Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Interwencja Ordo Iuris: Dzieci odebrane siłą samotnej matce wróciły do domu

Data publikacji: 09.10.2013

Decyzją Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, 30 września zakończył się, trwający 10 tygodni dramat Katarzyny Boryc i jej dzieci. Dwoje odebranych samotnej matce w lipcu br. przez policję dzieci zwolniono z bezpodstawnie zarządzonej pieczy zastępczej. Do tej rodzinnej tragedii doszło bez wyroku sądu i z rażącym naruszeniem przepisów prawa przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i policjantów. Po 6 tygodniach bezskutecznych zabiegów, w pierwszych dniach września sprawę, swym programem interwencji procesowej objęło ORDO IURIS doprowadzając przed upływem miesiąca do szczęśliwego jej zakończenia.

 

Katarzyna Boryc jest samotną matką wychowującą trójkę dzieci: jedenastomiesięczną Hanię, czteroletnią Julię i jedenastoletniego Wiktora. W ich wychowaniu pomaga jej ojciec Pani Katarzyny, który opiekuje się dziećmi podczas nieobecności matki. Katarzyna Boryc pracuje na dwa etaty aby utrzymać rodzinę.

 

18 lipca 2013 r. matka wyszła na kilka minut do pobliskiego sklepu, pozostawiając dzieci w domu. Po powrocie zastała pracowników Ośrodka Opieki Społecznej w asyście policji, którzy zakomunikowali jej, że odbierają dzieci, nie wyjaśniając przy tym żadnych przyczyn ich zabrania. Zdezorientowaną kobietę usiłowano zmusić do podpisania okazanych dokumentów, nie zezwalając na zapoznanie się z ich treścią. Pracownica OPS twierdziła, że „jej sytuacja pogorszy się”, jeśli nie złoży na dokumentach swojego podpisu. Kobieta nie zgodziła się na oddanie dzieci. Wyszła przed dom z najmłodszą, niespełna roczną Hanią na rękach, pozostałe dzieci przerażone obrotem sytuacji kurczowo trzymały się matki. Aby odebrać niemowlaka funkcjonariusze policji przewrócili Katarzynę Boryc na ziemię. Kobieta została poturbowana jednak nie wypuściła z rąk dziecka, które wskutek działań policjantów doznało rozcięcia głowy. Do małej Hani wezwano karetkę pogotowia – matce wraz z córką udało się pojechać do szpitala. W tym samym czasie policja siłą wciągnęła dwoje pozostałych dzieci do radiowozu, maluchy opierały się ale były ciągnięte po ziemi i w końcu umieszczono je wewnątrz zamkniętego pojazdu, w którym z powodu upału nie było czym oddychać. Ostatecznie znalazły się w Domu Dziecka, gdzie miała trafić również najmłodsza córka Katarzyny Boryc. Jednak z braku podstaw do hospitalizowania Hania została wydana matce a funkcjonariusze odstąpili od dalszych czynności.

 

Aż do 18 lipca 2013 r. Opieka Społeczna nie interesowała się życiem rodziny Katarzyny Borys. Pracownicy tej instytucji nigdy nie kontrolowali warunków, w jakich wychowują się jej dzieci. Odebranie Wiktora i Julii odbyło się bez orzeczenia sądu. Odpowiednie postanowienie zostało wydane po fakcie, 19 lipca aby zalegalizować bezprawne działania urzędników z 18 lipca. W sądowym uzasadnieniu możemy przeczytać, że powodem interwencji było to, iż małoletnie dzieci pozostały w domu same. Sąd stwierdził również, że Katarzyna Boryc nie otacza swoich dzieci właściwą opieką: „podczas interwencji w mieszkaniu uczestniczki panował bałagan, było brudno, w pomieszczeniach w różnych miejscach znajdowało się dużo brudnych naczyń, których stan wskazywał na to, iż są nie umyte od kilku dni”. Od grudnia 2012 r. Boryc wynajmowała dom pod Warszawą. Pomimo terminowego wywiązywania się z umowy najmu, właściciel nieruchomości groził samotnej matce, że jeśli dobrowolnie nie wyprowadzi się i nie pozostawi mu kaucji i czynszu, doniesie na nią na policję. Od pewnego czasu odłączał Katarzynie Boryc media i dostęp do wody a ktoś donosił, że dzieci pozostają w domu bez opieki. Kilkukrotne interwencje policji nie wykazały żadnych zaniedbań w opiece nad dziećmi.

 

23 lipca Boryc złożyła do sądu zażalenie na odebranie dzieci przez pracowników Opieki Społecznej, które zostało oddalona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe bez jednego chociażby zdania uzasadnienia. Aby szybciej odzyskać dzieci kobieta już 2 sierpnia wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Na odpowiedź sądu musiała czekać ponad miesiąc jednak i w tym przypadku jej wniosek został oddalony. „Niniejsza sprawa nie jest na tyle skomplikowana ażeby udział profesjonalnego pełnomocnika był rzeczywiście potrzebny a uczestniczka w sposób jasny potrafi wyartykułować swoje stanowisko procesowe” – czytamy w uzasadnieniu. „Sąd uwzględnia wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie uzna za potrzebny” – dodał sąd. W tym przypadku sąd nie zauważył takiej potrzeby ponieważ Katarzyna Boryc nieopatrznie złożyła kompletny wniosek o pomoc z urzędu czym, zdaniem Sądu udowodniła swoja biegłość w prawie.

 

Umieszczenie dzieci w instytucji pieczy zastępczej powinno, według prawa, nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich łagodniejszych form pomocy rodzinie. Odebranie dzieci matce przez pracowników socjalnych to środek najbardziej drastyczny, który stosuje się tylko w ostateczności. Tym bardziej, że w sprawie nie istniało żadne „bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dzieci w związku z przemocą w rodzinie”, na które powoływali się w sądzie pracownicy pomocy społecznej.

 

W pierwszych dniach września sprawą zajęło się jednak ORDO IURIS. Mecenas Łukasz Jończyk wraz z aplikantem Grzegorzem Wodyńskim oraz Alicją Siemianowską kompleksowo zajęli się kontaktami z organami publicznymi. W efekcie, przed upływem miesiąca Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe przychylił się do wniosku prawników z ORDO IURIS, w którym wykazano brak jakichkolwiek podstaw do przetrzymywania dzieci w domu dziecka. Wszystkie przeprowadzone w sprawie dowody wskazują na to, że dzieci odebrano matce bezpodstawnie i bezprawnie. Prawnicy analizują możliwości wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób winnych temu rodzinnemu dramatowi.

Wspieram

Zagrożenie dla autonomii rodzin. KE pracuje nad zintegrowanymi systemami ochrony dzieci

· Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących inicjatywy w sprawie zintegrowanych systemów ochrony dzieci.

· Konsultacje z podmiotami sektora prywatnego i publicznego mają zakończyć się 20 października.

· Instytut Ordo Iuris monitoruje prace Komisji pod kątem zgodności proponowanych regulacji z przepisami Traktatów.

Czytaj Więcej

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Rodzice powinni mieć prawo do drugiej szansy – wyroki ETPC w sprawach norweskiego Barnevernet

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uwzględnił skargi rodziców, którym norweski Barnevernet odebrał dzieci.

Czytaj Więcej

Lekarze błędnie zdiagnozowali śmierć dziecka. Sprawa wraca do prokuratury

· Sąd Rejonowy w Lubartowie wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie kobiety, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

· Lekarze namawiali pacjentkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo martwego dziecka.

· Matka odmówiła jednak zażycia środka, po czym urodziła zdrową córkę.

Czytaj Więcej