fbpx Ordo Iuris #ZaZyciem | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris #ZaZyciem

Data publikacji: 10.10.2016

fotolia.com

Rozpoczęta przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Konfederacją Kobiet RP kampania „Pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcji” stanowiła zwieńczenie prac analitycznych i legislacyjnych prowadzonych równocześnie z kampanią Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Szczegółowe rozwiązania pomocowe stanowiły realizację przepisu projektu obywatelskiego, zobowiązującego organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego do zapewnienia pomocy dla matek, rodzin i ich dzieci w najtrudniejszych sytuacjach związanych z rodzicielstwem.

 

Podczas konferencji prasowej 7 czerwca 2016 roku Instytut Ordo Iuris oraz Konfederacja Kobiet zaprezentowały szeroki pakiet zmian legislacyjnych, realizujących postulat wsparcia dla matek i rodzin. Pakiet zawiera włączenie hospicjów perinatalnych do publicznie finansowanego systemu opieki zdrowotnej i rozwinięcie domowej pediatrycznej opieki długoterminowej. Obejmuje także wsparcie psychologiczne dla kobiet, określa uproszczone procedury adopcyjne, promuje rozwój specjalnych, interwencyjnych ośrodków adopcyjnych. Umożliwia korzystanie ze świadczeń opiekuńczych bez konieczności rezygnacji z pracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Znosi rejonizację domów samotnej matki i proponuje wprowadzenie zdrowotnego świadczenia ciążowego, przyznawanego kobietom pozbawionym ubezpieczenia społecznego, jeżeli z powodu choroby nie mogą podjąć pracy w czasie ciąży. Pakiet pomocowy zawierał również analizę kosztów wdrożenia poszczególnych jego elementów.

 

Szczegółowe rozwiązania pakietu przygotowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Konfederację Kobiet RP dostępne są na stronie Ordo Iuris.

 

Owocem prac analitycznych był pierwszy w Polsce raport dotyczący rozwiązań opieki hospicyjnej „Perinatalna opieka hospicyjna: wizja, działania oraz wyzwania”, wydany również w czerwcu 2016 przez Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Raport był sporządzony na podstawie konsultacji i analiz przeprowadzonych przez Instytut Ordo Iuris we współpracy z polskimi hospicjami perinatalnymi, poprzedzających przygotowanie pakietu pomocowego.

 

Publicznej prezentacji pakietu pomocowego dla matek i rodzin towarzyszyła premiera petycji „O konkretną pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcyjnej oferty”, skierowanej na portalu maszwplyw.pl do Prezydenta Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło oraz szefów wszystkich ugrupowań parlamentarnych, podpisanej do dzisiaj przez blisko 30 tys. osób.

 

Legislacyjny pakiet pomocowy został przekazany 15 czerwca Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, ówczesnemu szefowi Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na jego prośbę, już w lipcu, Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej. Podczas rozmów ze stroną rządową zauważono, że projekt może być procedowany łącznie z parlamentarną drogą Inicjatywy „Stop Aborcji”.

 

Instytut Ordo Iuris jest gotów do wszelkich dalszych działań eksperckich, wspierających podwyższenie poziomu prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku konstytucyjnego standardu prawnej ochrony życia, jako prawa przyrodzonego i niezbywalnego. Doniosłym elementem tych działań, wynikającym wprost z zasady solidaryzmu społecznego, komplementarnym wobec odrzuconej Inicjatywy „Stop Aborcji”, jest zapowiedziany przez premier Beatę Szydło rządowy program #zaZyciem, który miałby obejmować działania oraz świadczenia zbieżne z proponowanymi w pakiecie przygotowanym przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris i Konfederację Kobiet RP.  

Wspieram

Finansowanie programu „Rodzina 500+”. Dokąd zmierzamy?

Dynamiczny wzrost inflacji sprawia, że w dyskursie publicznym coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności zwiększenia świadczenia wychowawczego. Podjęcie rozważań nad taką zmianą powinna jednak poprzedzić analiza kosztów funkcjonowania programu „Rodzina 500+” oraz realizacji postawionych przed nim celów. Obecnie brakuje bowiem ich jednoznacznego określenia oraz spięcia programu jako fundamentu spójnej polityki prorodzinnej.

Czytaj Więcej

Niż demograficzny a rozwiązania w systemie emerytalnym

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim zmagają się współczesne państwa europejskie, w tym również Polska, jest problem niskiej dzietności.

Czytaj Więcej

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej

Francja ustawowo ograniczyła dostęp do pornografii w Internecie. Czas na Polskę

Coraz więcej państw wskazuje na internetową pornografię jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie po wprowadzeniu epidemicznych lockdownów w 2020 r. Ochrona wolności słowa w Internecie nie może oznaczać przyzwolenia dla naruszania podstawowej zasady konstytucyjnej, jaką jest ochrona dziecka przed demoralizacją. Najwyższy czas, by Polska poszła w ślady Francji, gdzie uchwalono ustawę nakazującą zamykanie stron internetowych udostępniających pornografię bez filtrów weryfikujących wiek użytkownika.

Czytaj Więcej