Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dzieci utracone mają prawo do godnego pochówku – poradnik prawny

Data publikacji: 03.11.2021

Adobe Stock

· Obowiązujące w Polsce prawo bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, w tym dziecku zmarłemu przed narodzeniem.

· Mimo tego, pogrzeb dziecka utraconego, tym bardziej, gdy rodzice chcą przeprowadzić go wraz z rejestracją w Urzędzie Stanu Cywilnego i przysługującymi im świadczeniami – wciąż bywa przedstawiany jako „kaprys”, w dodatku trudny do zrealizowania.

· Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości dotyczące postępowania ze zwłokami dzieci martwo narodzonych i poronionych w ponad 50 proc. szpitali. Zdarzało się, że ciała były kwalifikowane jako odpady medyczne i przekazywane do utylizacji.

· Instytut Ordo Iuris przygotował nową wersję poradnika, w której wskazuje, jak rodzice i inne uprawione osoby mogą realizować swoje prawa oraz obala mity dotyczące pochówków dzieci utraconych.

POBIERZ PORADNIK - LINK

Polski porządek prawny bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, a już dekadę temu stosowną nowelizacją rozwiano ewentualne wątpliwości interpretacyjne dotyczące pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem. Obowiązujące w Polsce prawo wymaga pochówku każdego, także dziecka utraconego, niezależnie od etapu ciąży na jakim zmarło.

Mimo tego, zarówno rodzice chcący pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem, jak i inne osoby, które takiego pochówku chcą się podjąć, nierzadko natrafiają na przeróżne mity i trudności wynikające z braku wiedzy, zarówno po stronie zainteresowanych jak i np. szpitala.  Najwyższa Izba Kontroli, w informacji z 2020 r. o wynikach kontroli opieki nad pacjentkami w przypadkach poronień i urodzeń martwych, ujawniła, że w ponad 50 proc. szpitali stwierdzono nieprawidłowości dotyczące postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych oraz poronionych.

- Problemem, z jakim najczęściej spotykają się osoby chcące pochować zmarłe dziecko jest brak informacji. Odpowiedzi na pytania dotyczące procedur często nie znają ani pracownicy szpitala, ani pracownicy zakładu pogrzebowego. Taki stan rzeczy potęguje traumę rodziców i utrudnia przeżywanie żałoby. Nasz poradnik tłumaczy jakie są wymogi prawne zarówno w kwestii odebrania ciała dziecka ze szpitala, ewentualnych badań genetycznych, samego pochówku jak i pobrania zasiłku pogrzebowego. Poradnik jest kompleksowy, napisany przystępnym językiem i zawiera gotowe formularze wniosków, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie mogą być potrzebne w związku z podjęciem się przeprowadzenia pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem – wyjaśnia Anna Kubacka, współautorka poradnika.

Poradnik zawiera także dwie analizy. Pierwsza w skondensowany sposób przedstawia podstawy prawne, z których wynika możliwość pochowania dzieci utraconych przez osoby niebędące ich rodziną. Druga wskazuje na obowiązek gminy dokonania pochówku tych dzieci, których nie zdecydował się pochować nikt inny. Dołączenie odpowiedniej analizy do stosownego wniosku może znacząco przyspieszyć rozpatrzenie sprawy przed dany organ.

Instytut Ordo Iuris zapewnia nieodpłatną pomoc prawną w przypadku wystąpienia trudności lub pytań dotyczących pochówku dziecka utraconego przed urodzeniem. Fundacja  podkreśla i przypomina, że dziecko – obojętnie na jakim etapie ciąży zmarło – ma prawo do pochówku i nikt nie ma prawa kwestionować jego człowieczeństwa, również przez odmowę jego godnego pogrzebu.

Poradnik można pobrać na stronie dzieciutracone.ordoiuris.pl.

Wspieram
Ochrona życia

19.06.2024

Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej ciąży? Portal Ordo Iuris dla matek

· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z zajściem w ciążę.

· Instytut Ordo Iuris uruchomił portal internetowy, na którym można znaleźć poradnik dla matek w trudnej ciąży, wskazujący, gdzie mogą one szukać wsparcia.

Czytaj Więcej

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej