nie powiły się w niej żadne propozycje poprawy standardu opieki medycznej nad matkami i dziećmi, czy też wsparcia rodzin. Głównym celem ataków ze strony lewicowych uczestników dyskusji była Polska, kłamliwie przedstawiana jako kraj, w którym kobiety „nie są już bezpieczne w szpitalu, nie mogą czuć się bezpiecznie kiedy idą do lekarza".

Debata pełna fałszywych twierdzeń

W trakcie wysłuchania w Parlamencie Europejskim padło wiele kłamstw pod adresem naszego kraju, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w sprawie aborcji eugenicznej oraz obowiązującego prawa chroniącego życie dzieci poczętych (i w tym zakresie w pełni zgodnego z przepisami Konstytucji RP i wiążących aktów prawa międzynarodowego). Wypowiedzi uczestników rozmowy pokazują wyraźnie, że taktyka środowiska promującego aborcję i dążącego do jej szerokiej legalizacji w Polsce jest taka sama, jak w innych krajach, w których udało się ją już wprowadzić, np. w Irlandii. Stąd prezentowane plany, aby z tragicznie zmarłą panią Izabelę z Pszczyny uczynić "patronką ruchu, broniącego zdrowia [kobiet], praw [kobiet], broniącego wolności [kobiet]”, na kształt Savity Halappanavar, której śmierć w irlandzkim szpitalu w 2012 r. bezwzględnie wykorzystano do promocji liberalizacji przepisów chroniących życie. To pokazuje inną brutalną prawdę o działalności lobby aborcyjnego – instrumentalne wykorzystanie rodzinnej tragedii dla realizacji własnych niegodziwych postulatów.

Przypomnimy, zarówno pani Izabela, jak i Savita Halappanavar zmarły w wyniku braku właściwej diagnozy i włączenia potrzebnego leczenia, co zostało stwierdzone w raportach z kontroli przeprowadzonych w szpitalach, w których przebywały. Nie przeszkadza to jednak proaborcyjnym organizacjom, jak i europosłom, aby rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na temat związku śmierci pani Izabeli z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. O tym, że śmierć kobiety była wynikiem błędu medycznego wspomniała także zaproszona na debatę szwagierka pani Izabeli.  

Szkalowanie Polski

Czwartkowe spotkanie w Parlamencie Europejskim było pretekstem do bezpardonowych i bezpodstawnych ataków na Polskę, którym w żaden sposób nie sprzeciwili się uczestniczący w nim polscy europosłowie (Ewa Kopacz, Elżbieta Łukacijewska, Sylwia Spurek, Robert Biedroń) i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Z ust jednego z członków Parlamentu Europejskiego - Predraga Matica z Chrwacji - padły nawet obraźliwe dla wszystkich Polaków słowa, że „Polska to wstyd w tej chwili w Unii Europejskiej" oraz „państwo członkowskie które dosłownie zabija kobiety”.

Należy też zaznaczyć, że jedynym głosem rozsądku wśród bezzasadnych zarzutów i oszczerstw kierowanych w stronę naszego kraju była wypowiedź hiszpańskiej europoseł Margarity de la Pisa Carrión, która podniosła m.in. bardzo istotną kwestię, iż środowiska przedstawiające się jako pro-kobiece chcą jedynie wprowadzenia aborcji (w tym zabijania dzieci płci żeńskiej) i w rzeczywistości nie oferują matkom żadnej pomocy. Stwierdzenie to bardzo dobrze oddaje również polskie realia – żadna z organizacji walczących o legalizację zabijania ludzi na etapie prenatalnym nie angażuje się w działania mające na celu zapewnienie matkom w trudnych sytuacjach związanych z ciążą kompleksowego wsparcia, dzięki któremu nie bałyby się i dążyły do ucieczki od macierzyństwa.

R.pr. Katarzyna Gęsiak - dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.      

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.02.2022

Anna Kubacka: Według Komisji Parlamentu Europejskiego, obrońcy życia „tłumią demokrację i walczą z prawami człowieka”

· Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) Parlamentu Europejskiego zorganizowała publiczne wysłuchanie nt. „Przeciwdziałania ruchom antygenderowym dzisiaj, aby zabezpieczyć równość genderową w Europie jutro”.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

06.02.2019

Program partii Roberta Biedronia narusza Konstytucję RP

W Warszawie miała miejsce konwencja założycielska partii Wiosna, podczas której jej twórca Robert Biedroń przedstawił założenia programowe nowego ugrupowania.

Czytaj Więcej
Subskrybuj Robert Biedroń