Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komisja Europejska unika odpowiedzi na pytania o wspieranie LGBT przez UE

Data publikacji: 05.05.2016

Pod koniec ubiegłego roku komisarz ds. sprawiedliwości UE Věra Jourová ogłosiła plan działania wysiłków na rzecz równości homoseksualistów, transseksualistów oraz innych osób o niekonwencjonalnej orientacji seksualnej [1].

Na początku bieżącego roku grupa europosłów z frakcji Europy Narodów i Wolności (ENF) zwróciła się do Komisji Europejskiej z pytaniami o podanie szczegółów, tj.:

 

-   zdefiniowanie pojęć „równości płci społeczno-kulturowej” (gender equality) oraz „praw LGBT”, o których mowa we wspomnianym planie,

-    wskazanie, w jaki sposób osoby orientacji LGBT są dyskryminowane,

-    udostępnienie informacji o wsparciu finansowym UE dla inicjatyw na rzecz „praw LGBT” oraz

- zadeklarowanie, czy Komisja ma zamiar wymusić na państwach członkowskich uznanie „małżeństw” homoseksualnych zawartych poza ich granicami [2].

 

Komisarz Jourová nie odpowiedziała wprost na żadne z zadanych pytań. „Agencja Praw Podstawowych UE zbadała kwestię ochrony prawnej fundamentalnych praw lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów oraz interseksualistów w swoim ostatnim sprawozdaniu” – napisała  w odpowiedzi na pytanie o definicje pojęć równości i praw LGBT [3]. Tymczasem przywołana przez nią analiza prawno-porównawcza APP o ochronie przeciw dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej [4]  również operuje tymi terminami bez podawania ich znaczenia. Komisarz nie odniosła się także do pytania o sposób rzekomej dyskryminacji osób orientacji LGBT przez kraje europejskie, milczeniem zbyła również pytanie o zamiary Komisji co do uznawania przez państwa członkowskie „małżeństw” homoseksualnych zawartych poza ich granicami.

 

W przypadku pytania o finanse komisarz Jourová odesłała do swojej odpowiedzi na inne zapytanie poselskie z ubiegłego roku [5]. Według niej w 2014 roku Komisja przeznaczyła ponad 11 mln euro na walkę z dyskryminacją, a w 2015 – ponad 13,6 mln euro. Z tych kwot oficjalnie 1,3 mln euro trafiło do organizacji LGBT w 2014 roku, a 1,4 mln – w 2015. Oprócz tego w 2015 r. Komisja wsparła kwotą 950 tys. euro tzw. sieć równości (Equinet) pomagającą ofiarom dyskryminacji, w tym także i LGBT.


[1] http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf

[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2016-001112&language=EN

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-001112&language=EN#def1

[4] Agencja Praw Podstawowych UE, Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the EU Comparative legal analysis, UE 2015,http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/protection_against_discrimination_legal_update_2015.pdf

[5] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-004890&language=EN

Wspieram
Ochrona życia

22.09.2023

Udogodnienia dla koncernów farmaceutycznych. Wniosek KE w sprawie wykorzystania substancji pochodzenia ludzkiego

· Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący substancji pochodzenia ludzkiego – „SoHo”, którego pierwsze czytanie miało miejsce 12 września.

Czytaj Więcej

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej