fbpx Sukces prawników Instytutu Ordo Iuris w batalii sądowej wszczętej na skutek działania dyrektor przedszkola | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sukces prawników Instytutu Ordo Iuris w batalii sądowej wszczętej na skutek działania dyrektor przedszkola

Data publikacji: 12.05.2016

Sąd Rejonowy w Gdyni po rocznym procesie zakończył postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców chorego na autyzm małego Michała B. Uznając argumentację prawników Instytutu Ordo Iuris za w pełni zasadną, Sąd stwierdził brak podstaw do ingerencji w rodzinę.

 

Sprawa została wszczęta przez Sąd Rejonowy z urzędu na skutek zawiadomienia dyrektorki prywatnego przedszkola. Jak wynikało z zeznań matki chłopca, działania dyrektor stanowiły reakcję na podtrzymywaną przez nich decyzję o przeniesieniu syna do innej placówki. Nie były one odosobnione, bowiem już wcześniej groziła innym rodzicom wszczęciem postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej pod pretekstem stosowania w rodzinie przemocy. Dyrektor przedszkola doprowadziła do wszczęcia postępowania karnego, postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz do otwarcia wobec rodziców procedury Niebieskiej Karty.

 

Z uwagi na wykazaną bezzasadność zarzutów kierowanych przez dyrektorkę przedszkola, postępowanie karne oraz procedura Niebieskie Karty zostały zakończone. Sąd Rejonowy w Gdyni przychylił się także do argumentacji prawników Instytutu Ordo Iuris reprezentujących rodziców małoletnich i stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej. W ocenie Sądu rodzice prawidłowo wychowują Michała, a jego dobro w żaden sposób nie jest zagrożone. Chłopiec uzyskuje odpowiednią pomoc psychologiczną oraz funkcjonuje w środowisku, w którym otrzymuje prawidłową opiekę.

 

Rodziców przed sądem rodzinnym reprezentował mec. Bogusław Wieczorek. 

Wspieram

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie. Ordo Iuris reprezentował pokrzywdzonego

· Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Samorządowa Karta Praw Rodzin nie blokuje wsparcia finansowego z Unii Europejskiej

· Organizacje LGBT rozpowszechniają fałszywą informację o tym, że w Umowie Partnerstwa między Polską a Komisją Europejską miał się znaleźć „zapis zakazujący finansowania samorządów, które przyjęły Samorządowe Karty Praw Rodzin”.

· W rzeczywistości w umowie nie ma ani słowa o SKPR. Znajduje się tam jedynie ogólny przepis, zgodnie z którym wsparcie finansowe nie może być udzielone jednostce samorządu terytorialnego, która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące.

Czytaj Więcej

Jerzy Kwaśniewski: Prowokacje i wulgarność wracają na ulice polskich miast

Jutro ulicami Warszawy przejdzie "Parada Równości” – coroczna manifestacja ruchów LGBT, w ramach której propagatorzy radykalnej ideologii będą wzywać do realizacji sprzecznych z polską konstytucją postulatów politycznych. W tym roku organizatorzy chcą zamknąć usta krytykom, współorganizując wulgarne wydarzenie jako „Kijowską Paradę Równości w Warszawie”.

Więcej w KOMENTARZU

Czytaj Więcej

Wspieranie postulatów organizacji LGBT przez ambasadorów narusza Konwencję wiedeńską

· Po raz kolejny w Warszawie ma odbyć się manifestacja ruchu LGBT. W tym roku wydarzenie zostanie połączone z ukraińskim „Kyiv Pride” i jest planowane na 25 czerwca.

Czytaj Więcej